,,Dziedi, dejo un spēlē kopā ar skolotāju- 2019’’

"Dziedi, dejo un spēlē kopā ar skolotāju- 2019"

Marta sākumā jau ceturto reizi notika pasākums, par kuru domā, runā un gatavojas ar lielu interesi gan skolēni, gan skolotāji,

jo atklājas pārsteigumi……..

Sadarbība skolēniem kopā ar skolotājiem, izzinot viņu intereses, vaļaspriekus un talantus. ,,UIRC 5.-9.kl. deju kolektīvs’’ dejoja kopā ar skolotāju B.Šmiti, ,,UIRC 3.-4.kl. deju kolektīvs’’ sadejojās ar skolotāju E.Klieģi, bet mazākie dejotāji ,,UIRC 1.-2.kl. deju kolektīvs’’ iestudēja deju kopā ar logopēdi S. Zvirbuli.
1.-2.klašu ansamblis ,,Čiekuriņi’’ dziedāja dziesmu par ,,Lielo zivi’’ ar skolotāju S.Gūtmani Sudarenko, bet skolotāja L.Lapuķe uzstājās ar 3.-4.kl. ansamblis ,,Vālodzēni’’. Skanīgi, atraktīvi un rotaļīgi, jo tika izmantoti papildus sitamie instrumenti un pūsti ziepju burbuļi.
5.-9.klašu ansamblis ,,Čiekuriņi’’ uzstājās kopā ar skolotājām I.Ievāni un V. Golubovu, kuras parādīja sevi ar skanīgu dziedājumu.
Stepu dejoja deju skolotāja B. Miķelsone kopā ar 6.kl.skolnieci L. Vaļentovu un mēs uzzinājām, ka stepu var dejot arī flautas pavadībā, ko spēlēja L.Vicinska- Karakone.
Skaistā tērpā pa deju zāli ,,Džaivu’’ izdejoja skolotāja I.Strazdiņa ar skolēniem.
Pārsteigums bija skolotāju orķestris, kurā piedalījās skolotājas un spēlēja gan ģitāras, flautu, bungas, klavieres u.c. instrumentus.
Tika attīstīta, kopta un pilnveidota dažādu mūzikas un deju kolektīvu, vokālo un instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas un nodrošināta iespēja uzstāties, pilnveidot skatuvisko pieredzi un dalībnieku radošās spējas, horeogrāfiskās un akustiskās muzicēšanas prasmes.
Tika teikts liels paldies skolēniem un skolotājiem par piedalīšanos koncertā, pasākuma organizatoriem: mūzikas ,deju skolotājām Baibai un Laumai, atskaņotājam Jānim.

Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne