top of page
bgImage

Sākumskola

Izglītības iestādes Misija

Izglītības iestādes Misija - Nodrošināt atbalstošu un attīstošu vidi katra izglītojamā izaugsmei, attīstot atbildīgu, mērķtiecīgu un radošu personību.

Izglītības iestādes Vīzija - Mūsdienīga, atvērta, tradīcijām bagāta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas atrod talantu katrā izglītojamajā un palīdz tam uzplaukt, un rada izglītojamajos prieku mācīties.

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas.

 

Klases ar nelielu skolēnu skaitu, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam, atbilstoši jaunajām kompetencēm. 

Izglītojamiem piedāvājam:

Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi izglītojamo spēju attīstībai.

Ir nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Iestādes apkārtne: priežu meža un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.

Aprīkots audio-video relaksācijas kabinets.

Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju lietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).

Dokumenti

Izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes privātuma politika

Izglītības iestādes privātuma politika

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes reglaments
Izglītības iestādes padomes reglaments

Izglītības iestādes padomes reglaments

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Izglītības iestādes padomes protokoli

Izglītības iestādes padomes reglaments
Izglītības iestādes padomes reglaments

20.10.2021. Izglītības iestādes padomes protokols Nr.1.

bottom of page