Peldēšanas sacensības Stopiņu novada peldbaseinā

Peldēšanas sacensības Stopiņu novada peldbaseinā

16.maijā Stopiņu novada peldbaseinā notika peldēšanas sacensības Stopiņu novada internāta pamatskolu audzēkņiem. Sacensībās piedalījās Upesleju internātpamatskolas- rehabilitācijas centra 1.-7. klašu skolēni.

A grupā starp zēniem 1. vietu ieguva 1. klases skolnieks Tomass Ceriņš, 2.vietu- viņa klasesbiedrs Voldemārs Zaļaiskalns.

A.grupā meitenēm -1.vieta Inesei Stupačukai. 


B grupā bija vissīvākā konkurence, jo piedalījās vislielākais sportistu skaits. 

Rezultātā 1. vietu B grupā meitenēm izcīnīja 3.klases skolniece Maija Paegle, 2.vietu- Vanesa Reķe.
1.vieta B grupā zēniem dalīta starp 3. klases skolniekiem Valentīnu Dubjuku un Gustavu Bērziņu.

C grupā meitenēm -1. vieta 4.klases skolniecei Viktorijai Tučai, 2.vieta –4.klases skolniecei Liānai Tučai, 3.vietu ieguva 5.klases skolniece Marija Ansone.
C grupā starp zēniem 1. vietu izcīnija 5. klases skolnieks Daniels Loščiņins.
6.-7. klašu jeb 


D grupā 1.vieta 7.klases skolēnam Edvīnam Lagzdājam, 2.vieta 6.klases skolēnam Jorgenam Bērziņam.