Vecāku diena

Vecāku diena

9.maijā mūsu skolas skolēnu vecāki bija lūgti apmeklēt mācību stundas, veikt individuālas sarunas ar pedagogiem un atbalsta personālu.

Aktu zālē notika vecāku kopsapulce, kur lekciju par atkarībām sniedza sertificēta psiholoģe Lauma Tīsa. Vecākiem bija iespēja redzēt, vizuālās mākslas darbu izstādi (sk. V.Golubova), mājturības stundu meiteņu veikumu (sk. A.Miķelsone) un kokapstrādes pulciņa gatavotos koka izstrādājumus (J.Karakons). Neizpalika arī bērnu un vecāku kopīgas pusdienas. 

Turpinājumā notika arī vecāku sapulces katrā klašu grupā un vecāku padomes sapulce pie direktores.
Pēcpusdiena noslēdzās ar ģimenes dienas koncertu ,,Pavasaris zied’’, kur emocionālus priekšnesumus sniedza mūsu skolas dejotāji (Sk. B.Miķelsone), dziedātāji un blokflautu ansamblis (sk. L.Vicinska Karakona), skolotāju orķestris. Skolēni dzejas rindas veltīja, māmiņām un tētiem, audžuvecākiem, vectētiņiem un vecmāmiņām. Liels paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja. 


Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne