Pieredzes skola skolotājiem

Pieredzes skola skolotājiem

Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā notika pieredzes skola Pierīgas pirmsskolu izglītības iestāžu un skolu pirmsskolu grupu skolotājām. Ciemos uzņēmām 11 pirmsskolas skolotājas no Mārupes, Zaķumuižas, Kadagas. Salas un Stopiņu novada. 

Iepazīstinājām kolēģes ar mūsu iestādi: pirmsskolas grupām, skolas rehabilitācijas centra sniegtajām iespējām, abām jaunajām pirmsskolas grupām, kuras jau ir pilnībā renovētas.

Tad sekoja mūsu iestādes pedagogu prezentācijas par jaunām apmācību metodēm un pieredzi, kas iegūta aktīvi iesaistoties starptautiskā Erasmus+ projektā. 

Sagatavošanas grupas skolotāja J. Verhuškina kopā ar bērniem rādīja rotaļmetodi kā trenēt virzienu apguvi plaknē, ko noskatīja viesojoties Itālijas bērnudārzā un demonstrēja arī pašas izdomātas darba metodes matemātikas jomā.
Speciālās izglītības skolotāja I. Starta atgādināja par interesanto N. Zaiceva skanošo kubu metodi ko izmantot lasītprasmes apgūšanā.
Speciālās grupas skolotāja O. Sergejeva prezentēja dažādu rotaļdarbību iespējas, izmantojot smilšu lampu un interesantu pieeju pašizdomātu pasaku demonstrācijā.
PII metodiķe S. Tošena stāstīja kolēģiem par savu vīziju kā strādāt ar bērniem pēc kompetenču izglītības, kas ir jauns izaicinājums visai Latvijas pirmsskolas izglītībai.
Iestādes psiholoģe Z. Gulbe bija sagatavojusi plašu prezentāciju par mūsu darbību Erasmus+ projektā “Zinātnieki darbībā”, kas jau ir iegājis noslēguma fāzē. Jau tagad ir ļoti daudz iespaidu, iedvesmas un plānu nākotnei. Esam ieguvuši jaunu pieredzi, zināšanas, ko aktīvi izmantojam ikdienas darbā. Tādēļ loģisks
bija turpinājums, kad skolotāja L. Lappuķe stāstīja par pirmajiem iespaidiem Erasmus+ projektā, kas sācies sākumskolas posmā.
Atbraukušās kolēģes bija ļoti gandarītas par pavadīto pieredzes apmaiņas dienu mūsu iestādē, jo tiešām ieguva daudzpusīgu informāciju, daudz jaunu ideju un pozitīvu iedvesmu.

Sagatavoja PII metodiķe S. Tošena