Internātskola

Upesleju pamatskolā uzņem izglītojamos no visas Latvijas

Upesleju pamatskola ir Stopiņu novada Domes dibināta pamatizglītības iestāde izglītojamajiem ar:

 • Somatiskām saslimšanām;
 • Mācīšanās traucējumiem;
 • Fiziskās attīstības traucējumiem;
 • Garīgās attīstības traucējumiem;
 • Pirmsskolas izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
 • Pamatizglītības programmas izglītojamajiem, kuriem nepieciešama ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē;
 • Stopiņu novada pirmsskolas izglītības programmas vecuma bērniem.
Mācību programmas

Izglītojamiem piedāvājam:

 • Izglītojamā spējām pielāgota izglītības un rehabilitācijas procesa organizēšana (ievērojot bērna veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības).

 • Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju lietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).

 • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.

 • Bezmaksas mācību grāmatas, mācību līdzekļi.

 • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.

 • Papildus atbalsta nodrošināšana izglītojamiem, piesaistot ESF Projekta līdzekļus (speciālais pedagogs, ārsts rehabilitologs, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, masieris, skolotāja palīgi).

 • Labi un optimāli sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

 • Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi izglītojamo spēju attīstībai.

 • Medicīniskā aprūpe un ārstu savlaicīgi sniegta medicīniskā palīdzība. Nodrošinām nodarbības pie logopēda, psihologa, sociālā un speciālā pedagoga, fizioterapeita, rehabilitologa un ārsta.

 • Ārsta-rehabilitologa un fizioterapeita vadībā veicam vispārējo un lokālo masāžu, ārstniecisko vingrošanu pareizas stājas veidošanai, līdzsvara un koordinācijas kustību korekcijai, ritmiku, zāļu tējas, skābekļa kokteiļa procedūras, haloterapiju, peldēšanu.

 • Aprīkots audio-video relaksācijas kabinets.

 • Bezmaksas dzīvošana skolas internātā 7 dienas nedēļā.

 • Sabalansēta un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana 5 reizes dienā.

 • Tiek nodrošināta izglītojamā dienas režīma ievērošana.

 • Iestādes apkārtne: priežu meža un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

 • Ir nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

 • Bezmaksas novada autobusu pirmdienās un piektdienās līdz Dreiliņiem.

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums