Upesleju sākumskolas norēķinu rekvizīti

Maksātājs - Ropažu novada pašvaldība
Saņēmējs - Upesleju sākumskola
Juridiskā un fiziskā adrese:
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90000067986
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV79UNLA0033300130908

Upesleju sākumskolas adrese

Аdrese: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118
E-pasts: skola@upeslejuskola.lv 
Lietvede Līga Berezovska: +371 67 956 088, +371 26 523 700 
Skolas dežurants:  +371 67 956 400

Skolas vadības kontakti

Direktore Irēna Frankoviča:  +371 67 956 320, +371 26401781
Direktora vietnieks izglītības jomā Digne Žilde: +371 29 444 584
Direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jomā Anita Grahoļska: +371 26 550 268
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Agris Žilde: +371 26 559 641
Pirmsskolas metodiķe Ināra Ozoliņa: +371 26 550 268

 

Skolas atbalsta personāla kontakti

Medmāsa Lilita Lazdiņa: +371 67 956 563, +371 26 433 898
Izglītības psihologs Zane Gulbe:  +371 29 391 625
Virtuves vadītāja Dzintra Zvaigzne: +371 67 956 913, +371 29 121 969

Rakstiet mums

hCaptcha