Pirmsskola

Par mums

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā grupa bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.
  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darbdienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19.00.

Rindas saraksts

Stopiņu novada domes Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādes bērnu reģistrācija rindā uz 20.09.2018. 

Ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, bērnu vārds, uzvārds, personas kods un adrese netiek publiskoti.

Bērnu rinda var tikt koriģēta.
Vecāki informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni +371 67956088.

Paskaidrojums:
Izceltie ar treknrakstu – 1. pakāpes rinda – Stopiņu pašvaldības bērni.
Pārējie – 2. pakāpes rinda – citu pašvaldību bērni.

Reģistr.
kārtas
numurs
Bērna reģistrācijas kartītes numurs (bērna identifikators)Pieteikuma reģistrācijas datums
1.222/228.04.2016
2.233/103.08.2016
3.

236/2

22.08.2016
4.243/214.09.2016
5.244/128.09.2016
6.254/223.11.2016
7.256/213.12.2016
8.257/2

16.01.2017

9.260/121.03.2017
10.

261/1

21.03.2017

11.

270/1

18.05.2017

12.273/1

20.07.2017

13.

274/1

25.07.2017

14.

275/1

01.08.2017

15.

277/2

15.08.2017

16.278/2

15.08.2017

17.279/1

16.08.2017

18.281/1

16.08.2017

19.282/1

23.08.2017

20.283/2

05.09.2017

21.285/114.09.2017
22.286/121.09.2017
23.287/225.09.2017
24.289/212.10.2017
25.290/116.10.2017

Reģistr. 

kārtas numurs

Bērna reģistrācijas kartītes numurs (bērna identifikators)

Pieteikuma reģistrācijas datums

26.

291/1

26.10.2017

27.292/208.11.2017
28.293/222.11.2017
29.

294/1

29.11.2017

30.

295/1

04.01.2018

31.

296/1

31.01.2018

32.

297/1

08.02.2018

33.

298/1

13.02.2018

34.

299/1

22.02.2018

35.

300/2

23.02.2018

36.

301/1

26.02.2018

37.

302/2

12.03.2018

38.

303/2

15.03.2018

39.

304/1

19.03.2018

40.

305/1

22.03.2018

41.

306/1

26.03.2018

42.

307/1

27.03.2018

43.

308/2

28.03.2018

44.

309/1

29.03.2018

45.

310/1

04.04.2018

46.

311/1

09.04.2018

47.

312/1

11.04.2018

48.

313/1

11.04.2018

49.

314/1

11.04.2018

50.

315/1

12.04.2018

51.

316/1

12.04.2018

52.

317/1

16.04.2018

53.318/217.04.2018
54.319/118.04.2018
55.320/115.05.2018
56.321/121.05.2018
57.322/224.05.2018
58.323/124.05.2018
59.324/124.05.2018
60.325/125.05.2018
61.326/1

25.05.2018

62.327/1

28.05.2018

Reģistr.
kārtas numurs

Bērna reģistrācijas kartītes numurs (bērna identifikators)

Pieteikuma reģistrācijas datums

63.

328/1

08.06.2018

64.

329/1

08.06.2018

65.

330/1

13.06.2018

66.

331/1

18.06.2018

67.

332/1

19.06.2018

68.

333/1

21.06.2018

69.

334/1

28.06.2018

70.

335/2

30.07.2018

71.

336/2

30.07.2018

72.

337/2

09.08.2018

73.

338/2

09.08.2018

74.

339/1

09.08.2018

75.

340/1

10.08.2018

76.

341/1

13.08.2018

77.

342/1

15.08.2018

78.

343/1

16.08.2018

79.

344/1

21.08.2018

80.

345/1

21.08.2018

81.346/123.08.2018
82.347/123.08.2018
83.348/123.08.2018
84.349/129.08.2018
85.350/130.08.2018
86.351/113.09.2018
87.352/213.09.2018
88.353/213.09.2018
89.354/113.09.2018
90.355/114.09.2018

Grupas

3. grupa "Vāverēni" (vecākā/sagatavošanas grupa)

Skolotājas: Jeļena Verhuškina, Edīte Vīksna
Skolotāju palīgs: Anna Fogele

2. grupa "Ezīši" (vidējā grupa)

Skolotājas: Jeļena Vaščenkova, Līga Zīraka
Skolotāju palīgs: Vineta Kupriša

1. grupa "Zaķēni" (jaunākā grupa)

Skolotājas: Svetlana Bangere, Irēna Tihanova
Skolotāju palīgi: Dita Ozola, Sabīna Stepanova

Speciālā grupa "Pūcēni"

Skolotājas: Tatjana Krakope, Oļona Sergejeva
Skolotāja palīgs: Olga  Bertašiene

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums