Ar 15.07.2020.
UPESLEJU SĀKUMSKOLA

Stopiņu novada Domes dibināta un pakļautībā esoša Vispārējās pamatizglītības iestāde

Atvērto durvju dienas

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē! Iepazīsti skolu rīt un parīt atvērto durvju dienu laikā.

Uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām īpaši gaidītas ir ģimenes ar pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupiņu bērniem un šā brīža 1.-2. klašu skolēniem. Atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Rīt, 2. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00 līdz 13:00 un trešdien, 3. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00 līdz 19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Uzzini vairāk

Upesleju sākumskola aicina uz atvērto durvju dienām 2. un 3. jūnijā!

Notiek aktīva 1. -3. klašu skolēnu uzņemšana!

Bērnudārza vecāko grupiņu bērnu vecāki un šā brīža 1.-2. klašu skolēnu ģimenes tiek aicinātas uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām šā gada 2. un 3. jūnijā, lai iepazītos ar sākumskolas vērtībām, personālu, skolotājiem un piedāvājumu jaunajam 2020./2021. mācību gadam. Skolu apskatīt būs interesanti arī bērniem!

Domājot par ģimeņu ērtībām, atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Otrdien, 02. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00-13:00 un trešdien, 03. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00-19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Uzzini vairāk

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69), tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija - tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu, kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

2020./2021. mācību gadā Upesleju sākumskolas 1.-3. klasēs izglītojamie tiek uzņemti šādās izglītības programmās: 

1. Pamatizglītības programma, kods 21011111.
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, kods 21015411.
No 2020./2021. mācību gada Upesleju sākumskola internāta pakalpojumus nenodrošina.

Pirmsskolas izglītības iestādē piedāvājam apgūt šādas izglītības programmas:

1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.
2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.
3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811.
4. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911.

Upesleju pamatskolas direktore Irēna Frankoviča
Tālrunis informācijai: +371 26401781

Uzzini vairāk

Informācija medijos

Par bērnu uzņemšanu 1.-3. klasē Covid-19 apstākļos

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatīšanos, skolas lietvedība ārkārtas situācijas laikā klātienē apmeklētājiem ir slēgta.

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1.-3. klasē tiek turpināta elektroniski, uzrakstot uzņemšanas iesniegumu un nosūtot to elektroniski parakstītu uz skolas e-pastu: skola@upeslejuskola.lv. Saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, elektroniski iesniegtu iesniegumu var uzskatīt par derīgu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumi bērnu uzņemšanai 2020./2021.mācību gada 1. klasē tiek pieņemti līdz š.g. 31.maijam.

Ārkārtas gadījumos, ja bērna likumiskajam pārstāvim nav pieejams elektroniskais paraksts, uzņemšanas iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Upesleju pamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118, vai elektroniski skolas e-pastā: skola@upeslejuskola.lv ar nosacījumu, ka likumiskais pārstāvis iesniegto uzņemšanas iesniegumu parakstīs ar personīgo parakstu lietvedībā klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) sākot no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 19. jūnijam.

IESNIEGUMS

Upesleju pamatskola

Upesleju pamatskola savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skolas nosaukumi tās attīstības gaitā ir mainīti vairākas reizes:
  1992. gadā – Juglas sanatorijas internātskola, 
  2004. gadā – Juglas sanatorijas internātpamatskola, 
  2010. gadā Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, 
  2019. gadā Upesleju pamatskola.

Skola no tās dibināšanas dienas nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām. Skola ir izveidojusi un realizē daudzveidīgus rehabilitācijas pasākumus skolēniem, kuriem ir nepieciešams uzlabot veselību. Šobrīd skola realizē 5 pamatizglītības programmas un 2 pirmsskolas programmas. 

PROJEKTA MOTO

Pašas radīts vai mantots, bet mans tautastērps

Aicinām kopīgi, veidot izstādi!

Ja Jums ir tautastērps, kurš var būt gan mantots, gan pašu darināts, gan autentisks, gan dziļi sirdī sajusts, dalieties ar to!

Mēs turpinām meklēt stāstus, kurus stāsta tautastērpu īpašnieki – par savām sajūtām, par savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par sev svarīgo. Tā ir vērtība, kurā arī nākamās paaudzes varēs smelties iedvesmu.

No neliela idejas aizmetņa līdz lielam kamolam, kurš ripot ripo tālāk, lai kļūtu vēl lielāks. Mēs apkopojam stāstus par individuālajiem tautastērpiem – mantotiem, pašu radītiem, meistaru gatavotiem un sajūtu vadītiem. Par tautastērpiem, kuri DZĪVO mūsdienās! 

Īpaša vieta šajā stāstā ir Latvijas dabas velšu vainadziņiem, kas galvā ikvienai meitai un sievai. Tas ir kā simbols, ar kuru visos gadalaikos kronējam stiprās latvietes ar dabas spēku, pateicībā par latviskā turēšanu godā.

IZSTĀDE "MANA TAUTASTĒRPA CEĻŠ"

2019. gada 6.novembrī Upesleju pamatskolas muzeja telpā plkst. 15.00 tika atklāta izstāde: "No pūra lādes - Mana tautastērpa ceļš"

Izstādi var apskatīt darba dienās no plkst. 15.00-18.00
(GAIDĪSIM PAPILDINĀJUMUS)

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Internātskola.

Pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām slimībām, fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem.

Uzzini vairāk
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Pirmskola

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Rehabilitācija

Skolas medicīnas darbinieki nodrošina kvalificētu medicīnas aprūpi un veselības profilakses pasākumus atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Mācību process.

Upesleju pamatskolas mācību procesa organizācija.

Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Uzņemšana

Upesleju pamatskolā uzņem izglītojamos no visas Latvijas.

Upesleju pamatskolas himna

Kā pasakā,
Kā dižā sirmā pasakā
Stāv skola Juglas silā.
Aiz loga bikla stirna skrien
Un zaķēns ausis cilā,
Tur klasē ne jau vilku bars,
Ne lācis grozās solā,
Bet mācīties par cilvēku
Nāk rūķi Meža skolā.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši
Uz Meža skolu brien.

Un it neviens lai nesaka:
"Re, tas jau mežā audzis!"
Ar Juglas ievām rūķītis
Gan ziedējis, gan plaucis,
Jo tam, kas mežā mācījies,
Mežs vienmēr būs kā mājas,
Kur sirds ar zaļu eglīti
Un putniem sarunājas.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši

Uz Meža skolu brien.

Upesleju pamatskolas karogs

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums