Rudens ražas stafetes pirmsskolā

Rudens ražas stafetes pirmsskolā

"Rudentiņš bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā....". 24.10.2019. Upesleju pamatskolas PII audzēkņi, starp Miķeļiem un Mārtiņiem, kas ir rudens gadskārtu cikls ar ražas vākšanu un ražas svētkiem, piedalījās Rudens ražas stafetēs.

Šajā dienā sporta aktivitātēs piedalījās arī dažu bērnu vecāki, jo bērnudārzā bija vecāku diena.

Pasākuma ietvaros bērniem bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem par ogām, augļiem, dārzeņiem un to vākšanas veidiem. Bērnu uzdevums stafetēs bija: salasīt dažādas “ogas” un sašķirot tās pa krāsām, novākt un pārvietot “ķirbjus”, ar “zirgu” (lecambumbu) jādodas uz ābeļdārzu, jānovāc ābolu raža pa šķirnēm, vēlāk ar “ratiem” (riteņdēlīšiem) bija jātiek atpakaļ. Jaunākajiem stafešu dalībniekiem “ogu”vietā bija jālasa kastaņi.
Ražas vākšanas noslēgumā, kā jau talkā pienākas, visi dalībnieki tika cienāti ar āboliem un visas grupas, kuras piedalījās, saņēma pateicības.

Sporta skolotāja Gunta Rutkaste