Mūsu rokās 37 metrus garā tautiskā josta!

Mūsu rokās 37 metrus garā tautiskā josta!

4.decembrī Upesleju pamatskolas novadpētnieki kopā ar skolotājām S. Stepani un A.Miķelsoni devās uz Ulbrokas bibliotēku, kur notika tikšanās ar mūsu skolas bijušo skolotāju, tagad Stopiņu novada domes deputāti, Ulbrokas bibliotēkas vadītāju Daigu Brigmani, kura mūs mīļi sagaidīja un pastāstīja, ka Stopiņu novads atrodas Pierīgā un ietver sevī deviņus ciemus.

Pēdējos gados pilsēta nāk arvien tuvāk, un daudzas Dreiliņu ciema mājas jau pieder Rīgai. Mainījusies arī novada saimnieciskā darbība un vizuālais tēls, arvien vairāk lauksaimniecības zemju atvēlot privātai apbūvei.

Ulbrokas bibliotēkas rosināti, stopiņieši izveidojuši savu kultūras kanonu. Tajā ietverts gan Līgo parks ar tēlnieka Ulda Sterģa akmenī iekaltajām latvju rakstu zīmēm, gan novada tautas tērps un 37 metrus garā josta, ko noauduši 427 lieli un mazi novadnieki. Arī kultūrvēsturiski nozīmīgajām mājām ierādīta goda vieta novada dzīvē: Dzejas dienās ik gadu pulcējas Pētera Brūvera dzimtajos «Kalējos», bet Muzeju naktī un Kultūras mantojuma dienās likteņstāsti šķetināti «Būmaņos», «Brasliņās»un «Akācijās».
Bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane ir ne vien prasmīga vērtību vācēja un glabātāja, bet arī ideju ģenerators.
Skolotāja A.Miķelsone