Aktuālas vakances

Aktuālās vakances Upesleju sākumskolā 2021./2022. mācību gadā

Skatīt vairāk

Vakances Upesleju sākumskolā jaunajā
2022./2023. mācību gadā

Skatīt vairāk

Direktora vietnieks izglītības jomā (pirmsskola)

(profesijas kods 1345 04)

Darba apraksts

Pievienojies mūsu komandai!

Upesleju sākumskola (turpmāk – iestāde) aicina darbā uz nenoteiktu laiku direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (pirmsskola).

Ja Jūs vēlaties:
 • vadīt, plānot, organizēt pirmsskolas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt un pārraudzīt pirmsskolas izglītības skolotāju darbu;
 • apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par pirmsskolas grupu darbu iestādē;
 • izstrādāt un piedalīties iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • veicināt iestādes tradīciju saglabāšanu, pilnveidošanu un tēla veidošanu;
 • veikt regulāru iestādes darba pašvērtēšanu, sniegt priekšlikumus darba uzlabošanai;
 • izstrādāt iestādes gada darba plānu un piedalīties iestādes attīstības plāna izstrādē;
 • nodrošināt savlaicīgas u precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • mācīties pats un palīdzēt mācīties citiem;
 • vadīt pirmsskolas pedagogu metodiskās padomes darbu.
Un Jums ir:
 • augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā un izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze padoto darba snieguma izvērtēšanā, mērķu noteikšanā;
 • pieredze metodiskajā darbā, izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • jaunāko izglītības un pedagoģijas jomu aktualitāšu pārzināšana un prasme pielietot darbā;
 • kompetences: spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un prasme rīkoties nestandarta situācijās, labas komunikācijas, sadarbības un motivēšanas prasmes, precizitāte un atbildība darbā;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Mēs piedāvājam:
 • pilnu darba slodzi;
 • atalgojumu EUR 1350,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas (par slodzi);
 • darba devēja veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām);
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi “Direktora vietnieka/-ces vakancei” līdz 2022. gada 30. aprīlim (ieskaitot): uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai personīgi Upesleju sākumskolas lietvedībā (Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118). Tālrunis informācijai: 26 523 700.

Informējam, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Angļu valodas skolotājs

(profesijas kods 2341 01)

Uz nepilnu slodzi (8 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:
 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot angļu valodas stundas 1.-4. klasēm
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.
Prasības pretendentam:
 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.
Mēs piedāvājam:
 • nepilnu darba slodzi;
 • darba alga par likmi EUR 900,00 pirms nodokļu nomaksas;
 • iespēju darboties ERASMUS+ projektos;
 • draudzīgu, profesionālu kolektīvu.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Angļu valodas skolotājs” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv; tālrunis informācijai 29 444 584.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

(profesijas kods 2342 01)

Galvenie amata pienākumi:
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • sadarboties ar kolēģiem un vecākiem, lai veicinātu izglītojamo izaugsmi.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem.
Mēs piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu;
 • atalgojumu EUR 1100,00 pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu, profesionālu kolektīvu;
 • iespēju darboties ERASMUS+ projektos;

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Pirmsskolas izglītības skolotājs” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv; tālrunis informācijai 26 5502 68.

Pavārs

(profesijas kods 5122 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot savu darbu;
 • gatavot dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju;
 • izvērtēt izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti;
 • uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši higiēnas prasībām;
 • sadarboties ar kolēģiem darbu plānošanā un izpildē dažādos termiņos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • specializētā izglītība ar pavāra profesionālo kvalifikāciju (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • valsts valoda 1.līmeņa A pakāpē;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • vēlme darboties un attīstīties iestādes kolektīvā;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 620,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Pavārs” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 29 121 969 (virtuves vadītāja).

Virtuves darbinieks

(profesijas kods 9412 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt izejvielu pirmapstrādi (dārzeņu un gaļas apstrāde);
 • trauku mazgāšana;
 • virtuves telpu uzturēšana kārtībā;
 • higiēnas prasību un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana iestādē.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vismaz pamatskolas izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 1.līmeņa A pakāpē;
 • spēja strādāt komandā;
 • vēlme darboties un attīstīties iestādes kolektīvā;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 528,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.


Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Virtuves darbinieks” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;
tālrunis informācijai 29 121 969 (virtuves vadītāja).

Apkopējs

(profesijas kods 9112 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt izglītības iestādes telpu uzkopšanu un uzturēšanu kārtībā atbilstoši darba uzdevumam.

Prasības pretendentam:

 • vēlme un spēja aktīvi strādāt, atbildības sajūta;
 • vēlama pieredze uzkopšanas darbu jomā.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • atalgojumu EUR 528,00 (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas, darba inventāru;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Apkopējs” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 26 559 641.

Sētnieks

(profesijas kods 9613 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • vasaras sezonā nopļaut zāli, ziemā - tīrīt sniegu;
 • uzkopt un uzturēt kārtībā izglītības iestādes teritoriju.

Prasības pretendentam:

 • atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu;
 • spēja ātri un kvalitatīvi veikt darbu;
 • fiziska izturība un gatavība veikt fizisku darbu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • atalgojumu EUR 528,00 (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas, darba inventāru;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Sētnieks” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;
tālrunis informācijai 26 559 641.

Vakances Upesleju sākumskolā jaunajā 2022./2023. mācību gadā

Izglītības un skolu psihologs (Pirmsskolā) (uz 0,6 likmēm)

(profesijas kods 2634 03)

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem;
 • veikt bērnu psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;
 • konsultēt Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarboties ar Iestādes vadību, pedagogiem un bērnu vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus, aktīvi
 • iesaistīties Atbalsta komandas darbā.

Prasības pretendentiem:

 • “Psihologu likumā” noteiktā atbilstoša izglītība, izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs;
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • atbildība, iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus.

Mēs piedāvājam:

 • “Psihologu likumā” noteiktā atbilstoša izglītība, izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs;
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • atbildība, iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Izglītība un skolu psihologs var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 26 559 641.

Interešu izglītības skolotāji

Tautas deju interešu izglītības skolotājs
Interešu izglītības skolotājs mūzikā
Sporta interešu izglītības skolotājs
Angļu valodas interešu izglītības skolotājs

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot interešu izglītības programmas pirmsskolas grupu izglītojamajiem.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Interešu izglītības skolotājs var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 26 550 268.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

(profesijas kods 2342 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt mūzikas nodarbības pirmsskolas grupu izglītojamajiem atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem.

Mēs piedāvājam:

 • darba alga par likmi EUR 1100,00 pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • draudzīgu, profesionālu kolektīvu;
 • iespēju darboties ERASMUS+ projektos.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 26 550 268.

Sporta skolotājs sākumskolā

(profesijas kods 2341 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot sporta stundas sākumskolas klasēs..

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • darba alga par likmi EUR 900,00 pirms nodokļu nomaksas;
 • draudzīgu, profesionālu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot Sporta skolotājs var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 29 444 584.

Visparējās pamatizglītības skolotājs (sākumskolas klases)

(profesijas kods 2341 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt mācību stundas sākumskolā, veikt klases audzinātāja pienākumus.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prast plānot un organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • darba alga par likmi EUR 900,00 pirms nodokļu nomaksas;
 • draudzīgu, profesionālu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Darba veikšanas vieta: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot Sporta skolotājs var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē skola@upeslejuskola.lv;tālrunis informācijai 29 444 584.