Vecāku diena Upesleju pamatskolā

Vecāku diena Upesleju pamatskolā

14.novembrī Upesleju pamatskolā notika vecāku diena, kur skolēnu vecāki varēja piedalīties kopīgajā vecāku sapulcē, paēst svētku pusdienas kopā ar bērniem, apmeklēt klašu vecāku sapulces, tikties ar pedagogiem un atbalsta personālu.

Dienas noslēgumā aktu zālē visi tika aicināti uz svinīgo koncertu Latvijas dzimšanas dienai par godu. 

Latvija- Vieta, ko spēju par mājām es saukt,
Vieta, no kuras projām es nevēlos braukt.

Tur rudens ir dārgāks par zeltu,
Bet tas ir par velti,
Lai vai kā mūs nievātu, peltu,
Svētā zemē mēs celti.

Tur ziemas ir baltas kā milti,
Un sniegpārslas maigas kā zīds,
Tur visbargākā ziemā tik silti,
Un cilvēks šīs zemes svētumā tīts.

Tur pavasara ziedi kā visskaistākā dziesma
Un ūdeņi saulē kā dimanti mirdz
Tur mūžīgi kvēlo tēvijas liesma
Tur mājo mana latvieša sirds.

Tur vasaras vējos šūpojas sils
Un jūra glāsta mums kājas
Tur katrs ezers laistās tik zils
Tur ir mūsu mājas.
Koncertā piedalījās deju kolektīva ,,Jandāls’’ 3 vecuma grupas ar deju repertuāru, kuru kopīgiem spēkiem sagatavoja deju pulciņa skolotāja Agita Paula, mūzikas ansambļi ,,Vālodzēni’’, ,,Čiekuriņi’’ un ,,Čiekuri’’, blokflautu ansamblis ar savām dziesmām un perkusiju grupas izpildītām melodijām, kuru vadītāja ir mūzikas skolotāja Lauma Vicinska- Karakona. Ar sveicienu savai zemei Latvijai, ar skaistām latviešu dziesmām un dejām skolēni parādīja, cik skaista ir zeme, kurā viņi dzīvo, mācās un kopā priecājas. Cik viņi ir lepni uzvelkot savas tautas tērpu. Cik labi, ka ir kur atgriezties un ir kas gaida, jo Latvija ir mūsu visu mājas.
Direktora vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne