Pirmsskola

Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no pusotra gada vecuma līdz septiņu gadu vecumam. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 3 gadu vecuma. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

Pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Upesleju sākumskolā atvērtas 8 pirmsskolas izglītības grupas Ropažu novada pašvaldības bērniem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā pirmsskolas izglītības grupa bērniem ar jauktiem un garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, atbilstoši vietu skaitam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Pirmsskolas izglītības grupas atvērtas bērniem 5 darba dienas nedēļā no 07:00 līdz 19:00, jūnijā, jūlijā un augustā izglītības iestāde ir atvērta bērniem no plkst. 08:00 – 18:00. Pēc pieprasījuma apjoma, izglītības iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba laiku no plkst. 07:00 – 19:00

Izglītības programmas nosaukumsKodsLicences datumsLicences nr.

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

01011111

15.08.2019

V_1696

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611

15.08.2019

V_1697

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

01015811

15.08.2019

V_1698

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

01015911

15.08.2019

V_1699

Neskaidrību gadījumā zvanīt Upesleju sākumskolas direktorei Irēnai Frankovičai.

Tālrunis +371 26 401 781

Par pirmsskolas izglītības iespējām
Ropažu novadā

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

1.“Zaķēni”

Skolotājas:
Irēna Tihonova
Svetlana Bangere
Rita Golubecka

2.“Ezīši”

Skolotājas:
Iveta Griķe
Svetlana Čerkovska
Laura Višķere

3. “Pelēni”

Skolotājas:
Līga Circene
Līga Kurtiša
Dita Ozola

4. “Lapsēni”

Skolotājas:
Anita Bērziņa
Ivanda Lavrinoviča
Anna Fogele
Liene Mikeļsone

5. “Lācēni”

Skolotājas:
Sanita Tošena
Jeļena Verhuškina
Vineta Kupriša

6. “Pūcēni”

Skolotājas:
Ilona Maļinovska
Viktorija Razinova

7. “Bitītes”

Skolotājas:
Madara Martinova
Līga Čerpinska
Ruta Jonašku

8. “Taurenīši”

Skolotājas:
Gunta Rutkaste
Valērija Iļjina
Renāte Riekstiņa
Olga Lavrentjeva

9. “Vāverēni”

Skolotājas:
Jeļena Vaščenkova
Sanda Čertogonova

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums