Lego radošā darbnīca

Lego radošā darbnīca

Rotaļas ir ļoti svarīga bērnu pilnvērtīgas augšanas sastāvdaļa. Spēlēšanās, darbošanās un sacensību laikā tiek attīstītas iemaņas – dusmu savaldīšana, pirkstu motorika, koncentrēšanās spēja un valoda.

Katru mācību gadu sākumskolas skolēni aktīvi piedalās sociālā pedagoga vadītās nodarbībās „Lego radošā darbnīca”. 

Šī rotaļlieta attīsta pirkstu muskulatūru, jo Lego klucīši savā starpā ir jāsavieno, un tiem ir rievotas maliņas un dažāda izmēra detaļas. Lego attīsta telpisko iztēli un radošo domāšanu. Konstruktoru ir iespējams izveidot tādu, kādu bērns ir iedomājies - ne vienmēr ir jāseko līdzi instrukcijai, lai iegūtu vēlamo galarezultātu. Lego attīsta komunikācijas prasmes un spēju sastrādāties komandā. Pulciņa nodarbībās bērni attīsta savas radošās un intelektuālās spējas, veicina domāšanu un atmiņu.
Nodarbību laikā audzēkņi ievēro skolas noteikumus, ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Nodarbību laikā spēlējot Lego attīstās uzmanība, pacietība, iztēle, prasme veidot dažādas sarežģītības figūras un konstrukcijas pēc dota parauga, kas noderēs turpmākā mācību satura apguvē. Bērni mācās lūgt, kā arī pieņemt palīdzību gan no skolasbiedriem, gan no skolotājas. Pulciņā katram bērnam tiek veltīta individuāla uzmanība, izvērtējot viņa individuālās spējas, tiek doti arī dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumi.
Atmosfēra nodarbību laikā vienmēr ir pozitīva un draudzīga.

Sociālais pedagogs J.Borhova