top of page
bgImage

Pirmsskola

Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no pusotra gada vecuma līdz septiņu gadu vecumam. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 3 gadu vecuma. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

Pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Upesleju sākumskolā atvērtas 8 pirmsskolas izglītības grupas Ropažu novada pašvaldības bērniem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā pirmsskolas izglītības grupa bērniem ar jauktiem un garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, atbilstoši vietu skaitam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Pirmsskolas izglītības grupas atvērtas bērniem 5 darba dienas nedēļā no 07:00 līdz 19:00, jūnijā, jūlijā un augustā izglītības iestāde ir atvērta bērniem no plkst. 08:00 – 18:00. Pēc pieprasījuma apjoma, izglītības iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba laiku no plkst. 07:00 – 19:00

Neskaidrību gadījumā zvanīt Upesleju sākumskolas direktorei Irēnai Frankovičai.

Tālrunis +371 26 401 781

Par pirmsskolas izglītības iespējām
Ropažu novadā

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Grupas

1.“Zaķēni”

Grupas pedagogi
Irēna Tihonova

Grupas skolotāju palīgi
Rita Golubecka

Izglītojamo vecums
5-6

2.“Ezīši”

Grupas pedagogi
Iveta Griķe
Svetlana Čerkovska


Grupas skolotāju palīgi
Laura Višķere

Izglītojamo vecums
6-7

3. “Pelēni”

Grupas pedagogi
Līga Circene
Linda Karakulova

Grupas skolotāju palīgi
Dita Ozola

Izglītojamo vecums
5-6

4. “Lapsēni”

Grupas pedagogi
Diāna Dūšaine

Iveta Akopjana

Grupas skolotāju palīgi
Kristīne Ivanova

Izglītojamo vecums
2-3

5. “Lācēni”

Grupas pedagogi
Sanita Tošena
Renāte Riekstiņa

Grupas skolotāju palīgi
Vineta Kupriša
Liene Mikeļsone

Izglītojamo vecums
4-5

6. “Pūcēni”

(speciālā grupa)

Grupas pedagogi
Ilona Maļinovska

Grupas skolotāju palīgi
Viktorija Razinov
a
Aelita Kuzņecova

Izglītojamo vecums
4-6

7. “Bitītes”

Grupas pedagogi
Līga Čerpinska

Grupas skolotāju palīgi
Ruta Ionašku

Izglītojamo vecums
5-6

8. “Taurenīši”

Grupas pedagogi
Gunta Rutkaste

Sandra Elīza Blumberga

Grupas skolotāju palīgi
Liene Pētersone

Izglītojamo vecums
3-4

9. “Vāverēni”

Grupas pedagogi
Anita Bērziņa
Valērija Iļjina

Grupas skolotāju palīgi
Anna Fogele
Viktorija Radčenko

Izglītojamo vecums
1.6-2

Dokumenti

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page