Kas draugos ar grāmatu

Kas draugos ar grāmatu

tam GUDRĪBA seko līdzi, un ZIŅKĀRE palīdz piepildīt sapņus. 


21. februāris bija svētku un atskaites diena Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra lasīt gribošajiem un zinātkārajiem:

Noslēdzās “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2018”, un 30 lasītāji izvēlējās, un nobalsoja par grāmatām, kuras viņiem patīk. 

3. un 4. klases lasītāji šajā mācību gadā ir lasīšanas čempioni: daudzi no viņiem paspēja piedalīties veselos divos projektos: gan Bērnu žūrijas, gan izdevniecības “Liels un Mazs” projektā Mūsu Mazā Bibliotēka. Jautri, mīļi un neparasti pasaku varoņi izkāpa no grāmatiņām, dzīvoja kopā ar lasītājiem, tika zīmēti, veidoti un gudroti lieliskajās radošajās burtnīcās, kuras skolai dāvināja izdevniecība “Liels un Mazs” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Un tas vēl nebija viss: Pie mums viesojās INESE ZANDERE, rakstniece un dzejniece, bez kuras grāmatiņām, dziesmu un uzvedumu tekstiem laikam gan neviens bērns Latvijā nav uzaudzis. Un Inesei līdzi bija liela soma, un no tās laukā vēlās Lupatiņi, stāsti, dzejoļi, vārdu joki un valodu joki.
Nez, vai mēs vēl atceramies, kā rej vācu, angļu un franču suņi? Un cik atšķirīgi ņaud kaķi? Un vai dzīvnieki arī mācās svešvalodas?
Bibliotekāre Gunta Bruģētāja