Skolēni iepazīstas ar ekspozīciju „Grāmata Latvijā”

Skolēni iepazīstas ar ekspozīciju "Grāmata Latvijā"

6. martā 7. un 8.klases skolēni devās uz Latvijas nacionālo bibliotēku programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros. Bijām pirmo reizi tik lielā ēkā, kur gide stāstīja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatuzdevumu, nacionālās literatūras krājuma veidošanu un glabāšanu.

Tik daudz grāmatas vienkopus skolēni nebija redzējuši. Bija sajūsma par dizainu, gaismu un stikla sienām. Uzbraucot ar liftu 11 stāvā – Rīgas panorāma- dzīvās gleznas, dzirdējām fonā koncerta mēģinājumu un skolēni teica, ka labprāt uzkavētos ilgāk un pabaudītu.

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba! (Rainis)
Turpinājumā skolēni iepazina ekspozīciju „Grāmata Latvijā” no tajā ietverto Latvijas Kultūras kanona vērtību skatpunkta.
Šī vērtību izvēle ir sava laikmeta liecība, ko mēs, tālāk attīstot, piepildām ar sava laika saturu, pārdomām, jaunu vērtību pienesumu. Caur mūsu acīm šīs saņemtās vērtības kļūst par mantojumu, ko mēs izceļot, aprakstot, izzinot, iepazīstot, papildinot jau nodosim tālāk.
Praktiski darbojoties, skolēni atkārtoja dizaina pamatprincipus, pārdomāja modernisma rašanās cēloņus un to, kā tas izpaužas vizuālajā mākslā un kultūrā. Nodarbības gaitā atklātās kopsakarības atainoja kolāžā.
Paldies par doto iespēju redzēt, dzirdēt un baudīt!
8.klases audzinātāja J.Mihailova