Stikla pūtēji pirmsskolā

Stikla pūtēji pirmsskolā

30.oktobrī Upesleju pamatskolas pirmsskolā viesojās stikla pūtēji no Ventspils.

Pirmsskolas izglītības iestādes bērni tika iepazīstināti ar stikla pūtēja profesiju, uzzināja, kas ir jāzina un jāmāk, lai strādātu šajā profesijā, uzzināja kur meistari šo amatu ir apguvuši, par stikla izcelsmi, sastāvu, apstrādi. 

Bērniem bija arī iespēja vērot meistara paraugdemonstrējumus, un ielūkoties stikla izstrādājumu tapšanas procesā, izzināt stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus un sajust stikla stienīšu pārvērtību brīnumus, kas tapa pieredzējuša stikla meistara vadībā.
Bērnu acu priekšā tika izveidoti nelieli suvenīri – figūriņas no stikla. Tika dota arī iespēja bērniem pašiem iejusties stikla pūtēja lomā un ar meistara palīdzību no speciālām sagatavēm uzpūst nelielus stikla burbulīšus. Tas bija aizraujoši un interesanti. Pasākuma beigās bērni tika pārbaudīti , cik uzmanīgi ir klausījušies, par pareizajām atbildēm varēja saņemt balvas un iegādāties meistaru izgatavotos darbiņus.
Sagatavoja PII metodiķe L.Dzelme