top of page
bgImage

Upesleju sākumskola

Upesleju sākumskola – Ropažu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) un pirmsskolas izglītības programmas

pakalpojumi

Aktuālā informācija 

‘’Our Actions are Our Future!’’

1.JPG

Projekta NR 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500
‘’Our Actions are Our Future!’’


Projekta laiks - 01/09/2023 - 31/08/2025


Project tēma:
Vide un klimata pārmaiņas
Zaļās prasmes
Izglītības iestāžu sociālā līdzdalība


Koordinators - Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie/ Poland


Partneri - Upesleju sākumskola/ Latvia
Escola Básica do 1º com Pré-escolar da Cruz de Carvalho/ Portugal
Yenisehir Ilçe MEM /Türkiye

aktuali

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69),
tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija -
tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu,
kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

Informācija medijos

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page