top of page
bgImage

2022. gada aktualitātes

 2022. gada svarīgākie notikumi Upesleju sākumskolā

Pieredzes apmaiņa

Decembris, 2022

 

8.decembrī septiņi mūsu sākumskolas pedagogi devās mācībās uz Berģu mūzikas un mākslas pamatskolu
vērojot matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, mūzikas un klases stundas.

Tāpat pēcpusdienā tajā pašā dienā mūsu Upesleju sākumskolā mācīties ieradās desmit Cēsu novada skolu sākumskolas skolotāji, kuriem bija iespēja mācīties kā pareizi organizēt un vadīt pašvadītas mācību stundas 1. un 2. klases skolēniem. Savā pieredzē dalījās mūsu skolotāja Santa.

Viesiem bija iespēja arī iepazīt skolas telpas, atbalsta iespējas – logopēda un psihologa kabineta aprīkojumu, relaksācijas telpas ar gaismas galdu, ūdens kolonnām un sensoriem striķiem. Digitālos risinājumus – interaktīvās tāfeles, hibrīdklases aprīkojumu, grafiskās planšetes. Katram viesim dāvaniņā tika 1. klases skolēnu ceptās piparkūkas un novēlējums.

Paldies Berģu skolas kolēģiem par dalīšanos pieredzē un Cēsu novada
skolotājiem par viesošanos. Ceram, ka iegūtās mūsu skolotāju zināšanas noderēs turpmākajam darbam.

Pieredzes apmaiņa
Pieredzes apmaiņa
Pieredzesapmaia2
Pieredzes apmaiņa

Balti nāca Ziemassvētki

Decembris, 2022

 

Decembris Upesleju sākumskolā bija notikumiem bagāts.

Šogad radās ideja organizēt Ziemassvētku labdarības tirdziņu, ar mērķi pasākuma laikā gūtos ienākumus ziedot senjoru atbalstam nepieciešamo ikdienas lietu un dāvanu iegādei, sociālā projekta “Enģeļu pasts” ietvaros. Kopumā tika saziedoti 284.70 eiro, kas pirmajai reizei ir pietiekami liela summa. Labdarības pasākums ir izdevies un skaidrs, ka nākamo gadu tas tiks organizēts atkal,  jo šāda kopā būšana ir lieliska iespēja iepazīt arī mūsu bērnu vecāku talantus. Tāpēc liels paldies labdarības tirdziņa organizatorei skolotājai Līgai Circenei un protams Emīlijas (grupa "Lapsēni"), Melisas, Jēkaba, Amēlijas, Leona (grupa "Lācēni") un Martina (grupa “Pelēni") vecākiem.

Jau ceturto gadu bērnudārzniekos brīnuma sajūtu radīja lielie un mazie rūķi, kuri pirmo reizi tik burvīgi sniegotā pēcpusdienā sūtīja sveicienus pie logiem esošajiem mazajiem vērotājiem. Paldies visiem, visiem vecākiem par atsaucību.

Pirmo reizi skolā tika rīkota arī Ziemas saulgriežu tradīciju diena. Spītējot atkusnim, mazie un lielie pirmsskolnieki visiem spēkiem vilka bluķus, kuri ar saimnieciskā Kaspara gādību tika iekurti, lai tiktu sadedzinātas visas bēdas, nedarbi un asaras. Un protams, kā jau saulgriežu priekšvakarā pieņemts, bija maskošanās, tika iets jestrās rotaļās, dejās un jautri dziedāts.

Vecgads Upeslejās tika pavadīts ar pilnu izdomu organizētiem grupu Ziemassvētku pasākumiem. Tik ilgs laiks pagājis, lai beidzot, pēc divu gadu ieturētas pauzes, šie svētki tiktu sagaidīti kopā ar saviem mīļajiem.


Grupas “Zaķēni” bērni Ziemassvētku pasākuma laikā izspēlēja ludziņu “Vecīša cimdiņš”. Spēlējot teātri, dziedot dziesmas un deklamējot dzejoļus, jauki tika iepriecināti vecāki.

Arī grupas “Taurenīši” rūķi cītīgi gatavojās Ziemassvētku pasākumam. Tapa dāvanas vecākiem un īpašiem grupas palīgiem, kā arī tika ceptas piparkūkas. Kopā ar lielo rūķi mazie no ziemas miega modināja lāci, savukārt vecākiem nācās meklēt Ziemassvētkus, lai noskaidrotu, kas tad tie tādi ir?
Ne mazāk jautri Ziemassvētku pasākums noritēja grupā “Vāverēni”. Ik gadu bērni daudz darīja, lai svētkos visiem sagādātu pārsteigumu. Pieaicinot animatoru, šoreiz tas tika sagādāts bērniem. Jautri bija visiem, gan lielajiem, gan jau vairs ne tik mazajiem.

Arī grupas “Ezīši” pedagogi šoreiz piedāvāja savādāku pasākuma formātu. Lai bērni izjustu svētku nosakņu, Ziemassvētku pasaku “Sveču lējējs” uzveda vecāki. Mammas un tēti bija ļoti centušies un tas patiesi radīja bērnos pārsteigumu. Protams arī bērni, pateicībā par vecāku radīto prieku, dziedāja un dancoja. Bet kāmēr tika gaidīts galvenais svētku viesis, bērni dejās un rotaļās iesaistīja visus klātesošos, gan lielos, gan mazos. Protams, ka visjaukākais bija Ziemassvētku vecīša ierašanās. Nekas bērniem nesagādā tādu prieku kā viņš. Tāpēc liels, liels paldies Kasparam!

Jauks un neaizmirstams bija Vecgada pēdējais mēnesis!

Lai miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts un ticēsim brīnumiem arī Jaunajā 2023.gadā!  

Balti nāca Ziemassvētki
Balti nāca Ziemassvētki
Balti nāca Ziemassvētki
Balti nāca Ziemassvētki
Balti nāca Ziemassvētki

Zīmējumu konkurss "Man ir silti!"

Decembris, 2022

 

Decembrī tika organizēts Ropažu novada zīmējumu konkurss "Man ir silti!", lai sekmētu skolēnu izpratni par siltuma enerģijas taupīšanu caur radošo pašizpausmi mākslas darbā.

Konkursā varēja piedalīties skolēni no 1. - 9.klasei. Mums ir liels prieks, ka klašu grupā 1. - 3. klases, augstāko iespējamo punktu skaitu ieguva Upesleju sākumskolas 3. klases skolniece Katrīna Taraneka. Sveicam! Paldies skolotājai Inetai par iedrošinājumu un darba iesūtīšanu konkursam

Zīmējumu konkurss "Man ir silti!"

No grauda līdz maizītei

Novembris, 2022

 

Oktobra mēnesis grupas „Ezīši” bērniem aizritēja nemanot. Šajā laikā bija tik daudz izzināmā un darāmā.

Bērni ir lieli un jau atpazīst gan dārzeņus, gan augļus, gan ogas un pat kādu sēni. Bet, cik ilgs un grūts ir ceļš, līdz varam paņemt rokās maizes klaipiņu, tas nu mums visiem kopā bija jāizzina.

Lai izkoptu sadarbības prasmes un iepazītu tuvāk cits citu, grupa „Ezīši” aicināja grupas „Taurenīši” bērnus uz kopīgu rotaļnodarbību „No grauda līdz maizītei”.

Veidojot priekšstatu par maizītes tapšanu, bērni rotaļājoties sēja, pļāva, veda labību uz dzirnavām, kūla, mala, mīklu mīcīja, maizīti cepa, maizīti ēda. Neiztikt jau arī bez dziesmām un draiskošanās – miltiņu pūšanas. Lai iepazītu senos darba rīkus, kādus maizītes tapšanā izmantoja agrāk, lielu paldies sakām pedagogu palīgam Laurai un viņas vīram, kuri bērniem deva iespēju iepazīt tādas lietas kā abru, spriguli, sirpi un lizi.

Bet šodien droši varam teikt: „Ko sēsi, to pļausi!” Pēc nodarbības bērni sēja maizīti gan laukumiņos, gan puķu podiņā. Un ... grupā „Ezīši” drīz vien sāka dīkt labībiņa. Lūkosim, kas notiks pavasarī dabā.

Lai atklātu noslēpumu, kā tiek pagatavota maizīte mūsdienās, kā arī aktīvi darbotos un atpūstos, grupas „Ezīši” bērni devās izglītojošā braucienā uz maizes ceptuvi „Lāči”. Tur visi kopīgi orientējās ceptuves teritorijā, vēroja filmiņu par maizes ceptuves ikdienu, iepazinās ar maiznieka darbarīkiem, pagatavoja savu smilšu cepumiņu un cienājās ar „Lāči” gardumiem, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu. Tāpēc nebija tāda, kurš neiepirktos vietējā veikaliņā.

Iepērkoties lieti noderēja kaut nedaudz apgūtās prasmes un zināšanas gan rotaļnodarbības laikā grupiņā, gan klātienē apmeklējot Upesleju veikalu. Bērni jau zināja, kas ir veikals un pārdevējs, kā izvēlēties produktu, kā iepirkties.

No grauda līdz maizītei
No grauda līdz maizītei
No grauda līdz maizītei

Liels piedzīvojums protams bija pirmais kopīgais brauciens ar autobusu. Un patiess prieks par bērnu zināšanām, kādi drošības pasākumi jāievēro šādu braucienu laikā.

Maizītes tēmu “Ezīši” noslēdza ar pirmizrādi “Kukulītis”, uz kuru tika aicināti visi bērnudārznieki. Ļoti liels prieks bija redzēt skatītāju rindās arī skolēnus. Bērni gatavojas šim pasākumam ar lielu atbildību. Veidoja dekorācijas, teātra afišu, izvēlējās lomas, mācījās tekstu, izplatīja reklāmas sludinājuma bukletiņu, kopīgi ar vecākiem izvēlējās pasaku varoņu maskas un tērpus, kā arī dienu no dienas piedalījās mēģinājumos. Bet satraukums tomēr lielāks bija pieaugušo lomu tēlotājiem.

Klāt novembris. Un “Ezīši” ir gatavi jauniem piedzīvojumiem ar jaunām idejām.

Lielu paldies saku visiem, kuri palīdzēja īstenot plānoto – grupas “Ezīši” skolotājai Svetlanai, “Taurenīši” pedagogiem Guntai un Valērijai, viņu palīgam Olgai, visiem, kuri padalījās ar maskām un rekvizītiem, Kasparam par izrādes nodrošināšanu ar dekorācijām, vecākiem par iespēju doties pirmajā lielajā ekskursijā. Visiem, viesiem paldies, kuri mūs atbalstīja.

Grupas “Ezīši” skolotāja Iveta.

Naudas diena 31.oktobris

Oktobris

 

2.- 4.klase mācījās par naudas pratību kopā ar SWED banku. Kas ir nauda? Kas ir budžets? Kā tas
veidojas, un kā to plāno? Procesa laikā tika izstrādāts klases ekskursijas plāns ar budžetu.

22.septembris – pārgājieni

Septembris, 2022

 

Rudens ekskursijas rit pilnā sparā! Šogad esam atklājuši sezonu divos ekskursiju galapunktos! Gan "Zanzibārā", gan Tērvetes dabas parkā bijām pirmā skola šajā mācību gadā, kas ieradusies ekskursijā.

Zanzibārā 2. - 4. klases skolēni programmas ietvaros darbojās komandas veidošanas uzdevumos un stratēģiskajās spēlēs. Noslēgumā bija pikniks ar desu un zefīru cepšanu.


Savukārt 1. klases skolēni devās Tērvetes dabas parkā Rūķenītes pavadībā izzināt meža piedzīvojumus, ciemojoties pie Rūķu saimes un Sila Raganiņas. Noslēgumā brauciens ar bānīti.

22.septembris – pārgājieni
22.septembris – pārgājieni
22.septembris – pārgājieni

Izglītojošs pasākums  “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!” 

Septembris, 2022

 

Izglītojošs pasākums “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!” Teatrālā izrādē ar dažādiem uzdevumiem un uzkates līdzekļiem bērni uzzināja par ūdens nozīmīgo lomu mūsu dzīvē. Nodarbībās iedalījās - EZĪŽI, VĀVERĒNI, 1.KLASE un 2. KLASE.

Izglītojošs pasākums  “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”
Izglītojošs pasākums  “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”
Izglītojošs pasākums  “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060353 “Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum” starptautiskā tikšanās Spānijā, Madridē, Valdemoro

Marts, 2022

No šī gada 6. marta līdz 12. martam Spānijā – Madridē, Valdemoro “Colegio Lagomar” skolā notika otrā starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus+ projekta 2019-1-LV01- KA229-060353 “Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum” ietvaros.

Projekta pamatdoma un mērķis ir sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, mācību procesā veicinot pasaku un stāstu integrēšanu – radoši, vizuāli un bērniem, jauniešiem saistoši reprezentēšanā. Šī projekta ietvarā uzsvars ir uz metodēm, kā veicināt interesi par literatūru - stāstiem, pasakām, kā arī, protams, grāmatu lasīšanu un sev tīkamas lasāmvielas ieteikšanu saviem domubiedriem, skolas un klases biedriem, tādējādi, veicinot un aktualizējot grāmatu lasīšanu.

Projekta ietvaros tika veicinātas arī sociālās un komunikācijas prasmes, gan, lai rastu idejas un ierosas, ko integrēt dažādos mācību priekšmetos, gan pilnveidotu angļu valodas prasmes komunikācijā. Dalībvalstu pedagogi savā starpā aktīvi diskutēja un dalījās pieredzes stāstos par ikdienas mācību procesu un situācijām ar bērniem/jauniešiem.

Darba metodoloģija šī projekta ietvaros ir balstīta uz starptautiskās pieredzes un labās prakses apmaiņu darbā ar pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības posma izglītojamajiem. 

Uz šo tikšanos devās Upesleju sākumskolas komanda – šī projekta iniciatore un koordinatore Latvijā Svetlana Stepane, iestādes direktore Irēna Frankoviča, pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe Ināra Ozoliņa, pirmsskolas izglītības pedagoģe Ieva Bērziņa un psiholoģe Zane Gulbe, lai tiktos klātienē ar projekta partneriem no Spānijas, Rumānijas, Itālijas, Turcijas.

Jāpiebilst, ka šī projekta koordinatore ir Svetlana Stepane un koordinējošā valsts – Latvija. Pirms COVID-19 pandēmijas notika partneru pirmā tikšanās Latvijā, Upeslejās, kad partneri tika iepazīstināti gan ar Latvijas izglītības sistēmu, mērķiem, uzdevumiem un idejām, kā arī Upesleju sākumskolu un pirmsskolas izglītības iestādi, ideoloģiju. Tāpat tika organizētas kultūras aktivitātes – gan tradīciju iepazīšanai, gan vēsturiskā mantojuma un dabas skaistuma baudījumam. 

Šī partneru tikšanās klātienē tika ļoti gaidīta. Protams, kamēr nebija iespēja tikties klātienē, projekta aktivitātes katras dalībvalsts ietvaros tika īstenotas un materiāli atspoguļoti platformā eTwinning. Ļoti būtisks starptautisko projektu Erasmus+ aspekts ir dalīties ar labās prakses piemēriem, iespaidiem, lai iedvesmotos jaunām un radošām idejām darbam ar bērniem, kas iespējai tikties klātienē, piešķir neatsveramu pienesumu.

Sadarbības plānotais mērķis ir dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, īpaši, akcentējot labās prakses piemēru apmaiņu, un protams, iespēju gūt idejas un radošas ierosas pasaku un stāstu integrēšanai mācību procesā.

Katras dalībvalsts pedagogi bija atvērti diskusijām un sarunām par savu valsti un izglītības sistēmu, kā arī iestādi, kura tiek pārstāvēta. Uzņemošās valsts vadība un pedagogi bija sagatavojuši aktivitātes atbilstoši projekta mērķim. Tika organizēta gan mācību stundu norises vērošana, sarunas ar bērniem un jauniešiem, tāpat arī dalība izlaiduma klases ierosinātajā mācību procesa virzībā – izglītojamie izglīto izglītojamos, kā arī diskusijas partneru starpā par novērto mācību procesa laikā. Saskaņā ar projekta ideoloģiju, tika organizēta darbnīca, kurā katra no dalībvalstīm vienojās par attiecīgi savai valstij nozīmīgas un tradicionālas pasakas atspoguļojumu leļļu teātra ietvarā. Tika apkopotas radošas idejas, lai veidotu pasakas tēlus leļļu teātra tēlu formātā, piešķirot katram komandas biedram savu lomu. 

Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum
Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum 2
Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum 3

Katras dalībvalsts pedagogi bija atvērti diskusijām un sarunām par savu valsti un izglītības sistēmu, kā arī iestādi, kura tiek pārstāvēta. Uzņemošās valsts vadība un pedagogi bija sagatavojuši aktivitātes atbilstoši projekta mērķim. Tika organizēta gan mācību stundu norises vērošana, sarunas ar bērniem un jauniešiem, tāpat arī dalība izlaiduma klases ierosinātajā mācību procesa virzībā – izglītojamie izglīto izglītojamos, kā arī diskusijas partneru starpā par novērto mācību procesa laikā. Saskaņā ar projekta ideoloģiju, tika organizēta darbnīca, kurā katra no dalībvalstīm vienojās par attiecīgi savai valstij nozīmīgas un tradicionālas pasakas atspoguļojumu leļļu teātra ietvarā. Tika apkopotas radošas idejas, lai veidotu pasakas tēlus leļļu teātra tēlu formātā, piešķirot katram komandas biedram savu lomu. 

Aizraujošs bija katras dalībvalsts priekšnesums – jo katrs stāsts/pasaka bija ar savu morāli un pamatdomu, kas ir noderīga ikvienam. Prātā paliekošs ir emocionāli piesātinātais leļļu teātra priekšnesums mācību stundās, kad katras dalībvalsts partneri devas parādīt savu leļļu teātra izrādi bērniem. Pēc tam, protams, tika organizētas jautājumu un atbilžu sesijas, kā arī interaktīvas nodarbības ar bērniem.

Patiesi sirsnīgi bija bērnu apskāvieni un kopīgi – foto, video. Uzņemošās valsts izglītības iestāde sniedza ieskatu arī savā ierastajā praksē, kad radošs bibliotēkas darbinieks dodas klasēs, lai stāstītu pasakas un stāstus ar teatrāliem un radoši, saistošiem elementiem.

Izmantojot digitālās tehnoloģijas, tika veidotas grāmatzīmes, kuru dizainā katra dalībvalsts tika aicināta izmantot savai valstij raksturīgos elementus. Pēc grāmatzīmju izveides tās tika izdrukātas papīra formātā, lai partneri savstarpēji ar tām samainītos un saņemtu, kā suvenīru.

Neizpalika arī kultūras iepazīšana – tika demonstrēta dūdu spēle, flamenko deju priekšnesums. Šo starptautisko projektu pienesums viennozīmīgi ir angļu valodas prasmju attīstīšana un uzlabošana, jo darba un komunikācijas valoda ir angļu. Nākamā starptautiskā tikšanās plānota Itālijā, Vasto. Upesleju komanda ir apņēmības un iedvesmas piepildīta, lai īstenotu ar projektu saistošās aktivitātes savā iestādē, darbā ar bērniem, veidotu jaunas aktivitātes, kas atbilstošas tālākajiem uzdevumiem, kā arī sniegtu jaunas zināšanas un metodes savas iestādes pedagogiem, motivācijas darbam veicināšanai.

(Upesleju sākumskolas un pirmsskolas iestādes psiholoģe Zane Gulbe)

Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena!

Februāris, 2022

ZIEMAS PRIEKI. Katru pasākumu es cenšos izdomāt kaut ko jaunu un neparastu, lai priecināt bērnus un radīt iedvēsmu aktīvi darboties! Šis pasākums nebija izņēmums! Es izdomāju neparastus uzdevumus , ko mēs neizmantojam katru dienu: tiek organizētas sporta stacijas, kur mēs metam vīlnas zeķes, rāpojam pa sniegu, šļūkām no kalna bez ragavām, ripinām draugu un sniega bumbu ☺ Bērniem tiek piedāvātas dažāda aktivitātes sniegā un ar sniegu.

Ar grupiņām “ Vāverēni”, Bitītes”, “Lācēni” spēlējām jautras rotaļas un spēles, baudijām stafetes ar lāpstam un ragaviņam, kā arī bērniem bija iespēja piedalities pikošanās sacensībam!

Bērni darbojās ļoti aktīvi, bija ieinteresēti ! Darbojās ar lielu prieku!

ZIEMAS OLIMPISKĀS SPĒLĒS. Grupās “ Ezīši”,” Zaķēni”, “Pelēni” pārbaudīja savus spēkus sešās daudzveidīgās disciplinās ,demonstrējot veiklību ,spēku , atjautību un ātrumu! Pēc atklāšanas ceremonijas,kurā kārtīgi iesildījāmies un pavingrojām ,bērni devās pārbaudīt savus spēkus dažādās disciplīnās.

Pirmā aktivitāte bija “Olimpiskie rinķi”,kurā bija iespēja atkārtot savas zināšanas par to, kādās krāsās ir šie apļi .Nākamā stacija bija ļoti atraktīva, jo ikvienam gribētājam bija iespēja iejusties mūsu Olimpisko madaļnieku lomā kamaniņu sportā.

Lai kļūtu par izveicīgu un spēcīgu sportistu ,ir jāsāk gatavoties ļoti laicīgi ,tādēļ attīstīt savas fiziskās spējas mēs devāmies uz “ Olimpisko šķēršļu joslu”.

Par aktīvu darbību visi dalībnieki saņēma olimpisko medaļu un diplomu. Noslēgumā komandas padoda “Olimpisko Uguni” . Atrāk! Augstāk! Spēcīgāk!

Sporta skolotāja I.Iļjiča

Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena!
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 2
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 3
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 4
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 5
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 6
Ziemas prieki 2022 un Olimpiskā diena! 7

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-063009_4 “Inclusion throuht Art” starptautiskā tikšanās Spānijā

Februāris, 2022

No šī gada 14. februāra līdz 18. februārim Spānijā – Karmonā, “Beato juan grande primary school” skolā notika kārtējā starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-063009_4 “Iekļaušana caur Mākslu’’ ietvaros. Projekta pamatdoma un mērķis ir sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, mācību procesā veicinot mutvārdu stāstījumu, valodas attīstību un stāstītprasmi, kā arī digitālo stāstu veidošanu, izmantojot mūziku, dramaturģiju, kā arī organizējot mācīšanās procesu ārpus ierastās klases telpas. Šī projekta ietvaros uzsvars ir uz valodu apguvi un metodēm, kas veicina sociālās un komunikācijas prasmes, lai pedagogi visos mācību priekšmetos kopā darbotos vienotam mērķim, vienam otru papildinot. Darba metodoloģija ir balstīta uz starptautisku pieredzes un labās prakses apmaiņu darbā ar vispārējās izglītības pirmā posma vecuma bērniem.

Uz šo tikšanos devās Upesleju sākumskolas komanda - projekta koordinatore Latvijā un logopēde Svetlana Stepane, iestādes direktore Irēna Frankoviča un psiholoģe Zane Gulbe, lai tiktos klātienē ar projekta partneriem no Spānijas (Karmonas), Čehijas, Grieķijas, Somijas un Horvātijas. Šīs tikšanās mērķis bija tikties klātienē, jo vairākas šī projekta aktivitātes notika attālināti – gan tiekoties tiešsaistē, platformas ZOOM formātā, gan vadoties un iedvesmojoties no projekta partneru sagatavotajiem materiāliem platformā e-Twinning.

 

Ļoti būtisks starptautisko projektu Erasmus+ aspekts ir pārrunāt, dalīties ar labās prakses piemēriem, iespaidoties un iedvesmoties ar jaunām un radošām idejām darbam ar bērniem. Lielāko interesi vienmēr šāda veida projektos raisa iepazīšanās ar uzņemošās valsts izglītības sistēmu, kā arī attiecīgo izglītības iestādi, kura ir sadarbības partneris un ir uzņem projekta dalībvalstu pārstāvjus. Sadarbības plānotais mērķis ir dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, īpaši akcentējot labās prakses piemēru apmaiņu, un protams, iespēju gūt idejas un radošas ierosas valodas attīstības un stāstītprasmes veicināšanai.

Katras dalībvalsts pedagogi bija atvērti diskusijām un sarunām par savu valsti un izglītības sistēmu, kā arī iestādi, kura tiek pārstāvēta. Uzņemošās valsts pedagogi un bērni bija sagatavojuši radošas aktivitātes un uzdevumus, kas projekta partnerus saliedēja komandas darbam, lai sasniegtu uzdevuma mērķi, kā arī pilnveidotu angļu valodas prasmes, jo komandas sastāvā bija partneri no dažādām projekta dalībvalstīm.

Saistoša bija arī izglītības iestādes apskate un sarunas ar mācību procesu organizējošajiem pedagogiem. Darba process tika pielāgots šī brīža situācijai - hibrīdformāts – gan klātienē, gan pielietojot digitālās telekomunikāciju tehnoloģijas un platformu ZOOM, lai visi projekta koordinatori spētu būt klātesoši sanāksmēs, un kopā pārrunātu turpmākās projekta aktivitātes, uzdevumus, norisi. Ļoti būtiski - pārrunāt attiecīgi svarīgos aspektus par nākamo starptautisko tikšanos Latvijā – Upeslejās.

erasmus-logo
Inclusion throuht Art” starptautiskā tikšanās Spānijā
Inclusion throuht Art” starptautiskā tikšanās Spānijā 2
Inclusion throuht Art” starptautiskā tikšanās Spānijā 3

Jāizsaka pateicība par to, ka projekta partneriem bija iespēja tikties ar Karmonas mēru un pabūt arī pils telpās. Protams, neizpalika arī vietējās kultūras, vēstures un arhitektūras iepazīšana, kā arī angļu valodas prasmju attīstīšana un uzlabošana, jo darba un komunikācijas valoda bija angļu. Upesleju komanda ir apņēmības un iedvesmas piepildīta, lai īstenotu ar projektu saistošās aktivitātes savā iestādē, darbā ar bērniem, kas sniegtu jaunas zināšanas un metodes, veicinot radošuma un zināšanu apvienošanu, sekmējot bērnu izglītības procesu.

Šīs tikšanās laikā visu dalībvalstu koordinatoru komanda rūpīgi analizēja nepieciešamās darbības projekta norises procesa un mērķa īstenošanai, kā arī un plānoja veicamos darbus līdz nākamajai partneru tikšanās reizei.

Nākamā starptautiskā tikšanās plānota Latvijā, Upeslejās. Erasmus+ projektu koordinatore Svetlana Stepane un komanda ir darba un ideju ģenerēšanas procesā dalībvalstu partneru uzņemšanai, lai sniegtu viesiem gan saistošas un bagātinošas darba procesa aktivitātes, gan kultūras un tradīciju ieskatu un baudījumu.

(Upesleju sākumskolas un pirmsskolas iestādes psiholoģe Zane Gulbe)

“Lācēnu” grupas bērni visu decembra mēnesi gatavojās kļūt par īstiem bruņiniekiem un princesēm.

Zēni skatījās videofilmas par seno laiku bruņiniekiem, veidoja savus ģērboņus, mācījās zobenu cīņas un kā lekt zirgā. Kopā lasījām grāmatas par bruņiniekiem. Skolotāja Sanita, no ceļojuma, atveda video par bruņinieku muzeja apmeklējumu. Meitenes arī noskatījās filmiņu par to, ko tad nozīmē – būt par īstu princesi. Bērni paši izdarīja secinājumus. Bruņinieki ir stipri, drosmīgi, uzticīgi, godīgi un pieklājīgi izturas pret meitenēm. Princeses ir maigas, klusas, laipnas, ļoti draudzējas ar dzīvniekiem.

Arī grupas telpa pamazām pārtapa par pili. Visi gatavojās Ziemassvētku ballei. Taču kad bruņinieki ieradās, pils Karaliene paziņoja satraucošu ziņu – Melnais Bruņinieks aizvedis princeses nezināmā virzienā. Bruņinieki neapjuka, bet devās tās meklēt. Un arī atrada, Melnā bruņinieka ieslodzītas. Tad notika godīga cīņa, katrs bruņinieks drosmīgi cīnījās pret Melno Bruņinieku, līdz to uzvarēja.

Par godu uzvarai Karaliene pasludināja Ziemassvētku balli par atklātu. Bija gan dejas, dziesmas. Muzicēja galma muzikants. Ciemos ar dāvanām atnāca Ziemassvētku vecītis.

Mēs arī tur bijām, mielastā gardi paēdām un priekus baudījām. Sanita, Jeļena un Vineta.

Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos
Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos 2
Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos 3
Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos 4
Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos 5
Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos 6

Bruņinieki un Princeses Ziemassvētkos

bottom of page