Mūsu skolas mazais dzejnieks

Mūsu skolas mazais dzejnieks

6. septembrī mākslas centrā Noass pulcējās jauni un vēl jaunāki dzejnieki, lai, vējam purinot telts jumtu, atvērtu Latvijas dzejnieku kopdarbu – jauno Garās pupas dzejoļu krājumu.

Te nu bija redzams, ka dzejnieki var būt sirmi, bet jauni, ar un bez bārdām, slaveni un arī mazāk zināmi, lieli un mazi, - un, pats galvenais, - viņi visi spēj apvienoties vienā varenā Garajā pupā, kura turpina augt. Kā teica pasākuma vadītāja Inese Zandere, - dzejoļu šogad bija vairāk kā zvaigžņu debesīs! Un daļa no tiem turpina izplatīt savu gaismu Garajā Pupā.

Mūsu skolas 6. klases skolnieks Viktors Stupačuks arī pieder pie dzejas zvaigznīšu plejādes. Viņš arī tur bija, savu dzejoļu krājuma eksemplāru saņēma, sponsoru sarūpēto saldējumu ēda, lielus un mazus dzejniekus redzēja un klausījās.


Viktors Stupačuks


,,VEIKALS’’
Kad no veikala nopērkat preci,
Lūdzu, par to mums atdodiet veci!
Bet, kad no veikala nopērkat vāzi,
Lūdzu, par to mums atdodiet āzi!
Bet, ja no veikala nopērkat plinti,
Lūdzu, par to mums atdodiet klinti!
Bet, ja no veikala nopērkat balonu,
Lūgums- atdodiet talonu!

Bet, ja no veikala pērkat talonu,
Par to jums jādod balonu,
Bet, ja jūs paņemat klinti,
Jums ir jāatdod plinti.
Bet, ja jūs paņemat atpakaļ āzi,
Tad jums jāatdod vāzi.
Bet, ja jūs pērkat veci,
Tad jums jāatdod preci.

Un, ja jūs pateiksiet mīlīgu frāzi,
Tad jūs atpakaļ dabūsiet:
PRECI,VECI,VĀZI, ĀZI, PLINTI, KLINTI,BALONU, TALONU.

Bibliotekāre G.Bruģētāja