Rūķu gājiens pirmsskolā

Rūķu gājiens pirmsskolā

Upesleju pamatskolas pirmsskolā, 5. decembra pēcpusdienā, bija ieradušies negaidīti viesi – rūķi. Tie bērnus pārsteidza ar dažādām aktivitātēm,bērnu rotaļu laukmiņos.

Rūķi bērniem māja ar roku, dejoja, un rotaļājās laukumiņā. Jautrie rūķi bija bērnu vecāki, kuri gaismiņu pavadībā iepriecināja bērnus. Pirmsskolnieki ar lielu pārsteigumu notiekošo vēroja no grupu logiem. Rūķu gājiena ietvaros arī kāds brašais rūķis bija ieradies “Ezīšu” grupiņā, lai apskatītu bērnu grupu un parotaļātos ar to mantām. Kā pateicību par iespeju parotaļāties brašais rūķis atstāja bērniem vēstuli kurā bija minēts, ka bērniem pašiem jāsameklē grupā noslēptās dāvaniņas. Bērni steidzīgi devās meklēt dāvanas, tie pārmeklēja visu grupu, līdz atrada dāvanas savās gultiņās. Dāvanās, katram bērnam, bija konfektes un krāsojama rūķu bilde. Tad nu bērniem bija varen salda un krāsaina nodarbība, kurā tika pārrunāta rūķa, kā Ziemassvētku vecīša palīga darbi. Bērni tika rosināti būt mazajiem rūķiem un palīdzēt gatavoties svētkiem, rotāt grupu, sakopt to un veidot svētku dāvanas vecākiem, lai tos iepriecinātu. Paldies audzkņu vecākiem par aktīvo piedalīšanos! 

Sagatavoja skolotaja Madara Martinova