top of page
bgImage

Upesleju sākumskola

Upesleju sākumskola – Ropažu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) un pirmsskolas izglītības programmas

pakalpojumi

Aktuālā informācija 

BĒRNU UZŅEMŠANA UPESLEJU SĀKUMSKOLĀ

2024./2025.mācību gadam.

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2024./2025. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 2024. gada1. marta un turpinās, līdz klase tiek nokomplektēta saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/22 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".


Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2024./2025. mācību gada 2. - 5. klasē tiek organizēta no 2024. gada 1. marta līdz 31. augustam.


Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu un dzimšanas apliecību uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26523700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.
 

Iesnieguma veidlapa

aktuali

‘Par ēdināšanas izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs un izglītojamo likumisko pārstāvju līdzmaksājuma ieviešanas termiņa atlikšanu uz 2024.gada 1.februāri

Ēdināšanas izmaksu apmērs pašvaldības izglītības iestādēs


2023.gada 13.decembrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē nolemts grozīt 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.1381 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Ropažu novada izglītības iestādēs”, kas nosaka pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksas. 


Pieņemtais lēmums paredz, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs:

  • no 1.-4. klasei vienreizējas ēdināšanas (pusdienu) maksimālā pakalpojuma cena būs 3,09 EUR dienā;

  • no 5.-12. klasei vienreizējas ēdināšanas (pusdienu) maksimālā pakalpojuma cena būs 3,09 EUR dienā;

  • pirmsskolas izglītības iestāžu un privāto pirmskolas izglītības iestāžu (attiecas arī uz izglītības iestādēm ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas) audzēkņu trīsreizējās ēdināšanas (brokastis, pusdienas. launags) maksimālā pakalpojuma cena - 3.50 EUR dienā.

‘’Our Actions are Our Future!’’

1.JPG

Projekta NR 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500
‘’Our Actions are Our Future!’’


Projekta laiks - 01/09/2023 - 31/08/2025


Project tēma:
Vide un klimata pārmaiņas
Zaļās prasmes
Izglītības iestāžu sociālā līdzdalība


Koordinators - Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie/ Poland


Partneri - Upesleju sākumskola/ Latvia
Escola Básica do 1º com Pré-escolar da Cruz de Carvalho/ Portugal
Yenisehir Ilçe MEM /Türkiye

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69),
tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija -
tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu,
kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

Informācija medijos

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page