top of page
bgImage

2024. gada aktualitātes

 2024. gada svarīgākie notikumi Upesleju sākumskolā

Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-KA210-SCH-000157500
“Our Actions are Our Future !”
Starptautiskā pieredzes apmaiņas tikšanās Polijā

Maijs, 2024

 

No šī gada 5.05.-11.05. Polijas pilsētā Mrokovā, norisinājās projekts ''Our Actions are Our Future'' project number- 2023-1-PLO1-KA210-SCH-000157500, kur arī devās musu skolas pedagogi un 3.klases skolēni Kerija un Bruno. Neskaitot Latviju, uz skolu Podstawowa im.Marii Konopnickiej ieradās pārstāvji no Portugāles un Turcijas, lai gūtu jaunu pieredzi un zināšanas kā  iedziļināties un saprast, kā mēs visi varam palīdzēt saglabāt mūsu planētu dzīvotspējīgu un veselīgu visiem.

Polijas pārstāvji satika visus projekta dalībniekus skolā, kur  tika novadīta ekskursija pa skolas telpām. Bija iespēja iepazīties ar skolas iekšējo kārtību, paciemoties klasēs un vērot mācību procesu. Bija patiess prieks par to cik laba sadarbība ir starp skolēniem un pedagogiem. Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta atkritumu šķirošanai, bērni saprot, ka atkritumi ir jāšķiro, lai saudzētu dabu un dara  to ikdienā. Bērnu motivēšana EKO darbībai  tiek papildināta ar dažādiem plakātiem skolas gaiteņos un ar attiecīgo atkritumu tvertņu novietošanu.


Nedēļas laikā tika organizētas dažādas kopīgas nodarbības , augu stādīšana skolas teritorijā un klases telpās, kur tiek sniegta lietderīga informācija par dažādu augu labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, kas nepārprotami iedvesmo arī mūs uz neliela dārziņa izveidi arī mūsu skolas teritorijā. Ekskursija uz  pilī bija ne tikai interesanta ar bagātīgu devu vēstures, tā bija kā piedzīvojums gan lieliem, gan maziem projekta dalībniekiem. Tika apmeklēts arī Kopernika zinātnes centrs , tā ir vietā, kur var skraidīt, lēkāt, pieskarties eksponātiem un veikt dažādus eksperimentus. Apmeklējot skaisto Varšavas pilsētu paspējām iebraukt arī Zoodārzā ,kur mīt dažādas dzīvnieku sugas. Ilgāku laiku visi aizkavējās pie gorillām, kurus vērot bija patiesi aizrautīgi.


Projekta noslēguma dienā  dalībvalstu skolu audzēkņi veidoja projekta logo  un skatījās pašveidotus video par katras valsts izvelēto augli un tā augšanas procesu. Visiem dalībniekiem tika pasniegti diplomi par dalību starptautiskā projektā. Neizpalika arī apmaiņa ar dāvanām, kuras katra valsts tika iepriekš sagatavojusi.


Šīs iespaidu pilnas nedēļas laikā tika izveidotās jaunas draudzīgas, starptautiskas attiecības , gan skolēnu , gan pedagogu starpā. Šķiršanās neizpalika bez asarām un lielu cerību uz atkal tikšanos.
                   

Rakstu sagatavoja Anita Bērziņa un Viktorija Razinova

 

logo.JPG

“EMPOWERİNG KİDS WİTH SPECİAL EDUCATİONAL NEEDS İN THE BALTİCS (EKSEN)" . 

Projekta Nr.2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013. starptautiskā pieredzes apmaiņas tikšanās Igaunijā

Janvāris, 2024

 

Erasmus+ projekta ,,Empowering kids with special educational needs in the  Baltics ( EKSEN)’’. Starptautiskajā īstermiņa mācību mobilitātes skolēniem un personālam, programmas mazā mēroga partnecības projekta līguma Nr. 2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013 ietvaros no 5. maija līdz 10. maijam Iauunijā,  Tallinā ,, Tallina Liikuri pirmsskolā’’ un privātskolā ,,Vivere,, notika tikšanās un pieredzes apmaiņa starp Latvijas, Upesleju sākumskolas pedagogiem: Ilonu Maļinovsku, Guntu Rutkasti, Liliju Geidu, Digni Žildi, divu  Lietuvas iestāžu pedagogiem un administrāciju un Igaunijas PII Liikuri kolektīvu. 

Projekta‘’Bērnu ar speciālām izglītības vajadzībām iespēju nodrošināšana Baltijas valstīs’’


Galvenais mērķis:
sniegt ieguldījumu iekļaujošas izglītības vides veidošanā bērnudārzos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Izmantojot sporta, mākslas un mūzikas iespējas, EKSEN cenšas uzlabot bērnu ar īpašām vajadzībām izglītības pieredzi, nodrošināt vērtīgas profesionālās izaugsmes iespējas pedagogiem un nodrošināt vecākus ar informāciju, kas nepieciešama bērnu attīstības atbalstam.


Četās darba dienās projekta dalibnieki apmeklēja vairakas, dažādas nodarbības, Tallinas Liikuri pirmsskolas izglītības iestādē, kurās iepazīstināja un dalījās pieredzē darbā ar iekļaujošajiem bērniem un audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot sportu, mākslu un mūziku. Tāpat šajā pirmsskolā ļoti aktīvi tiek izmantotas IT tehnoloģijas mācību darbā. Arī visi projekta dalībnieki praktiski varēja izmēģināt robotu programmēšanu un vadīšanu. 


Šajās  projektas dienās tika organizētas vairakās radošas un attīstošas darbnīcas izglītības iestādē. Tajā skaitā grupu, mācību vides, āra laukumiņu un āra vides apskate (BIO saimniecība, izglītojošie stendi ar QR kodiem atbilstoši tēmai: Igaunijas daba(mežs, putni, augi, dārzs un tās veltes,jūras un citas ūdens tilpnēs utt.). Velo celiņu un sporta aktivitāšu zonas pie bērnudārza. 


Pirmājā dienā bērnudārza audzēkņi  bija sagatavojuši nelielu sagaidīšanās koncertu un savu priekšnesumu paradīja arī Pii pedagoģi. Ļoti pārsteidza fakts, ka pedagogu tautas tērpi, kuros viņas uzstājās, bija viņu pašu roku darbs Covid- 19   pandēmijas laikā. 


Projekta darba laikā dalibnieki tika sadalīti pa grupiņām un piedalījās mācību procesā, vērojot rotaļnodarbības dažādās grupiņās, gan pie specīalās izglītības bērniem, gan pie bērniem grupiņās, kurās ir iekļaujošie audzēkņi. Tika piedāvātas nodarbības baseinā, mūzikas nodarbība, apsveikumu veidošana Mātes dienai, nodarbība ar LEGO izmantošanu, iekļaujot IT thnoloģijas un nodarbības izmantojot robotus, izpētes darbu ar digitālo Wireles mikroskopu, kurš sasaistīts gan ar interktīvo tafēli, gan ar planšeti un datoru un tiek bieži izmantoti dabas izpētei ārā. 


Arī privātskolā VIVARI tikām iepazīstīnāti ar skolas iekšējo un arēju vides iekārtojumu un piedalījamies stundās. Pēc stundu apmēklējumu, tapāt kā pirmsskolā, notika pārrunas visiem kopā lai iegūtu atgriezinisko saiti un atbildēto uz interesejošiiem jautajumiem no mājnieku puses.  VIVARU skolā guvām interesantu pieredzi kā mācīt valsts valodu netieša veida mazakumtautību izglītojamiem gaitenī uz sienām ir attēli ar nedēļu, mēneša tēmu ( runājošā siena), kur pie attēliem ir nosaukumi igauņu valodā. Uz gaitiņa sienām  un kabinetu sienām ir bērnam saistoša un interesejoša informācija par bērnam aktualām tēmam (nesaisttītām ar mācību procesu): depresiju, savstarpiju attiecību, draudzību, daždas attziņas. Lai bērniem ieaudzinātu dabas aizsardzību un mīlestību pret dabu, gan bernudārzā, gan skolā ir savs EKO dārzs un siltumnīcas. Ir izveidotas un ierīkotas kukaiņu mājas.  


No uzņemošās valsts pedagogu puses tika piedavāts neliels ieskāts Igaunijas vēsture, kutūra  un nacionālajā kulinārijā, piedaloties kvesta spelē Tallinas vecpilsētā, ziepju vārišanas meistarklasē, izgatavojot sev suvenīru – ziepes, baudot nacionālo virtuvi pusdienās Tallina vecpilsētā. 


Mūsu komanda ,izmantojot iespēju, iepazinās ar Tallinas estrādi un baudīja pastaigu pa Tallinas jūras promenadi. Šīs nedeļas laikā pedagogi tika bagatināti ar pozitīviem iespaidiem, emocijām un radošām idejām savam turpmākajam darbam. 

Upesleju sākumskolas pirmsskolas skolotājas Ilona Maļinovska un Gunta Rutkaste.

images.jpg

EKSEN publikācija

Janvāris, 2024

 

Upesleju sākumskola turpina veiksmīgi darboties Erasmus projektos un  2024.gadā janvārī tika apstiprināts Erasmus + maza mēroga sadarbības projekts skolas sektorā 

EMPOWERİNG KİDS WİTH SPECİAL EDUCATİONAL NEEDS İN THE BALTİCS (EKSEN), Nr. 2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013. 
Projektā piedalās pirmsskolas izglītības iestādes no Latvijas ,  Lietuvas, Igaunijas, kā arī nevalstiska biedrība no Lietuvas, kura projekta beigās organizēs izglītības konference Lietuvā. Projektā paredzētas trīs semināri un labas prakses pieredzes apmaiņas katrā valstī, viena koordinatoru  darba tikšanas un noslēguma konference Lietuvā.


Upesleju sākumskolai ir bagātā pieredze šajā jomā, tāpēc pirmā sanāksme notiks Upesleju sākumskolā 2024.g. 18. janvārī, kur divi katras valsts pārstāvji sanāks lai iepazīt mūsu skolas pieredzi šajā jomā un  saplānot projekta gaitu, darba kārtību un ieplānot projektā paredzētas  aktivitātes.


Projekta galvenais mērķis ir  veicināt iekļaujošas izglītības vidi pirmsskolas izglītības iestādēs  visās PP iestādēs  Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Izmantojot sporta, mākslas un mūzikas ievirzes mācību stundās, EKSEN projekts izvirza mērķi uzlabot izglītojamo ar īpašām vajadzībām  iesaisti mācību procesā, nodrošināt pedagogiem vērtīgas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas un nodrošināt vecākus ar būtisku informāciju, lai atbalstītu viņu bērnu attīstību. 


Projekts izvirza sekojošus uzdevumus:
•    Veicināt iekļaujošas izglītības vides PII  izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām.
•    Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes darbā ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.
•    Sniegt vecākiem informāciju par  efektīvām komunikācijas stratēģijām, lai atbalstītu viņu bērnu attīstību.

 

Projekta ilgums ir  18.menēši , tas  tiks noslēgts ar  izglītības konferenci  Lietuvā ar taustāmiem rezultātiem, tādiem kā  

visaptverošā rokasgrāmata un labākās prakses metodiskas materiāls ,kuri  tiks publicēti publiskajā vidē un  ko varēs turpmāk izmantot  pedagogi un vecāki visā  Baltijas reģionā.

Projektu koordinatore S.Stepane.

logo.JPG

EKSEN publikācija

Janvāris, 2024

 

Upesleju sākumskola turpina veiksmīgi darboties Erasmus projektos un  2024.gadā janvārī tika apstiprināts Erasmus + maza mēroga sadarbības projekts skolas sektorā 

EMPOWERİNG KİDS WİTH SPECİAL EDUCATİONAL NEEDS İN THE BALTİCS (EKSEN), Nr. 2023-2-LT01-KA210-SCH-000173013. 
Projektā piedalās pirmsskolas izglītības iestādes no Latvijas ,  Lietuvas, Igaunijas, kā arī nevalstiska biedrība no Lietuvas, kura projekta beigās organizēs izglītības konference Lietuvā. Projektā paredzētas trīs semināri un labas prakses pieredzes apmaiņas katrā valstī, viena koordinatoru  darba tikšanas un noslēguma konference Lietuvā.


Upesleju sākumskolai ir bagātā pieredze šajā jomā, tāpēc pirmā sanāksme notiks Upesleju sākumskolā 2024.g. 18. janvārī, kur divi katras valsts pārstāvji sanāks lai iepazīt mūsu skolas pieredzi šajā jomā un  saplānot projekta gaitu, darba kārtību un ieplānot projektā paredzētas  aktivitātes.


Projekta galvenais mērķis ir  veicināt iekļaujošas izglītības vidi pirmsskolas izglītības iestādēs  visās PP iestādēs  Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Izmantojot sporta, mākslas un mūzikas ievirzes mācību stundās, EKSEN projekts izvirza mērķi uzlabot izglītojamo ar īpašām vajadzībām  iesaisti mācību procesā, nodrošināt pedagogiem vērtīgas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas un nodrošināt vecākus ar būtisku informāciju, lai atbalstītu viņu bērnu attīstību. 


Projekts izvirza sekojošus uzdevumus:
•    Veicināt iekļaujošas izglītības vides PII  izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām.
•    Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes darbā ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.
•    Sniegt vecākiem informāciju par  efektīvām komunikācijas stratēģijām, lai atbalstītu viņu bērnu attīstību.

 

Projekta ilgums ir  18.menēši , tas  tiks noslēgts ar  izglītības konferenci  Lietuvā ar taustāmiem rezultātiem, tādiem kā  

visaptverošā rokasgrāmata un labākās prakses metodiskas materiāls ,kuri  tiks publicēti publiskajā vidē un  ko varēs turpmāk izmantot  pedagogi un vecāki visā  Baltijas reģionā.

Projektu koordinatore S.Stepane.

logo.JPG

Getliņi eko par atkritumu šķirošanu. 9.un 12. janvāris

Janvāris, 2024

 

Visā Latvijā no 2024.gada janvāra ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana. Lai noskaidrotu, kas ir bioloģiskie atkritumi, ko drīkst mest brūnajā konteinerā, pie mums skolā viesojās pārstāve no Getliņi Eko.

Nodarbības  laikā bērni no pirmsskolas sagatavošanas grupām un Skolas 1. – 5.klases uzzināja par BIO atkritumu – pārtikas produktu un ēdienu pārpalikumu, dārzu, telpaugu un citu organisko atkritumu – šķirošanu.

 

Lektore,  bērniem saprotamā valodā, spēles veidā un skatoties video izstāstīja par svarīgāko bio atkritumu šķirošanā, vienlaikus uzsverot šādas rīcības ieguvumus gan personiskā, gan kopējās sabiedrības līmenī.

Getliņi eko par atkritumu šķirošanu. 9.un 12. janvāris
Getliņi eko par atkritumu šķirošanu. 9.un 12. janvāris 2

Projekta “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” dalībnieku viesošanās Upesleju sākumskolā.

Janvāris, 2024

 

Latvijas Universitāte šajā mācību gadā īsteno ESF+ projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas”.

Projekta mērķis ir  sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā. Upesleju sākumskolas pirmsskolas skolotājas Līga Čerpinska un Valērija Iļjina piedalās šajā projektā, lai padziļināti pilnveidotu savas zināšanas. Dalībnieki profesionālās kompetences pilnveides programmā apgūst 120h apjomā “Speciālā un iekļaujošā izglītība” vai “Tehnoloģiju bagātināts mācību process vispārējā izglītībā”.

 

Dalībniekiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts profesionālās pilnveides grupu ietvaros. Nodarbības notiek klātienē, katru reizi viesojoties kādā no dalībnieku darba vietām. Savu profesionālo pilnveides grupu Līga un Valērija 1.decembrī uzņēma Upesleju sākumskolā. Šajā tikšanās reizē grupas kuratore, Ozolnieku PII vadītāja Laura Klegere – Dortāne un citi grupas dalībnieki vēroja Valērijas un Līgas vadītās rotaļnodarbības, dalījās savā refleksijā un apguva efektīvas mācību metodes.  Nodarbības ilga visu dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 darbojoties gan praktiski, gan apgūstot teorijas zināšanas.

 

Projekta dalībnieki apskatīja Upesleju sākumskolas grupu telpas, viesojās medicīnas korpusā, kur varēja apmeklēt sāls istabu un veselības stiprināšanai nogaršot skābekļa kokteiļus.  Projekta dalībnieki, PII skolotājas un kuratore, ir ļoti pateicīgas par viesmīlīgo un īpašo uzņemšanu Upesleju sākumskolā. 


Pii skolotāja Līga Čerpinska.

Bilde 1
Bilde 2
bottom of page