Par draudzību un mīlestību

,,Par draudzību un mīlestību’’

Pasākuma mērķis:
1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo domāšanu, literāro spēju attīstību.
2. Attīstīt bērnu un jauniešu prasmes teātra mākslā.

3. Rosināt skolēnu interesi par folkloru, literatūru, dzeju un prozu sasaistot to ar kustībām, mīmiku un runu.

Pasākumam bija jāizlasa folkloras, literatūras, dzejas vai prozas darbs un visai klasei iesaistoties jāsagatavo 3.-5.minūšu garumā miniatūra vai tēlojums par konkursa tēmu. Visu nedēļu gaidot Valentīndienu notika rosība, gatavošanās priekšnesumam, draudzības un mīlestības apsveikumu gatavošana, tērpu un aksesuāru piemērīšana, mūzikas atskaņošana.
Pasākums iesākās ar fragmentu no Antuāna de sent eksiperī multiplikācijas filmas ,, Mazais princis’’, kur princis pieradina lapsu ,,…ja tu mani pieradināsi, mēs būsim viens otram vajadzīgi. Tu būsi man vienīgais visā pasaulē. Es būšu tev vienīgā visā pasaulē…’’.
Draudzība un mīlestība ir ATBILDĪBA un RŪPES.

Tika lasīta dzeja, dejota draudzības un mīlestības deja, izspēlēts fragments no pasakas par princesi un princi u.c. Pasākumā bija tik draudzīga un silta atmosfēra, ka likās……mēs ieklausāmies un pārdomājam…..
Kopīgi gatavotie priekšnesumi radīja kopības un saliedētības garu katrā klašu kolektīvā.

Prieks par saņemtajiem mīlestības apsveikumiem un pārsteiguma kūciņu launagā.