Karjeras izpēte

Karjeras izpēte

Šā gada 21. martā mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēniem karjeras izpētes nolūkā bija iespēja apmeklēt Rīgas Mākslas un

Mediju tehnikumu.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir izdaudzināts ar spēcīgo Stila mēbeļu modelētāju programmu, kas sevi ir pierādījusi daudzos vietējos un starptautiskos konkursos. Vienā nodaļā ar tiem ir apgūstama arī metālmāksla un apdares darbi. Tehnikumam ir arī spēcīga Tekstilmākslas un apģērbu dizaina nodaļa, kuras audzēkņi arī regulāri sevi apliecina dažādos konkursos un iegūst godalgas ne tikai ar pašu modelētiem, bet arī pašrocīgi izgatavotiem apģērbiem. Vides dizaina nodaļā ir apgūstama vizuālā reklāma, vides dizains, formu dizains, kā arī interjera dizains. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir arī Mēdiju mākslas nodaļa. Tajā var apgūt gan fotogrāfiju, gan video, gan animāciju un mājaslapu dizainu. 


Mūsu jaunieši uzzināja, ka iestājoties tehnikumā pēc pamatskolas beigšanas, viņi iegūs vidējo izglītību un paralēli tai iegūs arī 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa apliecību par profesijas apgūšanu. Visas profesijas, kuras tiek piedāvāts apgūt Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, ir saistītas ar mākslu, dizainu, stilu un medijiem. 


Mēs sadalījāmies divās grupās un divas 3. kursa studentes mums parādīja savu skolu. Mums bija iespēja ieiet klasēs, tehnikuma darbnīcās, mācību korpusā un aprunāties ar jauniešiem par tehnikumā notiekošo izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem. Atklājām, ka viens mūsu skolas 2018. gada absolvents tehnikumā apgūst stila mēbeļu modelētāju programmu. Skolēniem visvairāk patika, ka par skolu stāstīja paši audzēkņi, ka daudz lietu skolā ir pašu audzēkņu darbi.

Karjeras konsultants: I.Strazdiņa
.