Zinību diena Upesleju pamatskolā

Zinību diena Upesleju pamatskolā

Mēs tiekamies laikā,

Kad rudens ar krāsainām
Dālijām vasaru skauj,
Kad vējmāte staigā un,
Birdinot asaras,
Pēdējās rožlapas rauj.

,,Esiet sveicināti šeit – Upesleju pamatskolā!
Ir klāt jaunais mācību gads ar jauniem piedzīvojumiem, zināšanām, labiem darbiem un jauniem draugiem.
Es Jūs apsveicu visus no sirds – no pašiem mazākajiem pirmklasniekiem, līdz pašiem lielākajiem ar jaunā mācību gada sākšanos. Jo īpaši veiksmi novēlu jaunajiem skolēniem, lai izdodas atrast draugus un lai ir labas sekmes mācībās. Izmantojiet katras jaunas dienas sniegtās iespējas, lai katram no Jums ir gandarījuma sajūta par padarīto!
Skolas laiku, gadiem ritot, atceramies kā ļoti īpašu. Tas ir pieaugšanas, zinību un arī dzīves gudrību apgūšanas laiks, kad iemācāmies saskarties ar pirmajām grūtībām un tikt tām pāri, sadarbību klases kolektīvā, biedriskumu un draudzību. Jums katram piemīt kāds talants un prasme, ko pilnveidot un attīstīt, lai augtu par spēcīgiem un atbildīgiem cilvēkiem’’- ar šādiem vārdiem skolēnus, skolotājus un vecākus uzrunāja skolas direktore I.Frankoviča.
Skolas gaitas šajā skolā uzsāka 14 jauni 1.-9.klašu skolēni un 6 pedagogi.
Ciemos bija ieradušies 2 ēži, kuri bija sagatavojuši uzdevumus jaunajiem skolēniem un skolotājiem.
Paldies tika teikts Stopiņu novada Domei par finansiālo un profesionālo atbalstu un pretimnākšanu! Un rudens ziedu pušķis - Stopiņu novada domes priekšsēdētājai Vitai Paulānei.
Paldies skolas saimnieciskās daļas vadītājam A. Žildem, tehniskajam personālam un skolotāju kolektīvam, sadarbības firmām par ieguldīto darbu mācību kabinetu, skolas telpu sakārtošanā. Muzikālo priekšnesumu sniedza dziedātājs Miks Galvanauskis.
Lai priecīgs un sekmīgs jaunais mācību gads!

Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne