2021. gada svarīgākie notikumi Upesleju sākumskolā

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2021./2022. mācību gadā

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2021./2022. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. maijam saskaņā ar Stopiņu novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2021./2022. mācību gada 2. - 4. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. augustam.

Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26523700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.

Lapsēnu grupas Meteņi!

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi.

Lai gads būtu ražīgs un auglīgs Meteņos ir labi daudz un garšīgi jāēd! Viens no Meteņdienas tradicionālajiem ēdieniem bija miežu plācenis, kas simbolizē sauli - siltuma, harmonijas un auglības nesēju. Tapēc Lapsēnu grupas bērni cepa gardas, apaļas pankūkas!

Lai augtu gari lini ir jāiet ciemos, un lai namamātei nestu svētību mājā, Meteņbērniem kārtīgi jāmaskojās. Ejot ķekatās ir skaļi jādzied un jādejo, lai padzītu visu ļauno! Lapsēnu grupas bērni bija sagatavojuši maskas, saģērbās, ņēma savas gardās pankūkas un gāja cienāt skolas administrāciju. Meteņos nedrīkst skopoties - raža nebūs! Paēduši gardu muti, pieņēmušies spēkā, jāiet no kalna ar ragavām braukt! Kas viss tālāk nobrauc, tam garāki lini augs. Braucot no kalna skaļi lielījās, lai raža bagāta!

Uz Meteni tālu braucu,
Lai liniņi gari aug.

Kārtīgi izvizinājušies bērni gāja laiku vērot – Ja meteņos uz jumta sniegs, tad Lieldienās
arī vel būs sniegs.

Ja Metenī palāses pil tā, ka gailis var padzerties, tad gaidāms auglīgs gads.

Atgriežoties uz grupiņu bērniem no debesīm laime bira (konfektes un pogas), kurš viss vairāk salasīs, tam gads būs laimīgs!

Sagatavoja - Linda Karakulova