Eiropas sporta nedēļas pasākums

Visā Eiropā no 24.09. līdz 28.09.2018. norisinājās Eiropas sporta nedēļa ar dažādām sporta aktivitātēm. Eiropas sporta nedēļas ietvaros arī Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 26.09.2018 notika sporta pasākums, kurš cieši sasaucās ar Miķeļdienu.

Sporta aktivitātēs neskatoties uz laika apstākļiem, piedalījās visi iestādes izglītojamie un pedagogi. Pašiem mazākajiem iestādes audzēkņiem, PII bērniem, sporta aktivitātes notika skolas sporta zālē, bet skolas izglītojamiem skolas stadionā.

Sportisko aktivitāšu laikā bērniem bija jāpalīdz novākt un sašķirot izaugusī raža: jālasa āboli, kartupeļi, zīles un kastaņi. Vienā no uzdevumiem mazajiem vajadzēja trāpīt pa kokā palikušajiem āboliem. Vēl PII audzēkņi palīdzēja savākt un pārvietot ķirbju ražu, tos nesot un ripinot.

Skolas stadionā, lai pasākums noritētu raiti, savu palīdzību neliedza 9.klases izglītojamie, kuri palīdzēja noorganizēt un realizēt visas ieplānotās aktivitātes. Skolas izglītojamiem bija jāsalasa pa lauku kartupeļi, kā jau īstā kartupeļu talkā, jāsakrata maisos (jālec ar maisiem), jāved ķirbju raža uz noliktavu ( ar ķerrām veda viens otru), jānovieto savāktā raža apcirkņos (vingrošanas bumbas mešana pāri volejbola tīklam, neļaujot bumbai nokrist zemē). 

Visi skolēni pasākumā piedalījās ar lielu aizrautību, vienīgi pasākuma norisi realizēt līdz galam traucēja nelabvēlīgie laika apstākļi (pēkšņi uznākušais lietus).