top of page
bgImage

Vakances 2024/2025

premium-icon-job-description-38823291.png

Nepieciešamās vakances 2024./2025.m.g.

Pirmsskolas skolotāja palīgs

(profesijas kods 5312 01)

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī.


Galvenie darba pienākumi:

 • palīdzēt skolotājai organizēt nodarbības; 

 • nodrošināt grupas telpu un inventāra tīrību;

 • piedalīties bērnu ēdināšanas procesa nodrošināšanā.

Piedāvājam:

 • alga (bruto) EUR 900,00;

 • veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika.


Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Pirmsskolas skolotāja palīgs"

Pavārs

(profesijas kods 5120 02)

Prasības pretendentiem:

 • Pavāra kvalifikācija.


Galvenie darba pienākumi:

 • gatavot ēdienus atbilstoši tehnoloģiskajam  procesam u.c.

Piedāvājam:

 • alga (bruto) EUR 921,00;

 • veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika.


Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Pirmsskolas skolotāja palīgs"

premium-icon-job-description-38823291.png

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
SOCIĀLO PEDAGOGU

(Sākumskolā līdz 0,3 likmes)
Profesijas kods – 2359 01

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša kvalifikācija;

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;

 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;

 • prasme plānot un organizēt savu darbu.


Galvenie darba pienākumi:

 • diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības;

 • izvērtē un apkopo datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem, socializācijas procesu kvalitāti un riska faktoriem skolā un ģimenē;

 • veic sociāli-pedagoģiskās aktivitātes; 

 • sekmē bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;

 • izstrādā un realizē individuālās uzvedības korekcijas programmas;

 • ikdienā sadarbojas ar  pedagogiem un atbalsta personālu;

 • izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

 • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas;

 • rūpējas par skolēnu drošību un veselību;

 • ievēro konfidencialitāti;

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

 • veselības apdrošināšanu;

 • stabilu atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju, bet ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 445;

 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.


Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Sociālais pedagogs"

 

Pieteikums satur šādus dokumentus:

1.Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

premium-icon-job-description-38823291.png

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
SPECIĀLO PEDAGOGU

(Sākumskolā, līdz 1 likmei)
Profesijas kods – 2359 05

Prasības pretendentiem:

 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem un palīdzēt, konsultēt skolotājus darbā ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts;

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu un speciālās izglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;

 • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus.


Sagaidām:

 • izglītību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences

 • pilnveides kārtību”;

 • teicamas latviešu valodas zināšanas;

 • prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

 • atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

 • veselības apdrošināšanu;

 • stabilu atalgojumu (1250 EUR par 1 likmi);

 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.


Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Speciālais pedagogs"

 

Pieteikums satur šādus dokumentus:

1.Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

premium-icon-job-description-38823291.png

Upesleju sākumskola aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

Profesijas kods 2342 01

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstoša augstākā izglītība pedagoģijā (var būt students);

 • latviešu valodas prasmes “C” līmenī, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā;

 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;

 • prasmes organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, saskaņā ar pirmsskolas

 • izglītības programmas vadlīnijām;

 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.


Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);

 • stabilu atalgojumu 1560,00 EUR (bruto);

 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;

 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;

 • draudzīgu un profesionālu kolektīvu.


Darba veikšanas vieta: Upesleju sākumskola, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Pieteikumu, norādot “Pirmsskolas izglītības skolotājs” var iesniegt:

 • elektroniski, sūtot pieteikumu uz: skola@upeslejuskola.lv

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Upesleju sākumskola, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118.

 • vai personīgi iestādē pie direktores.


Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.


Tālrunis informācijai: +371 26 401 781, +371 26 523 700.

premium-icon-job-description-38823291.png

Ropažu novada pašvaldības
Upesleju sākumskola Nr. 90000067986 aicina darbā
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU sākumskolā

(profesijas kods 2341 01)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • normatīvajiem aktiem atbilstoša augstākā izglītība, var būt attiecīgās jomas students;

 • labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar izglītojamiem, vecākiem un kolēģiem;

 • vēlme un prasmes organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai;

 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.


Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

 • veselības apdrošināšanu;

 • stabilu atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju, bet ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 445;

 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.


Darba veikšanas vieta: Upesleju sākumskola, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Pamatizglītības skolotājs" 


Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

bottom of page