Pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetenču izglītības ieviešana skolās”

Pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetenču izglītības ieviešana skolās”

2019 .gada 11.maijā mūsu skolas izglītojamie devās uz Ulbrokas kultūras namu , kur Stopiņu novada izglītības iestāžu skanīgākās balsis, jestrākie dejotāji un prasmīgākie spēlētāji sveica Stopiņu novada māmiņas, vecmāmiņas un citus tuvos cilvēkus, lai caur dziesmu teiktu savu „PALDIES” par rūpēm, sirds siltumu, gudrību un mīlestību, ko saņemam ik dienu.

Pieredzes apmaiņas seminārs “Kompeteņču izglītības ieviešana skolās” 2019. gada 13. maijā

Mūsu skolu pārstāvēja bioloģijas skolotāja B. Šmite un matemātikas skolotāja M.Sirmā. Semināra mērķis bija dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām skolām ar izstrādātajiem metodiskajiem matreriāliem un skolēnu mācību rezultātiem, apgūstot mācību vielu pēc jaunajiem standartiem. Katra pilotskola noformēja stendu, uzskatāmi parādot gan metodiskos materiālus, gan skolēnu darbus, akcentējot skolas izvēlēto caurviju (mūsu skolai - sadarbība, līdzdalība), mērķus un uzdevumus. Skolotāji varēja piedalīties dažādās darbnīcās, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes skolēnu motivēšanā mācību darbam, radošas, pozitīvas gaisotnes radīšanai stundās un ārpus tām. Interesanta bija nodarbība par skolēnu pozitīvu disciplinēšanu stundās, ko vadīja kolēģi no Zaķumuižas pamatskolas. Iepazināmies ar jaunā mācību priekšmeta – teātra mākslas – standartu un stundu sadalījumu pa klasēm.