Zinību diena Upesleju pamatskolas pirmsskolā

No kļavas lapas pirmā lapa ris

Klāt jau septembris…
Vēl vajag labi izpētīt ,
Kā ābecītē burtus sauc,
Kā zilgmē putni trauc ,
Kā krāsu toņus jauc .
Un uzzināt vēl ļoti daudz…

2.septembrī Upesleju pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēta Zinību diena. Svētku rītā zālē sanāca Pirmsskolas grupu bērni. Te viņus sveica iestādes direktore, vēlot krāt zināšanas un prasmīgi tās pielietot. Svētki turpinājās kopā ar Ežu pāri ejot rotaļās, dziedot, minot mīklas. Neizpalika arī kārums – šoreiz tas bija svētku kliņģeris. Lai mums visiem krāsains , enerģijas un radošām idejām pilns šis mācību gads!

Lai veiksmīga sadarbība!
Sagatavoja metodiķe L.Dzelme