Erasmus+ projekta “Zinātnieki darbībā” starptautiskā tikšanās Itālijā

No šī gada 24. septembra līdz 28. septembrim Itālijā, pilsētā Vasto notika 4. starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus + projekta “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350) ietvaros.

Projekta 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs, metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Uz šo tikšanos devās Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra komanda - direktore Irēna Frankoviča, projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane, pirmsskolas metodiķe Sanita Tošena, psiholoģe Zane Gulbe un pedagoģe Jeļena Verhuškina, lai ar Itālijas, Portugāles, Turcijas un Anglijas pedagogiem dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, šoreiz īpaši akcentējot, kā radoši veicināt bērniem matemātikas apguvi. Katras dalībvalsts pedagogi pirms tikšanās bija kvalitatīvi un intensīvi strādājuši, lai izmantotās metodes, darbību ar bērniem, idejas atspoguļotu video materiālos, fotogrāfijās un prezentācijās, lai sniegtu pēc iespējas plašāku ieskatu citu valstu pedagogiem tā, lai materiāls būtu izmantojams profesionālajā darbībā arī citiem pedagogiem. Tika sniegts ieskata gan teorijā, gan praksē. Visas mācību aktivitātes laikā kolēģi no Itālijas akcentēja, ka matemātika patiešām ir visur – krāsās, formās, figūrās, kas ietverti keramikas darbos, dabā, lielveikalā, mūzikas ritmā un arī pavārmākslā. Dalībvalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar darbu Itālijas pirmsskolas izglītības iestādē un iesaistīti kopīgās nodarbībās un uzdevumos ar bērniem. Protams, neizpalika arī vietējās kultūras iepazīšana mūzikā, dziesmās, dejās, pavārmākslā. Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pedagogi ir ļoti iedvesmoti, uzlādēti ar jaunām zināšanām, atklāsmēm un metodēm, kuras pielietot darbā ar bērniem, veicinot radošuma un zināšanu apvienošanu, sekmējot bērnu izglītības procesu. Nākamā šī projekta starptautiskā tikšanās notiks 2019. gada martā Anglijā, kad katras dalībvalsts pedagogi iepazīstinās ar radošām metodēm un pieeju, kā bērniem veicināt tehnoloģiju apguvi, ietverot konstruēšanu, arhitektūru, veidošanu utml.