top of page
bgImage

2021. gada aktualitātes

 2021. gada svarīgākie notikumi Upesleju sākumskolā

Projekta “Inclusion through arts” seminārs Čehijā

Novembris, 2021

No 29.11.2021. līdz 03.12.2021. Norisinājās Erasmus+ projekta “Inclusion through arts” Nr. 2019-1-EL01-KA-229-063009_4, aktivitāte, kurā notika projekta dalībnieku Apmācību tikšanās Čehijā, Mlada Boleslav/Prāga pilsētās.

Apmācību tikšanās piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no 6 valstīm: 3 dalībnieki no Latvijas, 3 no Spānijas, 3 no Čehijas, 3 no Somijas un 3 no Horvātijas kā arī 3 dalībnieki no Grieķijas, kuri kovid situācijas dēl nevarēja piedalīties apmācībās klātienē, bet izmantoja attālināto iespēju piedalīties caur tiešsaistes platformu

Apmācību laikā notika svarīgu mākslas objektu apskate Prāgas pilsētā un “Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200⁠–⁠1550 A.D.” apmeklējums, kur ne tikai tika iepazīstināts ar Kristus laika mākslas darbu vēsturi un darbos attēloto elementu skaidrošanu, bet arī par mākslas darbu veidošanu tajā laikā, instrumentiem un tehnikām to veidošanā. Notika meistarklase par seno laiku krāsas iegūšanas un izmantošanas metodēm.

Mlada Boleslav pilsētā notika ieskats izglītības iestāžu sadarbība skolēnu virzībai izglītības pakāpju iegūšanā, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm – turpinot izglītības ceļu uz pamatskolu, vidusskolu un beidzot ar augstskolām, kur visas iestādes ir savstarpēji sasaistītas skolēnu mācību procesa nodrošināšanā.

 

Tika rīkotas darbnīcas par to, kā mākslas metodes var izmantot mācību procesā, kā tās sasaistīt ar mācību procesu nu mācību tēmām un dažādu mēroga svētkiem kā arī skolēnu interesēm.

Notika pieredzes stāstu par iepriekšējās projekta aktivitātes īstenošanu katrā valstī un tika pārrunātas nākošās aktivitātes pasākuma īstenošana un atbildību sadalīšana katrai partnerorganizācijai.

A.Šibajevs

erasmus-logo

Erasmus + projekta “N.H.M.A. - You and me in time...'' seminārs Spānijā

Novembris, 2021

Erasmus + projekta “N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. Action. You and me in time...'' ietvaros 3 pedagogi no Upesleju sākumskolas devās apmaiņas braucienā 2021.g. no 15.10. līdz 19.10. pie projekta partnervalsts - Spānijas.

Pedagogi devas uz nelielu skoliņu Spānijā, Pratdipā, pilsētā, kas atrodas netālu no Taragonas. Mācību iestāde nodrošina gan pirmsskolas, gan sākumsskolas izglītību. Skolā mācās 45 bērni, kas apvienoti grupās, balstoties uz zināšanu līmeni nevis vecumu. Nelielais skolnieku skaits ļauj attīstīt individuālu pieeju katram skolniekam. Mācību procesā aktīvi tiek izmantota daudzpusīgā intelekta pieeja (multiple intelligences).

Mācību iestādē izglītības procesu nodrošina 7 pedagogi, kas pasniedz mūzikas un mākslas nodarbības, angļu valodu, kā arī nodrošina standarta mācību programmas apguvi.

Spānijā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar mazās pilsētiņas vēsturi, izstaigājot šaurās ieliņas, kuras ieskauj divstāvu mūra ēkas. Bet uzkāpjot skatu tornī, pāri pilsētai paveras fantastisks skats – virs pilsētas māju jumtiem slejas kalnu grēdas un mežu masīvi. Skolēnu vecāki bija sagatavojuši spānu tradicionālo ēdienu – paelju ar jūras veltēm, lai sveiktu Erasmus pedagogus, kas ieradušies ciemos.

Skolēni mūs sagaidīja ar teatrālu uzvedumu angļu valodā, kur tika izspēlēti pilsētas vēstures posmi.

Mums bija iespēja piedalīties interaktīvā spēlē, kas tika nodrošināta ar aplikācijas palīdzību. Šī aplikācija sniedz iespēju apskatīt Taragonu (spēles norises vieta) noteiktos vēstures posmos un vienlaicīgi salīdzināt attiecīgo apskates objektu ar mūsdienām. Tas bija ļoti iespaidīgi, jo visiem objektiem bija pievienoti video un skaņas efekti, kas piešķīra ļoti reālistisku sajūtu.

Pedagogi, kopā ar skolniekiem no Grieķijas, Spānijas un Francijas apmeklēja arī Camp Novou stadionu Barselonā, kurā neskaitāmas reizes ir norisinājies futbola čempionāts. Apmeklējuma laikā mums bija sajūta, ka kuru katru mirkli mēs ieraudzīsim futbolistu Mesi vai Ronaldu, kuri laipni mūs pasveicinās un sniegs autogrāfu😊 Taču nācās vilties un skatīties milzīgajos ekrānos labākos spēļu momentus ar populāro futbolistu piedalīšanos.

Pedagogiem bija iespēja iepazīties un novērtēt katras partnervalsts sagatavoto prezentāciju par paveiktajiem darbiem projekta ietvaros. Projekta laikā tika izveidota interaktīva spēle ar vēstures elementiem par katras dalībvalsts vēsturiskajiem notikumiem, objektiem, personībām, kas palīdzēs dažādu valstu skolniekiem veiksmīgāk, ar spēles palīdzību, iepazīties ar katras valsts vēsturi.

 

Pateicoties projektā iesaistīto izglītības iestāžu demonstrētajām aktivitātēm, kas tiek dokumentētas fotogrāfijās, video ierakstos, partnervalstīm ir iespēja šīs aktivitātes integrēt arī savas valsts izglītības iestāžu mācību procesā, lai nodrošinātu un papildinātu zināšanas un izpratni par pasaules vēstures periodiem, nozīmīgām personībām, kuras ietekmējušas mūsdienu laikmetīgās pasaules veidošanos, kā arī kultūras mantojuma nozīmīgumu un saglabāšanas iespējas.

I.Berziņa.

erasmus-logo

“Don’t waste, save. The Earth is yours.” Seminars Bulgārijā

Novembris, 2021

Erasmus + projekta “Don’t waste, save. The Earth is yours.” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060411_1) ietvaros 2 pasniedzēji no Upesleju sākumskolas devās apmaiņas braucienā no 2021. g. 15.11. līdz 19.11, projekta koordinatorē S.Stepane. Iesaistītās partnervalstis pārstāvji no Maķedonijas, Grieķijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas ieradās Bulgārijā.

Pasniedzējus uzņēma 25.ou “D-r Petar Beron”, Sofijā, kas nodrošina pirmsskolas un sākumskolas izglītību. Mācību process ir radošs, kas tiek nodrošināts gan apgūstot literatūru, mākslu, mūziku, STEM kā arī citus mācību priekšmetus. Pedagogi izmanto interaktīvu pieeju mācību procesam. Pasniedzēji iepazinās ar valsts izglītības sistēmu, kā arī pašas skolas mācību pieeju.

Iesaistīto partnervalstu pasniedzējiem tika noorganizēts apmācības seminārs, kur vieslektori iepazīstināja ar Bulgārijas dabas bagātībām un pasākumiem, kas tiek organizēti, lai iedzīvotāji un viesi spētu izbaudīt dabas sniegto krāšņumu. Dabas aizsardzībā aktīvi iesaistās jaunieši, kas gūst atbalstu no valdības un pašvaldības. Apskatot ūdenstilpes pilsētas teritorijā uzmanība tika pievērsta drošībai pie ūdens. Iepazīstināja ar Bulgārijas minerālavotu ieguves vietām.

Bulgārijas partneri noorganizēja iesaistīto partnervalstu pasniedzējiem kultūrvēsturisko objektu apskati Sofijā un apkaimē. Iepazīstināja ar bulgāru tautas tradīcijām un etnogrāfiskiem tērpiem. Kur katrs pasniedzējs varēja sev piemeklēt piemērotu tērpu un apzināt sevi, ka daļu no bulgāru tautas, iesaistoties tradicionālajā tautas dejā. Ka arī tika noorganizētā radošā darbnīca “Baņicas” gatavošanā (kultūrvēsturiski tradicionālais ēdiens).

Pasniedzējiem bija iespēja iepazīties un novērtēt katras partnervalsts sagatavoto prezentāciju par paveiktajiem darbiem projekta ietvaros. No katras valsts bērni prezentēja savu skatījumu, par resursu taupīšanu apzinoties savas zemes vērtību. Projekta ietvaros tika prezentēti veiktie pētījumi, kā var saudzēt dabu. Piemēram, bērni veica pierakstus, cik bērni uz skolu ierodas ar automašīnām un cik nāk ar kājām vai brauc ar velosipēdu. Tāpat arī tika vēroti skolotāji. Veiktas aptaujas, cik ģimene patērē degvielu vienā nedēļā. Liekot aizdomāties kādu kaitējumu, tas rada dabai. Līdz ar to tika pievērsta uzmanība veselīgam dzīvesveidam, ja mēs vairāk pārvietosimies ar kājām – būsim veselīgāki un nepiesārņosim dabu. Liela uzmanība tika pievērsta ūdens un elektroenerģijas resursu taupīšanai.

Izslēdzot apgaismojumu un elektroierīces, kad tās netiek lietotas, kā arī izmantojot ekonomiskās gaismas spuldzes. Viss ir mūsu rokās un jāsāk ar sevi, īpašu uzmanību pievēršot dzīvei, radot pēc iespējas mazāk atkritumu. Lai samazinātu ikdienas patēriņa cikla ietekmi un neradītu kaitējumu dabai. Pievēršot uzmanība ikdienas paradumiem – pārdomājot pirkumus, kā arī šķirojot atkritumus, lai pēc tam tos varētu pārstrādāt. Atkritumu šķirošana prasīs dažas liekas minūtes, bet būsiet izdarījuši labu darbu.

 

Grūtākais ir sākt un atrast piemērotu vietu dažādu atkritumu novietošanai, pirms tos izmet piemērotā konteinerā, vai nodod savākšanas punktā. Cilvēki, kas sākuši šķirot, jau pēc pāris mēnešiem atzīst, ka iegājuši sava veida azartā un nespēj iedomāties, kā bez šķirošanas dzīvoja iepriekš. Lai sargātu dabu, šo dzīvesveidu iespējams praktizēt, ne tikai dodoties uz veikalu, bet atrodoties skolā vai pirmsskolā, kā arī savā mājoklī.

EU2021 projektam ir ilgtspējīgā izaugsme, kas aizsargā bioloģisko daudzveidību, novērš resursu izšķērdēšanu, ekonomiski izmanto elektroenerģiju, lai apmācītu cilvēkus, kuriem rūp apkārtējā vide.

Pēc partnervalsts prezentācijām projekta dalībnieki tika iesaistīti radošo darbnīcu aktivitātēs, kur uzmanība tika pievērsta otrreizējo materiālu pielietošanai sadzīvē. Bulgārijas pārstāvji izmantojot IT sniedza piemēru aktivitāšu veikšanai. Visu valstu pārstāvji no otrreizējiem materiāliem veidoja dekorus skolas telpu dekorēšanai.

Iesaistoties skolas vadībai un pasniedzējiem tika noorganizēta radošā mākslas darbnīca, kur tika demonstrētā marmorēšanas iespējas. Tika iesaistīti visi partnervalstu partneri, kas izveidoja kopīgu darbu. Darba procesā bija jūtama sadarbības burvīga gaisotne. Visi partnervalsts pasniedzēji saliedējas un izjuta pozitīvas emocijas.

Bulgārijas bioloģijas pasniedzējā dalījās pieredzē par “Bioloģisko reaktoru” , kuru katrs spēj izveidot sev skolas telpa vai mājas. Šim projektam nepieciešams:

litra burka ar vāku, jo vākam ir iespējā piestiprināt apgaismojumu;

Akvārija gaisa kompresors.

  • Spirulīnu 1ēdamkarote (kas tiek iegūts no aļģēm Spirulina platensis. Tās ir bagātīgs olbaltumvielu avots, satur vitamīnus (īpaši B grupas), minerālvielas un mikroelementus, piemēram, dzelzi, varu un aminoskābes, kas to padara jo īpaši vērtīgu);
  • Minerālūdens vai ūdens (istabas temperatūra);

 

Pateicoties projektā iesaistīto izglītības iestāžu demonstrētajām aktivitātēm, kas tiek dokumentētas izmantojot IT ( Microsoft Teams platformas), fotogrāfijās, video ierakstos, partnervalstīm ir iespēja implementēt šīs aktivitātes arī savas valsts izglītības iestāžu mācību procesā. Papildinot bērnu un apkārtējo cilvēku zināšanas un izpratni par dabas un cilvēka mijiedarbības sekām. Ekoloģiskajiem riskiem, kā arī iespējām cienīt un sargāt savu apkārtni.

Tuvojoties adventes laikam no Latvijas – Bulgārijas sadarbības partneriem tika dāvināts adventes vainags, kas tika darināts no dabas un otrreizējiem materiāliem. Visiem novēlot gaišu un siltu adventes laiku un priecīgus Ziemassvētkus! Kā arī, novēlot veiksmīgu sadarbību turpmākajos, gados!

G.Stafecka

erasmus-logo

Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079196_3 Together we can "Theater is an art without borders, it is the art of freedom’’ starptautiskā tikšanās Itālijā

Novembris, 2021

 

No šī gada 22. novembra līdz 26. novembrim Itālijā – Sicīlijā, Primo Circolo Didattico "G. Lombardo Radice" skolā, Paterno notika 1. starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079196_3 Together we can "Theatre is an art without borders, it is the art of freedom’’ ietvaros.

Projekta pamatdoma un mērķis ir sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa, mācību procesā integrējot kustību, teātra un drāmas elementus, lai attīstītu sadarbības prasmi radošumu, kopā darbotos vienotam mērķim. Darba metodoloģija ir balstīta uz starptautisku pieredzes un labās prakses apmaiņu darbā ar sākumskolas vecuma bērniem. Šī projekta metodoloģijas uzsvars - veicināt sadarbības prasmi pat bez vārdiem, ar ķermeņa kustībām un dejas elementiem.

Uz šo tikšanos devās Upesleju sākumskolas komanda - projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane, iestādes direktore Irēna Frankoviča un psiholoģe Zane Gulbe, lai pirmo reizi klātienē tiktos ar projekta partneriem no Itālijas (Sicīlija), Itālijas, (Florences), Lietuvas, Portugāles un Turcijas. Pirmās tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties ar visiem partneriem, katru valsti, tās kultūru, kā arī izglītības iestādi, kura tiek pārstāvēta. Sadarbības plānotais mērķis dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, īpaši akcentējot spēju saprasties bez vārdiem, ar kustību, dejas elementu un teātra elementiem.

Katras dalībvalsts pedagogi bija sagatavojuši prezentācijas par savu valsti un izglītības iestādi, kura tiek pārstāvēta. Uzņemošās valsts pedagogi un bērni bija sagatavojuši sagaidīšanas priekšnesumu, kurā tika atskaņotas arī katras dalībvalsts himnas, kā arī tika organizēta ekskursija pa izglītības iestādi. Nedēļas laikā notika aktivitātes ar kustību un deju elementiem profesionālu Itālijas teātra mākslas pedagogu vadībā. Notika arī projekta koordinatoru tikšanās un turpmāko projekta aktivitāšu, uzdevumu, norises pārrunāšana un plānošana, kā arī vienošanās par nākamo starptautisko tikšanos datumiem un uzņemošo valsti. Visiem projekta partneriem bija iespēja tikties ar Paterno mēru un pabūt arī sēžu zālē.

Protams, neizpalika arī vietējās kultūras, vēstures un arhitektūras iepazīšana, kā arī angļu valodas prasmju attīstīšana un uzlabošana, jo darba un komunikācijas valoda bija angļu. Upesleju komanda ir apņēmības un iedvesmas piepildīta, lai īstenotu ar projektu saistošās aktivitātes savā iestādē, darbā ar bērniem, kas sniegtu jaunas zināšanas un metodes, veicinot radošuma un zināšanu apvienošanu, sekmējot bērnu izglītības procesu. Šīs tikšanās laikā visu dalībvalstu koordinatoru komanda rūpīgi analizēja nepieciešamās darbības projekta norises procesa un mērķa īstenošanai, kā arī un plānoja veicamos darbus līdz nākamajai partneru tikšanās reizei. Nākamā starptautiskā tikšanās plānota Portugālē.

(Upesleju sākumskolas psiholoģe Zane Gulbe)

erasmus-logo
Together we can "Theater is an art without borders, it is the art of freedom

Erasmus + projekta N.H.M.A. - "You and me in time…”starptautiskās tikšanas Latvijā

Oktobris, 2021

2021.gadā no 11-15.oktobrim Upesleju sākumskolu apciemoja projekta N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. Action. "You and me in time...'' Projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062592_5 iesaistīto valstu pārstāvji no Francijas, Spānijas, Kipras un Grieķijas viesojas Latvijā .

Šajā laikā viņi paspēja kļūt par īsteniem latviešiem, piedaloties folkloras kopas sagatavotajā pasākumā “How to become a latvian.”. Tāpat viņi iepazinās arī ar Latvijas vēsturi, sākot ar viduslaikiem un Cēsu pili, līdz pat Līgatnes slepeno bunkuru tik pat slepenajiem stāstiņiem. Izstaigāja Rīgas vēsturisko centru – Vecrīgu, ielūkojoties Melngalvju nama muzeja telpās, kā arī apskatīja Baltijas jūras krastus – Jūrmalu, un tas nekas, ka mūs pārsteidza lietus, Jūrmalai ir savs šarms arī lietainā laikā!

Projekta ietvaros tapa UNESCO mantojuma skulptūras, kas tika gatavotas gan no dabas materiāliem, gan otrreizējās pārstrādes materiāliem, krāsām, filca, čiekuriem un zīlēm...Visi darbojās ar tādu sparu, ka tagad skulptūrām vieta jāmeklē kādā no muzejiem – tik grandiozas un iespaidīgas tās bija!

Grieķijas pārstāvi visvairāk aizrāva Upesleju sākumskola, esot tik daudz Eiropas skolas izbraukājusi, bet tādu plašumu, ērtības un sakoptību, redzot pirmo reizi. Kipras komanda jūsmoja par Salaspils memoriālu, bet francūži nepārstāja runāt par Līgatnes bunkuriem un atkārtot Latvijā apgūtos vārdus:”Sveiki, viens, divi, trīs. Paldies!”

I.Berziņa

erasmus-logo
Erasmuslogo

ES DZIMIS LATVIJĀ!

Kādus tik našķus, un ne tikai našķus, bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši! Lelākais gandarījums bija tad, kad viss tika pārdots, un par īstu naudiņu varēja paši arī kaut ko nopirkt. Un ne tikai nopirkt. Mazie tirgotāji, ņemot piemēru no pieaugušajiem, ziedoja tiem mazajiem dzīvnieciņiem, kuriem diemžēl dzīvē nav paveicies ar mājām un saimniekiem. Ziedojums tiks nodots dzīvnieku patversmei “Ulubele”.

Un tad nu pienāca diena, kad bija kaut nedaudz jāizjūt, kā ir būt karavīram. Lāčplēša dienā ne tikai tika iedegtas pašu darinātās gaismiņas, šogad veidojot Ūsiņa zīmi, bet iepazīts arī karavīra aprīkojums. Par šo iespēju liels paldies Valtera mammai.

Bet, lai pilnīgāk izjustu, kāda tad ir karavīra ikdiena, mazās “Ezīšu”, “Pelīšu” Gaidiņas un Skautiņi tika aicināti Izturības pārgājienā.

Pirmie tās dienas “putniņi”, kuri tad arī kļuva par karognesējiem, palīdzēja izveidot pulku karogus.

Jau agri no rīta “Ezīšu” un “Pelēnu” pulki satikās, lai, ievērojot visus drošības noteikumus, dotos cauri mežam līdz pat Upesleju karjeram.

Šoreiz tā nebija tikai pastaiga, vērojot un izzinot dabā notiekošo. Tas bija īsts pārbaudījums visiem! Stingri bija jāievēro nosacījumi, jāpilda komandas soļojot, skrienot gan ar dziesmu, gan bez tās. Mazie karavīri iepazina ierakumus, līdzenas un nelīdzenas, zemas un augstas vidienes, kā arī iespēju pāriet nepārejamas vietas. Protams neiztikt bez rotaļas. Šoreiz tā gan bija neierastāka – “Soļot! “Stāt! Skriet! Stāt! Tupties! Stāt! Gulties! Stāt!”.

Un kāds tu būsi karotājs ar tukšu vēderu! Ēdamais gan bija jāpagatavo pašiem un tikai no tā, kas paņemts līdzi – maizīte, desa, siers, silta tēja.

Jebkurš no mazajiem varoņiem ir pelnījis uzslavas un katram no viņiem ir lielas iespējas nākotnē kļūt var savas tēvzemes sargu! Ja mēs pieaugušie nogājām vairāk kā 8-ņus tūkst. soļus, tad cik solīšus paveica mazie? Noiets bija 4.9km!!!

Tādi nu mēs esam un tādus tu mūs mīli, Latvija!

Nekas nebūtu iespējams, ja šajā pirmssvētku nedēļā ar mums kopā nebūtu skolotājas Līga Circene un Svetlana Čerkovska, skolotāja palīgs Laura Višķere, mūzikas skolotājs Rihards Anstrangs, kā arī visi mūsu skolotāji, administrācijas un tehniskais personāls, kā arī attālināti bērnu vecāki.

Par ko liels paldies no “Ezīšu” skolotājas Ivetas! 

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

Pirms Latvijas dzimšanas dienas svinībām grupas “Ezīši” bērni sarīkoja īstu budēlīšu jampadraci, izstaigājot visas Upesleju skolas “sētiņas”. Gan lapsiņa, gan vilciņš, gan lācītis, gan zaķītis, gan nāvīte, gan pelīte, gan gailītis, gan vistiņa, gan rudzu kūlītis, gan kazlēniņš, gan čigānu meitene ar bērniņu, gan pūcīte, gan staltais muzikants un pati budēļu sieva teica ardievas rudenim, nu jau aicinot pa vārtiņiem ienākt ziemu. Bērniem skaitot tautasdziesmu, muzikantam pūšot oboju, čigānu meitenei skandinot tamburīnu, “sētiņu” lielie saimnieki tika aicināti uz Mārtiņdienas tirdziņu.

Erasmus + projekta “Don’t waste, save. The Earth is your’s.”

Septembris, 2021

Erasmus + projekta “Don’t waste, save. The Earth is your’s.” ietvaros 3 pasniedzēji no Upesleju sākumskolas devās apmaiņas braucienā 2021.g. no 25.09. līdz 01.10. pie projekta partnervalsts - Grieķijas.

Pasniedzējus uzņēma privātā mācību iestāde “Interactive European School”, kas nodrošina pirmsskolas un sākumskolas izglītību. Skola atrodas Varkīzā, netālu no Atēnām, piejūras rajonā. Skolas izglītības pieejas pamatā ir amerikāņu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera (Howard Gardner) daudzpusīgā intelekta teorija. Mācību process ir radošs, kas tiek nodrošināts gan apgūstot literatūru, mākslu, mūziku, STEM kā arī citus mācību priekšmetus.

Pedagogi izmanto labiekārtoto skolas apkārtni, lai nodrošinātu interaktīvu pieeju mācību procesam – dzīvnieku terapiju (skolas teritorijā atrodas ēzeļi, suņi, zosis, vistas), dārzeņu stādīšanu ( skolas teritorijā atrodas siltumnīca, kurā aug gurķi, kukurūza, kā arī tiek stādīti kartupeļi, nodarbības brīvā dabā.

Projekta partneru skolās tika veiktas aptaujas, kuras apkopojot, tika iegūti sekojoši rezultāti:

  • Skolēniem vecuma grupā no 7-10 gadiem nav pietiekamas informācijas par mājsaimniecības atkritumu ietekmi un to iespējamo pārstrādi;

  • Skolēniem nav zināšanu par to, kādēļ samazinās apzaļumotās teritorijas;

  • Nav informācijas kādēļ nepieciešama ūdens filtrēšana, kā arī dzeramā ūdens resursu samazināšana;

EU2021 projektam ir ilgstspējīga izaugsme, kas aizsargā bioloģisko daudzveidību, novērš resursu izšķērdēšanu, ekonomiski izmanto elektroenerģiju, lai apmācītu cilvēkus, kuriem rūp apkārtējā vide.

Grieķijā pasniedzējiem bija iespēja kopā ar skolēniem uzkopt Varkīzas pludmali, lai spētu novērtēt cik daudz atkritumu pēc sevis atstāj cilvēki. Atkritumi tika šķiroti un pusstundas laikā tika savākti vairāk nekā 3 kg atkritumu.

Pasniedzēji vēroja skolnieku sagatavotu prezentāciju par ūdens ciklu. Prezentācija notika eksperimenta veidā, kur skolēni demonstrēja ūdens cikla fāzes, skaidrojot katra cikla procesa norisi. Pasniedzēji iepazinās ar valsts izglītības sistēmu, kā arī pašas skolas mācību pieeju.

Pasniedzējiem bija iespēja iepazīties un novērtēt katras partnervalsts sagatavoto prezentāciju par paveiktajiem darbiem projekta ietvaros. Projekta laikā tapa mūzikas instrumenti no otreizējas pārstrādes materiāliem, Ziemassvētku rotājumi, Mārtiņdienas pasākuma dzīvnieku maskas, apģērbs no atkritumu maisiem, kā arī radīta jauna dzīvība, stādot garšaugus plastmasas pudelēs, pilis un pilsētas no kartona kastēm, kā arī vēl citi radoši darbi.

Pateicoties projektā iesaistīto izglītības iestāžu demonstrētajām aktivitātēm, kas tiek dokumentētas fotogrāfijās, partnervalstīm ir iespēja implementēt šīs aktivitātes arī savas valsts izglītības iestāžu mācību procesā, lai nodrošinātu un papildinātu zināšanas un izpratni par dabas un cilvēka mijiedarbības sekām, ekoloģiskajiem riskiem, kā arī iespējām cienīt un sargāt savu apkārtni.

I.Berziņa

erasmus-logo
Erasmus + projekta “Don’t waste, save. The Earth is your’s.”

08.10.2021. 

 

Oktobrī Pelēnu grupas bērni atklāja un pētīja dārza un meža rudens veltes. Iepazina dabas veidotas formas, krāsas, garšas un smaržas.

Neiztikt bez dārzeņu degustācijas un sarunām par veselīgu pārtiku mūsu ēdienkartē. Košās dārzeņu krāsas vilināja bērnus nogaršot tos, atpazīt garšas sajūtas, nosaukt tās vārdos un noteikt, kas ir garšai tīkamāks, kas ne tik. 

Vienlaikus ar pazīstamajiem gurķiem, papriku, burkāniem, bērniem bija iespēja nogaršot lielākās ogas - ķirbja un košās bietes sulas improvizētā svaigo sulu kafejnīcā. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā skolotāja Irina bērniem piedāvāja dārzeņus izmantot sava veselīgā “Es” attēlošanai. 

Veselību veicinošas sporta aktivitātes tika aizstātas ar veselīga uztura “vingrinājumiem”. Tika izmantots netradicionāls sporta inventārs - dārzeņi un augļi. Bērni no dārzeņiem, augļiem veidoja savu veselīgo cilvēciņu. Bērniem nācās spriest, kāda dārzeņa krāsa vairāk pieskaņota matu, acu un lūpu krāsai, piemeklēt formas, kas precīzāk atainotu detaļas sejas atveidojumā. Vienlaikus tika aktualizēta arī roku tīrības nozīme pārtikas pagatavošanā.

Stereotips, ka bērni nelabprāt ēd svaigus dārzeņus uz mūsu bērniem neattiecas. Izvēlētie dārzeņi bērnu darbos tika notiesāti gardām mutēm. Lai mums visiem stipra veselība un nesatricināms ieradums lietot svaigus dārzeņus uzturā ik dienu!

 

Sagatavoja sporta skolotāja I.Iļjiča

Novadīja I.Iļjiča un L.Circene

“Veselīgais ES” Praktiskais darbs ar grupu “Pelēni”.

Šajās sporta aktivitātēs pieaugušie sacentās ar saviem bērniem, kā arī bija piedāvātas aktivitātes , tādas kā “Padzirdini ziloni” vai “ Pārnes pāri upei” vai “ Makšķerēšana”, kurās bija nepieciešama abu dalībnieku sadarbība, lai paveiktu noteiktu uzdevumu. 

Tika piedāvātas neparastas un interesantas aktivitātes ,piem., “ Steidzies uz lidmašīnu”, kad dalībniekiem ar ceļojuma čemodāniem bija jānoskrien noteikts ceļš, un, lai sacensības būtu godīgas,tad vecākiem vajadzēja lēkt pāri šķēršļiem, savukārt, bērniem to nebija.

Pasākums noritēja brīvā, nepiespiestā gaisotnē. Dalībnieki izbaudīja aktivitātes tiem piemērotā tempā, kā arī varēja vairākkārtīgi iesaistīties tajās, kuras visvairāk iepatikās.

Starpposmos bērni un to vecāki varēja papildināt savu enerģiju ar sulu, tēju un kafiju, kā arī tika izveidots “foto stūrītis”, kurā bija iespēja iemūžināt ģimenes kopābūšanas mirkļus. Neiztika arī bez pārsteiguma bērniem - karte, kura tika atrasta pudelē, kas iekārta kokā. Tā sākās dārgumu meklēšana.

 

Noslēgumā katra bērna ģimene piemiņai par jauki pavadītu pēcpusdienu, saņēma diplomu. Pasākumu sagatavoja un novadīja skolotājas Sanita Tošena un Jeļena Verhuškina.

“Lācēnu” ģimenes sporta aktivitātes

09.09.2021. 

Saulainā pēcpusdienā mūsu grupas ietvaros skolas stadionā norisinājās “Lācēnu” ģimenes sporta aktivitātes. Pasākums tika veltīts sadarbībai starp vecākiem un viņu bērniem.

MAN IR SAVS SUPERVARONIS

Kas nesen šķita neiespējami, neticami, bet tapa iespējams! Pat daba līksmojās kopā ar mums Tēva dienas svinībās, apveltot visus ar brīnum jauku laiku!

Ir neizsakāmas prieks, ka grupiņu “Pelēni” un “Ezīši” bērni atkal varēja svinēt svētkus kopā ar tētiem vai mammām vai omām vai opjiem vai māsām un brāļiem vai kādu no radiniekiem un piedalīties skolotāju organizētajā foto orientēšanās pasākumā. Tā bija iespēja gan bērniem, gan vecākiem atpazīt ne tikai ikdienā redzētas lietas, bet iepazīt ko jaunu ārpus dārziņa laukumiņa. Un, ja pieaugušajiem kas šķita neiespējami, bērni veikli atklāja ikdienā pamanītās vissīkākās nianses. Patīkami bija novērot, ka bērnos ir aktualizējies viens no būtiskākajiem ieradumiem, būt izpalīdzīgiem un palīdzēt tiem, kuriem kaut kas nav padevies. Visi mazie varoņi bija uzvarētāji un godam nopelnījuši medaļas!

Visas nedēļas garumā bērni ar aizrautību gatavoja saviem varoņiem brīnišķīgas dāvanas. “Pelēni”, izmantojot otrreizējās pārstrādes materiālus, veidoja fotogrāfiju turētāju. Bērni guva priekšstatu par iespēju lietas izmantot atkārtoti. Gatavojot dāvanu, bērni pārsprieda, cik priecīgs būs tētis par apsveikumu un bērnu darbiņiem. Šādā pacilātā gaisotnē varēja vērot apgūtās prasmes tehnoloģiju un kultūras pašizpausmes jomās. Savukārt “Ezīši” zīmēja tēta vai mammas portretu, to papildinot ar kaklasaiti – grāmatzīmi, tajā atspoguļojot savas zināšanas par gadalaikiem un prasmes skaitīt, izvēlēties krāsas, pareizi un precīzi līmēt. “Ezīši” vareni nodemonstrēja savas spējas glabāt noslēpumu. Pieaugušajiem starp citiem bija jāatrod sava bērna zīmētais darbs. 

Ik dienu mazie “Ezīši” mācījās vingrojumu kompleksu, lai svētdien kopā ar ģimeni jestri izkustētos, izdejotos un izdziedātos!

Un protams neiztikt bez pasākuma “odziņas”. Par to no visiem liels paldies “Pelēni” skolotājai Līgai un viņas dēlam Uldim, kuri dāvāja iespēju pieaugušajiem iejusties supervaroņa tēlā, bet bērniem sajust savus mīļos kā lielus, spēcīgus, mīlošus un vienmēr sargājošus!

Lai izdodas nākamā kopā būšana, jo nekas tā nesagādā bērnam prieku, kā būt un darīt visu kopā ar saviem mīļajiem!

1.septembris Upesleju sākumskolā

Jauns gads, jauni skolēni, bērnu smiekli un priecīgi skolotāji. Jaunais mācību gads Upesleju sākumskolā ir sācies! Svinīgais pasākums sākās ar valsts himnu un Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieka Haralda Burkovska un skolas direktores Irēnas Frankovičas uzrunu. Jautrās rotaļās un dejās visus iesaistīja mūsu īpašie viesi Puķu meitene un Zaķis Bannijs! Nobeigumā gan pirmsskolas grupu bērni, gan skolēni devas uz klasēm baudīt skolas sagādātos gardumus. Tāpat skolēniem notika pirmā klases stunda, kurā skolēni iepazina skolas galvenās vērtības, kuras caurvīs turpmāko mācību gaitu, kā arī iepazina viens otru.

Novēlām katram veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!

Šajā mācību gadā mūsu Upesleju pirmsskolu absolvēja 13 bērni. Bērni cītīgi gatavojās izlaidumam - mācījās dziesmas, dzejoļus, apguva dejas soļus. Bērni skaitīja nedēļas, dienas, kas bija palikušas līdz izlaidumam, kuram bija jānotiek 28. maijā. Šis izlaidums bija plānots diemžēl tā, kā pieprasīja Covid19 pandēmijas ierobežojumi un apstākļi - vecāki nevarēja piedalīties klātienē svinīgajā pasākumā. Bija nolemts, ka izlaidumu vecāki vēros caur Zoom platformu.

Bet Covid19 bija citi plāni! Dienu pirms izlaiduma, uzzinājām, ka visai “Lapsēnu” grupai ir jadodas pašizolācijā. Diemžēl izlaidumu nācās atcelt un atlikt uz citu laiku... uz 17. juniju!

Šajā laikā tika pieņemti daudz būtiski atvieglojumi, kas ļāva izlaidumam notikt kopā ar vecākiem. 17. jūnijs atnāca ar siltu un saulainu laiku. Svinīgais pasākums notika pie skolas galvenajām parādes durvīm. Tās greznoja krāšņās lupīnas, baltās peonijas, meijas, kā arī bērnu smaidi, sirsnīgās dziesmas, labie vārdi, deja. No direktores rokām bērni saņēma savu pirmo dokumentu, kas liecināja par pirmsskolas absolvēšanu. Tas bija vēsturisks brīdis, jo šis izlaidums bija pēdējais, kurš notika zem Stopiņu novada karoga.

Skolotāji un skolotājas palīgs bērniem dāvināja zemeņu stādus, kuri pieprasa gan uzmanību, gan rūpes, gan atbildību, lai varētu baudīt garšīgās ogas. Vēlāk bērnus priecēja dažādi ķīmiski eksperimenti, kuros paši varēja aktīvi līdzdarboties. Turpat skolas dārzā bija klāts svinīgs galds ar dažādiem našķiem, kurus sagādāja vecāki. Kopā tika pavadīts sirsnīgs, prieka pilns laiks. Paldies visiem, kuri palīdzēja svētkiem notikt un radīja svētku sajūtu! 

Skolotāja Zanda

11. izlaidums!

Mums ļoti patīk aktīvi un radoši sportot ikdienā! Un mēs lepojamies ar to, ka varējām superīgi sagaidīt Pavasari – aktīvi nosvinēt Lieldienas!

Šogad Lieldienu sporta svētki tika organizēti mūsu sporta zālē, katrai grupiņai atsevišķi. Siltajā gaisotnē un jautrajā atmosfērā izgājām visus šķēršļus: salasījām un izripinājām olas, izgājām pavasarīgas stafetes, uztaisījām olu salūtu, atradām dāvanas no Lieldienu zaķa un, protams, kā īsti sportisti bijām priecīgi dabūt medaļas par aktīvu piedalīšanos sporta spēlēs!

 

Izmantoju profesionālo sporta inventāru un arī netradicionālo inventāru, lai vairāk pārsteigtu visus bērnus un radītu svētku sajūtu! Un, protams, daudzveidīgi vingrinājumi un rotaļas palīdzēja radīt foršu, siltu atmosfēru! Kopā būšana radīja draudzīgumu un svētku sajūtu!

Sagatavoja sporta skolotāja Irina.

Mūsu Lieldienu sporta spēles

Lieldienas mežā

Kad jautājām “Lācēnu” grupas bērniem, ko viņi vēlas sagaidīt Lieldienās, atbildes bija dažādas – dāvanas, šokolādes olas, satikt Lieldienu zaķi, meklēšanu u.c.

Tā, ka mūsu skolai blakus ir mežs, kur varētu satikt zaķi, tad nolēmām, ka iesim Lieldienu Pārgājienā. Bērni jau zina, ka ejot pārgājienā jāsaģērbjas ērti, līdzi jāņem mugursoma un kāda svietmaize. 

Lai arī rīts bija miglains, noskaņojums visiem bija možs. Taču kā jau miglainā mežā var gadīties ... ceļotāju grupa mazliet apmaldījās tā, ka jau mugursomas sāka spiest plecus un vēders sāka prasīt gardās lietas, kas līdzi ņemtas. Taču tad viss aizmirsās, jo bērni ievēroja zemē nokritušas papīra oliņas. 

Kas tad tas? Un tad atradām uz koka uzzīmētu karti. Bērni ātri saprata... tas nozīmē, ka nogriežoties pa mazo taciņu,varētu atrast Lieldienu olu, jo tieši tā bija uzzīmēts uz kartes. Drosmīgi ejot pa taku, bērni ieraudzīja ceļa bultas, kas norādīja virzienu. Nu jau bērni sāka skriet. 

 

Pa ceļam atrada vēl 2 kartes, bet bērnus vairāk interesāja, kas ir tas lielais kustīgais tēls tālumā. Ātrākie bērni pirmie noķēra mūkošo Lieldienu zaķi, kurš burkšķēja, ka olas neatdos, bet vēlāk pats palīdzēja atrast mežā noslēptās olas, rādot kā “jālasa” zīmētās kartes. No lielās skriešanas un uztraukumiem ēst gribējās ļoti, tādēļ tika veidota piknika vieta. Arī zaķis tika pacienāts un kopējs selfijs uztaisīts.

Lieldienas mežā ir jauks pavasara sagaidīšanas pasākums. Noteikti vēl iesim pārgājienos, lai meklētu neparasto mūsu skolas apkārtnē.

Skolotāja Sanita

Lieldienu pasākumu sagaidījām izgreznojot grupas telpu ar pūpoliem. Bērni bija uztaisījuši arī Lieldienu apsveikumus savām ģimenēm. Bērni atnesa krāsotas olas skaisti izgreznotos groziņos.

Lieldienu pasākumu “Lapsēnu” grupā sākām ar rotaļu “Diena un nakts” (bērni Lieldienu dziesmas laikā dejoja, kad beidza skanēt mūzika- sastinga) Kopīgi izrunājām, ka Lieldienās diena un nakts ir vienādā garumā.

Pēc rotaļas bērni nesa un prezentēja savas krāsotās olas- rādīja un stāstīja, kā un ar ko olas tika krāsotas. Balsoja, kura ola visvairāk patika. Tika izspēlētas dažādas Liedienu rotaļas ar mūzikas skolotāju, kurā iesaistījās arī pārējās grupas skolotājas un skolotāja palīgs.

Kopīgi sveicām skolas direktori, pasniedzot bērnu atnestos pūpolu zaru, un dziedot tautasdziesmu “Šūpojiesi tautu meita”. Skolotāja spēlēja pavadījumu uz ģitāras, skolotāja palīgs uz stabules.

 

Tika ripinātas olas pa koka rampu, kā arī ārā no kalniņa. Skatījāmies, mērījām, kura ola vistālāk aizripo. Bērni arī šūpojās šūpolēs, lai “vasarā odi neēstu”. Vēlāk tika rīkotas stiprākās olas sacensības. Sitāmies ar olām. Tika noskaidrota, ka Elizabetes ola ir visstiprākā. Pēc tam olas tika ēstas ar sāli, lai, kā saka latviešu tautas ticējums, visu gadu nemelotu.

Lieldienu pasākumu beidzām mielojoties ar našķiem, kurus bija sarūpējuši bērnu vecāki. 

Sk. Zanda

“Lieldienu pasākums” grupā “Lapsēni” 

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi.

Lai gads būtu ražīgs un auglīgs Meteņos ir labi daudz un garšīgi jāēd! Viens no Meteņdienas tradicionālajiem ēdieniem bija miežu plācenis, kas simbolizē sauli - siltuma, harmonijas un auglības nesēju. Tapēc Lapsēnu grupas bērni cepa gardas, apaļas pankūkas!

Lai augtu gari lini ir jāiet ciemos, un lai namamātei nestu svētību mājā, Meteņbērniem kārtīgi jāmaskojās. Ejot ķekatās ir skaļi jādzied un jādejo, lai padzītu visu ļauno! Lapsēnu grupas bērni bija sagatavojuši maskas, saģērbās, ņēma savas gardās pankūkas un gāja cienāt skolas administrāciju. Meteņos nedrīkst skopoties - raža nebūs! Paēduši gardu muti, pieņēmušies spēkā, jāiet no kalna ar ragavām braukt! Kas viss tālāk nobrauc, tam garāki lini augs. Braucot no kalna skaļi lielījās, lai raža bagāta!

Uz Meteni tālu braucu,
Lai liniņi gari aug.

Kārtīgi izvizinājušies bērni gāja laiku vērot – Ja meteņos uz jumta sniegs, tad Lieldienās
arī vel būs sniegs.

Ja Metenī palāses pil tā, ka gailis var padzerties, tad gaidāms auglīgs gads.

Atgriežoties uz grupiņu bērniem no debesīm laime bira (konfektes un pogas), kurš viss vairāk salasīs, tam gads būs laimīgs!

 

Sagatavoja - Linda Karakulova

Lapsēnu grupas Meteņi!

bottom of page