Izglītība un veselības uzlabošana, profilakse skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām

Radošā diena

Radošā diena

Upesleju internātpamatskola

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skolas nosaukumi tās attīstības gaitā ir mainīti vairākas reizes:
  1992. gadā – Juglas sanatorijas internātskola, 
  2004. gadā – Juglas sanatorijas internātpamatskola, 
  2010. gadā Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs. 

Skola no tās dibināšanas dienas nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām. Skola ir izveidojusi un realizē daudzveidīgus rehabilitācijas pasākumus skolēniem, kuriem ir nepieciešams uzlabot veselību. Šobrīd skola realizē 5 pamatizglītības programmas un 2 pirmsskolas programmas.

Skolas vēsture
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Internātskola.

Pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām slimībām, fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem.

Uzzini vairāk
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Pirmskola

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Rehabilitācija

Skolas medicīnas darbinieki nodrošina kvalificētu medicīnas aprūpi visu diennakti un veselības profilakses pasākumus atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Mācību process.

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centra mācību procesa organizācija.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Uzņemšana

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā uzņem izglītojamos no visas Latvijas.

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra himna

Kā pasakā,
Kā dižā sirmā pasakā
Stāv skola Juglas silā.
Aiz loga bikla stirna skrien
Un zaķēns ausis cilā,
Tur klasē ne jau vilku bars,
Ne lācis grozās solā,
Bet mācīties par cilvēku
Nāk rūķi Meža skolā.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši
Uz Meža skolu brien.

Un it neviens lai nesaka:
"Re, tas jau mežā audzis!"
Ar Juglas ievām rūķītis
Gan ziedējis, gan plaucis,
Jo tam, kas mežā mācījies,
Mežs vienmēr būs kā mājas,
Kur sirds ar zaļu eglīti
Un putniem sarunājas.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši

Uz Meža skolu brien.

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra karogs

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums