Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli- logopēdijā

Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi

Autore: logopēde Svetlana Stepane

Skaņas č un dž

Autore: logopēde Svetlana Stepane
Skaņas» č un dž uzstādīšana, automatizācija, diferencēšana

Vārdu krājuma papildināšana

Autore: logopēde Sarmīte Zvirbule 

Loģika un telpiskums

Autore: logopēde S. Stepane

Psihomotorā attīstība

Autore: Sarmīte Zvirbule UIRC logopēde

Runa un valoda

Autore: Mg. sc. sal S. Stepane
Kustību nozīme smadzeņu darbības veicināšanā. 
Runas un valodas neiropsiholoģiskais aspekts.

Postizometriskā relaksācija

Autore: Mg. sc. sal S. Stepane

Pedagoģiskā korekcija

Pedagoģiskās korekcijas plāns 1.- 4.

Autore: sociālais pedagogs Jeļena Borhova

Pedagoģiskā un atbalsta personāla darbības izglītojamā uzvedības pilnveidošanai korekcijas pasākumu ietvaros sākumskolas izglītojamajiem

Pedagoģiskās korekcijas plāns 1.- 9.

Autore: sociālais pedagogs Jeļena Borhova

Pedagoģiskā un atbalsta personāla darbības izglītojamā uzvedības
pilnveidošanā korekcijas pasākumu ietvaros

Motivācijas sistēma IIKN

Autore: sociālais pedagogs Jeļena Borhova 

Motivācijas sistēma IIKN ievērošanā mācību stundu laikā un vakara mācību sagatavošanās laikā

Integrēta stunda - 1. klase

Autore: speciālais pedagogs Iveta Starta

Pasaku darbnīca

Atbalsta materiāls izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un vieglu garīgo atpalicību.
Autores: Iveta Starta, Oļona Sergejeva

Mācību procesa organizēšana

izglītojamiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem

Radošums un loģiskā domāšana

Kā aug kristāli

Autore: pirmsskolas skolotāja Oļona Sergejeva

Nodarbība "Binoklis"

Autores: speciālās pirmsskolas grupas skolotājas Oļona Sergejeva, Ilona Maļinovska

Spēles ar smiltīm

Autores: UIRC PII pedagogs Oļona Sergejeva

Metodiskie materiāli- matemātikā

Nodarbība "Jautrā matemātika"

Autore: pirmsskolas grupas skolotāja Ilona Maļinovska

Metodiskie materiāli- mājturībā

Adatas

A.Miķelsone, Mācību materiāls mājturībā "Adatas"

Pavārcepure

A.Miķelsone- Mācību materiāls mājturībā "Pavārcepure"

Izšūšana

A.Miķelsone- Mācību materiāls mājturībā "Izšūšana"

Batika

A.Miķelsone- Mācību  materiāls mājturībā "Batika"

Metodiskie materiāli- vecākiem

Kas ir disleksija

Autore: EVA BIRZNIECE, Dr.Psihol.Biedrības PRO FUTURO valdes priekšsēdētāja, Latvijas Disleksijas biedrības valdes priekšsēdētāja

Psihologa ieteikumi vecākiem ticēt savam bērnam

Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā Kristīnes Bārnetas grāmatu "Dzirksts. Mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu"

"Šī ir grāmata arī par vecāku ceļu. Un par to, cik svarīgi ir ticēt savam bērnam, pat ja viss šķiet sliktāk par sliktu. Tikai ticība ļauj turpināt meklējumus, pamanīt un izmantot katru niansi, kas varētu palīdzēt bērnam. Ikviens bērns ir īpašs, un vienam sasniegums ir atklājums astrofizikā, bet citam -izrunāts vārds un paša uzvilkta līnija. Katram ir savs ceļš...."

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums