Pirmsskola

Upesleju sākumskolas Pirmsskolas izglītības iestāde bērniem no 1.5 līdz 7 gadiem, izglītības iestāde, kurā tiek nodrošināta bērna drošība, aizraujoša rotaļnodarbību programma, mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta katra bērna personība, iekšējās sajūtas, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība. Jaunas un moderni aprīkotas grupiņu telpas.

Upesleju sākumskolas pirmsskolas izglītības iestādē atvērtas 5 pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu novada bērniem, atbilstoši vietu skaitam un 1speciālā pirmsskolas izglītības grupa bērniem ar jauktiem un garīgās attīstības traucējumiem.

Bērnu uzņemšana Upesleju sākumskolas pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada Domes 2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, atbilstoši vietu skaitam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Upesleju sākumskolas pirmsskolas izglītības iestāde atvērta bērniem 5 darba dienas nedēļā no 07:00 līdz 19:00.

Bērnu uzņemšana Upesleju sākumskolas speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmās notiek: - iesniedzot iesniegumu
- un valsts/ pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu izglītības iestādes direktorei klātienē.

Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

Neskaidrību gadījumā zvanīt Upesleju sākumskolas direktorei Irēnai Frankovičai.

Tālrunis +371 26401781

Par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Pakalpojuma apraksts Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

1.“Zaķēni”

Skolotājas: Svetlana Bangere un Irēna Tihonova
Skolotāju palīgi: Rita Golubecka

2.“Ezīši”

Skolotājas: Madara Martinova un Iveta Griķe
Skolotāju palīgi: Laura Višķere

3. “Pelēni”

Skolotājas: Līga Circene un Ramona Kuzmina
Skolotāja palīgs: Dace Briede un Kristīne Ivanova

4. “Lapsēni”

Skolotājas: Linda Karakulova un Zanda Gailīte
Skolotāja palīgs: Dita Ozola

5. “Lācēni”

Skolotājas: Sanita Tošena un Jeļena Verhuškina
Skolotāja palīgs: Vineta Kupriša

6. Speciālā grupa “Pūcēni”

Skolotājas: Aija Emīlija Starta un Lelde Cīrule 
Skolotāja palīgs: Viktorija Razinova

7. “Bitītes”

Skolotājas: Ieva Bērziņa un Līga Čerpinska
Skolotāju palīgi: Anna Fogele un Viktorija Kagarlicka

8. “Taurenīši”

Skolotājas: Gunta Rutkaste un Valērija Iļjina
Skolotāja palīgs: Albine Āboliņa un Karīna Ševčenko

9. “Vāverēni”

Skolotājas: Jeļena Vaščenkova un Dagnija Jerohina
Skolotāja palīgs: Aelita Kuzņecova

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums