Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II teātris

Izrādi apmeklēja 8.un 9.klases skolēni. Valsts dibināšanas dienas simulācija, iespēja pašiem personīgi atgriezties 100 gadus senā pagātnē, Rīgā, Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski domājoši, gan vienkārši avantūristiski noskaņoti un nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju.

 Starp patriotiski un jūsmīgi noskaņotiem, bija arī skeptiski un visu apšauboši cilvēki, starp gudriem un erudītiem –apjukuši – visas šīs balsis skanēja mūsu ausīs, un mums bija jāizšķiras, pie kuriem vēlamies piederēt.


8.kl.audzinātājaBaiba šmite un 9.kl. audzinātāja Ģ.Stepiņa