Cimdotā Latvija

Ikviens sagaidīsim simtgadi rakstainos cimdos!
Imants Ziedonis rakstījis: ”Tikai latviešiem cimdi tik dziļi iesakņojušies ieražās, tradīcijās,
mitoloģijā, ka kļuvuši par būtisku identitātes apliecinājumu.”

Un vēl: ”Latvieši iziet pasaulē ar rakstainiem cimdiem un met tos tautas kultūras dārgumu krātuvē

pie persiešu paklājiem, indiešu un japāņu zīda audumiem, ķīniešu porcelāna un krievu kokgriezumiem(...)”.
Un mūsu Dižgars zināja, ko saka...
Latvijas simtgades sakarā ir dzima ideja par cimdu renesansi Latvijā. Latvietim cimdi ir ne tikai praktisks
apģērba gabals, bet priekšmets ar dziļi simbolisku jēgu. Latvijā visi tika aicināti iesaistīties cimdu adīšanas, dāvināšanas un valkāšanas akcijā “Cimdotā Latvija”, lai 2018. gada rudenī cimdi būtu kā simbols un pazīšanās zīme, kas vienotu latviešus Latvijā un pasaulē, bet projekta kulminācijā aicināja visus 2018. gada 18. novembrī vilkt rokās cimdus kā latviskās identitātes nesējus, lai krastmalā visus priecētu “cimdu mežs”.
Mūsu skolā katrs skolēns darināja savu cimdu uz krāsaina kartona, rotāja, zīmēja, līmēja, aplicēja un strādāja ar plastilīnu. Tapa liela cimdu kolekcija, kas rotāja skolas foajē sienu. Paldies skolotājiem, audzinātājiem un visiem čaklajiem cimdotājiem.