Pamatizglītības iestāde izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, fiziskās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, Stopiņu novada pirmsskolas izglītojamajiem un pamatizglītības programmas izglītojamajiem.

Upesleju pamatskola

Upesleju pamatskola savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skolas nosaukumi tās attīstības gaitā ir mainīti vairākas reizes:
  1992. gadā – Juglas sanatorijas internātskola, 
  2004. gadā – Juglas sanatorijas internātpamatskola, 
  2010. gadā Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, 
  2019. gadā Upesleju pamatskola.

Skola no tās dibināšanas dienas nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām. Skola ir izveidojusi un realizē daudzveidīgus rehabilitācijas pasākumus skolēniem, kuriem ir nepieciešams uzlabot veselību. Šobrīd skola realizē 5 pamatizglītības programmas un 2 pirmsskolas programmas. 

PROJEKTA MOTO

Pašas radīts vai mantots, bet mans tautastērps

Aicinām kopīgi, veidot izstādi!

Ja Jums ir tautastērps, kurš var būt gan mantots, gan pašu darināts, gan autentisks, gan dziļi sirdī sajusts, dalieties ar to!

Mēs turpinām meklēt stāstus, kurus stāsta tautastērpu īpašnieki – par savām sajūtām, par savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. Tā ir vērtība, kurā arī nākamās paaudzes varēs smelties iedvesmu.

No neliela idejas aizmetņa līdz lielam kamolam, kurš ripot ripo tālāk, lai kļūtu vēl lielāks. Mēs apkopojam stāstus par individuālajiem tautastērpiem – mantotiem, pašu radītiem, meistaru gatavotiem un sajūtu vadītiem. Par tautastērpiem, kuri DZĪVO mūsdienās! 

Īpaša vieta šajā stāstā ir Latvijas dabas velšu vainadziņiem, kas galvā ikvienai meitai un sievai. Tas ir kā simbols, ar kuru visos gadalaikos kronējam stiprās latvietes ar dabas spēku, pateicībā par latviskā turēšanu godā.

IZSTĀDE "MANA TAUTASTĒRPA CEĻŠ"

2019. gada 6.novembrī Upesleju pamatskolas muzeja telpā plkst. 15.00 tika atklāta izstāde: "No pūra lādes - Mana tautastērpa ceļš"

Izstādi var apskatīt darba dienās no plkst. 15.00-18.00
(GAIDĪSIM PAPILDINĀJUMUS)

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Internātskola.

Pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām slimībām, fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem.

Uzzini vairāk
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Pirmskola

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Rehabilitācija

Skolas medicīnas darbinieki nodrošina kvalificētu medicīnas aprūpi un veselības profilakses pasākumus atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Mācību process.

Upesleju pamatskolas mācību procesa organizācija.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Uzņemšana

Upesleju pamatskolā uzņem izglītojamos no visas Latvijas.

Upesleju pamatskolas himna

Kā pasakā,
Kā dižā sirmā pasakā
Stāv skola Juglas silā.
Aiz loga bikla stirna skrien
Un zaķēns ausis cilā,
Tur klasē ne jau vilku bars,
Ne lācis grozās solā,
Bet mācīties par cilvēku
Nāk rūķi Meža skolā.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši
Uz Meža skolu brien.

Un it neviens lai nesaka:
"Re, tas jau mežā audzis!"
Ar Juglas ievām rūķītis
Gan ziedējis, gan plaucis,
Jo tam, kas mežā mācījies,
Mežs vienmēr būs kā mājas,
Kur sirds ar zaļu eglīti
Un putniem sarunājas.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši

Uz Meža skolu brien.

Upesleju pamatskolas karogs

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums