Projekti, konferences, semināri

Skolas projektu pieredze

Starptautisko projektu pieredze

Erasmus + projekts KA1 ‘’ Neformālas metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā, kā motīvu kopums motivāvijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām’’. No. 2017-1-LV01-KA101-035350

Erasmus + projekts KA2 ‘’Today a dreamer, tomorrow a leader / Šodien sapņotājs, rīt līderis’’ No. 2018-1-DE03-KA229-047207_2

Erasmus + KA2 projekts: “Scientists at Work’’/ ‘’Zinātnieki darbībā’’. Nr. 2017-UK01-KA219-036696_4