Skolas simbolika

Upesleju sākumskolas himna

Upesleju skolas rīti

1.pants

Cik skaisti un aizrautīgi ir Upesleju skolas rīti,
Skan smiekli un jautras čalas,
Rit mūsu mīļās bērnu dienas!
Plūst zinības no malu malām,
Kad čakli mēs darbus darām,
Tik labi būt visiem kopā,
Šo stāstu ievīt košā rotā!


Piedziedājums


Šī dziesma ir par mums,
Par to cik skaists šis ceļojums,
Ja tu esi man un esmu Tev es,
Viss kļūst iespējams uz ( šīs) pasaules!

2.pants


Te līdzās tek Mazā Jugla,

Un kokos putni čivina,

Vēlos rudeņos un pavasaros

Mirdzam košos saules staros!

Dod roku un iesim tālāk,

Zvaigznes ceļu rādīs augstāk,

Kad spoži kvēl mūsu sirdis,

Par brīnumu top katrs mirklis!


Pāreja (Bridge)


Mēs augsim un uzplauksim,

Mēs iesim un sasniegsim,

Lai tālu skan dziesmas, dejas,

Jo nākam no Upeslejas!

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums