"Mana mīļa māmuliņa, mani mīļi audzināja..."

"Mana mīļa māmuliņa, mani mīļi audzināja..."

2019 .gada 11.maijā mūsu skolas izglītojamie devās uz Ulbrokas kultūras namu , kur Stopiņu novada izglītības iestāžu skanīgākās balsis, jestrākie dejotāji un prasmīgākie spēlētāji sveica Stopiņu novada māmiņas, vecmāmiņas un citus tuvos cilvēkus, lai caur dziesmu teiktu savu „PALDIES” par rūpēm, sirds siltumu, gudrību un mīlestību, ko saņemam ik dienu.

Skanīgi, izjusti un pārliecinoši izskanēja Upesleju internātpamatskolas un Stopiņu pamatskolas apvienotai dziedājums Reika dziesmai “Par Latviju!” un instrumentālais skaņdarbs “Despacito” blokflautu sniegumā.

Asaras skatītāju acīs, prieks un gandarījums bērnu sejās liecināja, ka koncerts ir izdevies. Visas veltītās dziesmas bija aizgājušas līdz klausītāju sirdīm, par ko liecināja skaļie aplausi un atsauksmes pēc mūsu priekšnesumiem.
Mīļs paldies Adriānai Jaunzemei ( 7.kl.), Mairai Kirilovai ( 8.kl.), Kristapam Mūrniekam (9.kl.) un Viktoram Stupačukam ( 5.kl.) par atbildības sajūtu un augstvērtīgu muzikālo sniegumu šajā koncertā.
Paldies visi mani dziedātāji/ spēlētāji par vēl vienu kopā novadīto mācību gadu!
Paldies par smaidiem un skanīgajām balsīm!
Lai jums vasarā netrūkst daudz saulainu dienu un pozitīvu piedzīvojumu!
Tiekamies septembrī!


Mūzikas skolotāja L.Vicinska- Karakone