top of page
bgImage

Upesleju sākumskola

Upesleju sākumskola – Ropažu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) un pirmsskolas izglītības programmas

pakalpojumi

Aktuālā informācija 

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2023./2024. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 2023. gada marta pirmās darba dienas un turpinās, līdz klase tiek nokomplektēta saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/22 Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".


Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2023./2024. mācību gada 2. - 5. klasē tiek organizēta no 2023. gada 1. marta līdz 31. augustam.


Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26 523 700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.

aktuali

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69),
tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija -
tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu,
kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

Informācija medijos

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page