Meistardarbnīcas Ādažu mūzikas un mākslas skolā

Meistardarbnīcas Ādažu mūzikas un mākslas skolā

Mūsu skolas 22 skolēni no 1.-8.klasei devās uz Ādažu mūzikas un mākslas skolu, kur skolēni mūs sagaidīja un sniedza koncertu, kurā skaisti spēlēja saksafonu ansamblis.

Visi tika aicināti darboties meistarklasēs, kuras tika organizētas Labo darbu nedēļas ietvaros.

Pirmā bija deju meistarklase, kur deju meitenes dejoja stepu. Tad kopā mācījāmies latviešu tautas dejas: ,,Plaukstiņpolku’’, ,,Cūkas griķos’’, ,,Pankūku deju’’, kas ir populāras arī ārzemēs. Ļoti aktīvi darbojāmies rotaļā ,,Vilcieni’’.

Otrā darbnīcā mākslas skolotāja stāstīja un parādīja, kā no krāsainiem kartoniem izlocīt sava vārda burtus un pielīmēt pie kartona. Izdevās ļoti skaisti un krāsaini vārdi, kurus varējām ņemt par piemiņu.
Paldies par doto iespēju redzēt, dzirdēt un baudīt kopābūšanas prieku mākslas un mūzikas skolas skolēniem un pedagogiem, kuri piedalījās Labo darbu nedēļā . Paldies biedrībai ,,Palīdzēsim’’, kura uzaicināja mūsu skolas skolēnus uz šo pasākumu un cienāja ar saldumiem.

Lienīte Vaļentova un Ingrīda Vorfolomejeva 7.kl.