PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASEI

PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASEI

17. maijā, 9. klases skolēniem skanēja zvans uz pēdējo mācību stundu. Smaidīgi un saposušies, arī nedaudz sapņaināki un vienlaikus pārdomu pilni, jo līdz šim katra diena bija ierasta, bet kā būs tālāk? Par saviem nākotnes nodomiem un sapņiem tiek pārrunāts stundā pie skolas direktores I.Frankovičas, kur tiek ēsta svētku kūka.

Aktu zālē skanēja skolas himna un spēka vārdi eksāmenu laikam. Skolas zālē viņus sveikt bija atnākuši pirmklasnieki un viņu skolotāja, direktores vietniece mācību darbā N.Stauža, savukārt sirsnīgus ceļa vārdus un pārsteiguma foto mirkļus bija sagatavojuši 8.klases skolēni un viņu skolotāja B.Šmite. Arī citu klašu skolēni bija sagatavojuši apsveikumus.

9.klases skolēni un viņu audzinātāja Ģ.Stepiņa sacīja PALDIES ar pārsteiguma mirkļiem, jo tika dejots, spēlēts, dziedātas romantiskas dziesmas dažādu duetu sastāvā. Ziedi un PALDIES vārdi tika visiem skolas skolotājiem un audzinātājiem, par ieguldīto darbu skolēnu audzināšanā un skološanā, tehniskajiem darbiniekiem par ēdināšanu, sargāšanu, auklēšanu un aprūpi.
Lai veiksme smaida viņiem eksāmenos un dzīvē izdodas izvēlēties katram savu ceļu- labāko un laimīgāko!


Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne