Sākumskola

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas. Klases ar nelielu skolēnu skaitu, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam, atbilstoši jaunajām kompetencēm. 

Sākumskola, kur bērni var mācīties jēgpilni un justies tai piederīgi, kur pedagogi, bērnam saglabātu prieku mācīties, veicinātu kāri pētīt, izzināt un izprast dažādas parādības un sakarības, palīdzētu iepazīt pasaules daudzveidību, rosinātu izmēģināt spēkus dažādās darbības jomās un lomās un bērnam būtu interese - būt gatavam apgūt arvien ko jaunu.

Mācību programmas 2020./2021.

Izglītojamiem piedāvājam:

 • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.

 • Iestādes apkārtne: priežu meža un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

 • Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju lietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).

 • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.

 • Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi izglītojamo spēju attīstībai.

 • Aprīkots audio-video relaksācijas kabinets.

 • Ir nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Tehniskie darbinieki:

 • Žilde Agris direktora vietnieks saimnieciskā darbā
 • Berezovska Līga lietvede
 • Zvaigzne Dzintra virtuves vadītāja
 • Lazdiņa Lilita medicīnas māsa
 • Svetlana Stepane projekta vadītāja
 • Jakovele Lidija pavāre
 • Dūduma Inese pavāre
 • Čipote Līga virtuves darbinieks
 • Perkovska Ludmila virtuves darbinieks
 • Bižkovska Mārīte virtuves darbinieks
 • Gapaņuka Nadežda noliktavas pārzine
 • Ostrovskis Jānis skaņu operators
 • Krēsliņs Kaspars galdnieks
 • Bogdāns Atis remontstrādnieks
 • Masļakovs Igors sētnieks
 • Eisaks Nikolajs dežurants
 • Oļsevskis Aivars dežurants
 • Začests Jānis dežurants
 • Riekstiņš Jānis dežurants
 • Dvorecka Lidija apkopēja
 • Āboliņa Albīne apkopēja
 • Golombovska Diāna apkopēja
 • Dubrovska Jekaterina apkopēja
 • Stančuka Marija apkopēja
 • Vehotko Jūlija apkopēja
 • Zozuļa Valdis sagādnieks
 • Ozola Dita pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Ivanova Kristīne pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Kupriša Vineta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Višķere Laura pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Sondore Liubov pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Golubecka Rita pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Briede Dace pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs
 • Kuzņecova Aelita pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums