Pirmskola

Par mums

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.
  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.
  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darbdienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19.00.

Rindas saraksts

Stopiņu novada domes Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādes bērnu reģistrācija rindā uz 05.02.2018.
Sakarā ar personas datu bāzes aizsardzību, bērna vārds, uzvārds, personas kods un adrese netiek publiskoti. Bērnu rinda var tikt koriģēta. 
Vecāki informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni +371 67956088.

Paskaidrojums:
Izceltie ar treknrakstu – 1. pakāpes rinda – Stopiņu pašvaldības bērni.
Pārējie – 2. pakāpes rinda – citu pašvaldību bērni.

Nr.p.k.Rindas ŠifrsIesnieguma datums
1.LL-161/121.05.2014.
2.KL-162/121.05.2014.
3.AK-202/203.08.2015.
4.AA-206/207.09.2015.
5.AR-211/117.11.2015.
6.EK-222/228.04.2016.
7.KA-226/114.06.2016.
8.AK-227/121.06.2016.
9.AM-228/129.06.2016.
10.

EI-233/1

03.08.2016.

11.

EĶ-236/1

22.08.2016.

12.

AS-237/1

31.08.2016.

13.

OJ-238/1

01.09.2016.

14.

KP-243/2

14.09.2016.

15.

RN-244/1

28.09.2016.

Nr.p.k.Rindas ŠifrsIesnieguma datums
16.

PB-245/1

04.10.2016.

17.JD-246/104.10.2016.
18.ĻA-248/106.10.2016.
19.

KŠ-249/1

14.10.2016.

20.

KL-250/1

11.11.2016.

21.

KT-251/1

22.11.2016.

22.

GP-254/2

23.11.2016.

23.

GL-255/2

06.12.2016.

24.

AH-256/2

13.12.2016.

25.

MAL-257/2

16.01.2017.

26.

LAČ-258/1

20.01.2017.

27.

AD-259/1

24.01.2017.

28.

MM-260/1

21.03.2017.

29.

AM-261/1

21.03.2017.

30.

VK-262/1

22.03.2017.

31.

MK-263/1

27.03.2017.

32.

VT-267/1

28.04.2017.

33.

MT-268/1

12.05.2017.

34.

JV-269/1

16.05.2017.

35.

GČ-270/1

18.05.2017.

36.

EG-271/2

20.06.2017.

37.

DA-272/1

07.07.2017.

38.

KTL-273/1

20.07.2017.

39.

EV-274/1

25.07.2017.

40.

MES-275/1

01.08.2017.

41.

AL-277/2

15.08.2017.

42.

AT-278/2

15.08.2017.

Nr.p.k.Rindas ŠifrsIesnieguma datums
43.

MA-279/1

16.08.2017.

44.

RK-280/1

16.08.2017.

45.

EK-281/1

16.08.2017.

46.

ES-282/1

23.08.2017.

47.

MF-283/2

05.09.2017.

48.

TAJ-284/2

06.09.2017.

49.

AT-285/1

14.09.2017.

50.

MM-286/1

21.09.2017.

51.

AI-287/2

25.09.2017.

52.

SGG-288/1

11.10.2017.

53.

AO-289/2

12.10.2017.

54.

PM-290/1

16.10.2017.

55.

AP-291/1

26.10.2017.

56.

AE-292/2

08.11.2017.

57.

KD-293/2

22.11.2017.

58.

MV-294/1

29.11.2017.

59.

MP-295/1

04.01.2018.

60.

EO-296/1

31.01.2018.

Grupas

3. grupa "Vāverēni" (vecākā/sagatavošanas grupa)

Skolotājas: Jūlija Zagorska, Edīte Vīksna
Skolotāju palīgs: Anna Fogele

2. grupa "Ezīši" (vidējā grupa)

Skolotājas: Jeļena Verhuškina
Skolotāju palīgs: Vineta Kupriša

1. grupa "Zaķēni" (jaunākā grupa)

Skolotājas: Svetlana Bangere, Irēna Tihanova
Skolotāju palīgi: Valentīna Unda, Dita Ozola

Speciālā grupa "Pūcēni"

Skolotājas: Tatjana Krakope, Oļona Sergejeva
Skolotāja palīgs: Olga  Bertašiene

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums