Sākumskola

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas. 

Klases ar nelielu skolēnu skaitu, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam, atbilstoši jaunajām kompetencēm. 

Mācību programmas 2022./2023.

Izglītības iestādes Misija - Nodrošināt atbalstošu un attīstošu vidi katra izglītojamā izaugsmei, attīstot atbildīgu, mērķtiecīgu un radošu personību.

Izglītības iestādes Vīzija - Mūsdienīga, atvērta, tradīcijām bagāta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas atrod talantu katrā izglītojamajā un palīdz tam uzplaukt, un rada izglītojamajos prieku mācīties.

Izglītojamiem piedāvājam:

  • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.

  • Iestādes apkārtne: priežu meža un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

  • Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju lietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).

  • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.

  • Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi izglītojamo spēju attīstībai.

  • Aprīkots audio-video relaksācijas kabinets.

  • Ir nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Izglītības iestādes padomes protokoli

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums