Ziemassvētki Upesleju pamatskolā

Ziemassvētki Upesleju pamatskolā

Maza, zaļa eglīte ienāk mūsu mājā.

Klusi saka - labvakar, nostājas uz kājas.

Skujas smaržo, sveces mirdz.

Laistās piparkūku sirds.

Sen gaidītie svētki- ar Ziemeļbriežiem skolas foajē, ar zaļu, kuplu egli skolas aktu zālē, ar skaistiem skolēnu zīmējumiem par godu Ziemassvētku brīnumam, ar apsveikumu gatavošanu saviem draugiem, vecākiem un skolotājiem, ar labām un teicamām sekmēm, centību mācību darbā.......

19.decembrī ar Ziemassvētku koncertu pie mums ciemojās Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas skolotāji un skolas absolventi. Ziemassvētku gaisotni uzbūra koklētāju ansamblis, skanēja vijoles stīgas un klarnetes skaņas, tika dziedātas dziesmas un varēja iejusties džeza ritmos. Tik skaisti, skanīgi un sirsnīgā atmosfērā skolas direktore I.Frankoviča un direktores vietniece mācību darbā N.Stauža sveica Upesleju pamatskolas skolēnus, kuri I mācību pusgadā bija čakli, uzcītīgi mācījušies un ieguldījuši savu darbu, lai iegūtu zināšanas un nopelnītu labas un teicamas atzīmes. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kuram iepriekšējā dienā, lielajā vētrā bija apgāzušās ragavas un dāvanu maisi izbiruši pa visu skolas teritoriju. Labi, ka viss beidzās labi un visi skolēni varēja saņemt Ziemassvētku paciņas.
Jau vairākus gadus ir tradīcija, ka visi skolēni, vecāki un skolotāji pulcējas uz Ziemassvētku mielastu skolas ēdnīcā, kur galdus rotā balti galdauti, smaržo pelēkie zirņi ar speķi, piparkūkas un pīrādziņi, mandarīni un raisās sarunas par Ziemassvētkiem, prieks par gaidāmajās brīvdienām.
Lai skaisti svētki un sekmīgs jaunais 2020.gads!