seminārs ‘’Projektu rezultātu iedarbība uz mācību procesu’’

seminārs ‘’Projektu rezultātu iedarbība uz mācību procesu’’

Ceturtdienā, 23.05.2019.gadā, Upesleju PII notika seminārs ‘’Projektu rezultātu iedarbība uz mācību procesu’’. Semināra piedalījās PII un sākumskolas pedagoģi.

Pedagoģi tika iepazīstināti ar iegūto pieredzi un jaunām idejām no skolotāju apmācības pasākuma, kurš notika marta mēnesī 2019.gadā Lielbritānijā, Erasmus + projekta ‘’Zinātnieki darbībā’’ ietvaros. Semināra ietvaros tik prezentēti praktiska darba piemēri -projektā iegūtas pieredzes integrācija mācību procesā . Semināra laikā pedagoģi aktīvi piedalījās diskusijās un dalījās savā pieredzē par starptautisko pieredzi aprobāciju un jauno īdēju ieviešanu mācību procesā. Pedagogu secinājums bija, ka iegūtas zināšanas un prasmes , savienojot ar kompetenču pieejām, mācību procesu padara atraktīvāku un interesantāku.

Projektu koordinatore S.Stepane.