Mācību process

Zvanu saraksts

1. stunda 08.20–09.00
2. stunda 09.10–09.50
3. stunda 10.00–10.40
4. stunda 10.50–11.30
5. stunda 11.40–12.20
6. stunda 12.30–13.10
7. stunda 13.40–14.20
8. stunda 14.30–15.10

Skolotāji

Lauma Vicinska-Karakona

Mūzikas skolotāja

Juris Karakons

Fizikas, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs

Amanda Dombrovska

Angļu valodas skolotāja

Edīte Gelmane

Sākumskolas skolotāja, internāta grupas skolotāja

Jeļena Mihailova

Krievu valodas skolotāja

Anita Miķelsone

Mājturības skolotāja, internāta grupas skolotāja

Anita Neimane

Vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāja

Dmitrijs Bražņikovs

Interešu izglītības skolotājs

Artūrs Pērle

Interešu izglītības skolotājs

Baiba Šmite

Bioloģijas skolotāja, internāta grupas skolotāja

Tatjana Zaļevska

Ķīmijas skolotāja, internāta grupas skolotāja

Gunta Rutkaste

Sporta skolotāja

Irina Britikova

Internāta grupas skolotāja

Ludmila Šestakova

Internāta grupas skolotāja

Emerita Ivdre

Sākumskolas skolotāja

Raimonds Grantiņš

Sociālo zinību un internāta grupas skolotājs

Anna Klepecka

Sākumskolas skolotāja

Inta Veinšteina

Sākumskolas skolotāja

Sandra Gūtmane-Sudarenko

Internāta  skolotāja

Elīna Vaišļa

Internāta skolotāja

Ģertrūde Stepiņa

Internāta skolotāja

Līga Lapuķe

Speciālās izglītības skolotāja

Iveta Starta

Speciālās izglītības skolotāja

Līga Kovaļenoka

Speciālās izglītības skolotāja

Lelde Cīrule

Speciālās izglītības skolotāja, skolotāja palīgs

Baiba Miķelsone

Interešu izglītības skolotāja

Marika Sirmā

Matemātikas un internāta skolotāja

Gatis Jēkabsons

Vēstures skolotājs

Santa Viļuma

Ģeogrāfijas skolotāja

Ināra Strazdiņa

Informātikas skolotāja

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums