PII atklāšana

PII atklāšana

Kopā ar pavasara atnākšanu un saules stariem 2019.gada 20. martā notika Upesleju internātpamatskolas –rehabilitācijas centra pirmsskolā divu grupu svinīga atklāšana.

Pasākumā piedalījās Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Vaičulens, Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa ,Stopiņu novada izpilddirektors Maksims Griščenko , SIA ”FF” valdes loceklis Uldis Ronis, Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktore Irēna Frankoviča kā arī pirmsskolas darbinieki un bērni.


Svinīgo daļu atklāja Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne. Notika svinīga lentas pārgriešana. Bērni viesus sagaidīja ar dziesmām pavasara gaisotnē. Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne pateicās par paveikto remontdarbu veicējiem, izpilddirektoram, Upesleju internātpamatskolas –rehabilitācijas centra direktorei Irēnai Frankovičai un saimniecības daļas vadītājam Agrim Žildem par paveikto, izdarīto, darba kvalitāti un sadarbību. Saulainas krāsas, gaišas un plašas telpas, jaunas mēbeles, spēles un rotaļlietas, smaidīgas audzinātājas un auklītes varēs uzsākt darbu un nodrošināt bērniem radošu ikdienu kopā ar draugiem.PII metodiķe L.Dzelme