Izlaidums 9.klasei

Izlaidums 9.klasei

Tā diena ir klāt.

Ar pīpeņu ziediem,
Ar rudzupuķēm,
Ar visu, kas šobrīd uzziedēt prot.
Tā diena ir klāt
Ar taureni pie rokas,
Kurš aicina mūs visus
Pa ziedošajām pļavām brist
Un aizmirst visas bēdas, raizes.
Tā diena ir klāt,
Kad kopā atkal svētkus svinam.

Stalti un skaisti zālē ienāk 4 meitenes un 8 puiši- 9.klases absolventi ar savu audzinātāju Ģetrūdi Stepiņu.

Cilvēka izglītības ceļš ir garšs. Šajā skolā izglītības ceļa posms ir jau 42 gadu.
2019.gada 14. jūnijā šiem zēniem un meitenēm noslēdzās viens garā ceļa posms, un savas skolas zālē saņēma pirmo nopietno skolas dokumentu- apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Apsveikt un iepriecināt ar dziesmām bija ieradušies mūziķi Iveta Baumane un Roberts Pētersons.
Paldies vārdus absolventi teica skolai, audzinātājām, skolotājiem un saviem vecākiem.

Ceļa vārdiem skanēja novēlējums:
,, Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.’’
Direktora vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne