Pirmsskola

Par mums

Upesleju pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē ir 5 grupas no 1,5 līdz 7gadiem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā grupa bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem .

  Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam , mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darbadienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19.00

Par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā

Informējam

bērnu uzņemšana speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmās notiek, kā līdz šim –
iesniedzot: 

  • iesniegumu un
  • valsts/pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Ja rodas neskaidrības, lūgums zvanīt Upesleju pamatskolas direktorei Irēnai Frankovičai. Tālrunis +371 26401781

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Pakalpojuma apraksts Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

1.“Zaķēni”

Skolotājas: Svetlana Bangere un Irēna Tihonova

Skolotāju palīgi: Rita Golubecka un Aelita Kuzņecova

2.“Ezīši”

Skolotājas: Madara Martinova un Iveta Griķe

Skolotāju palīgi: Laura Višķere un Kristīne Ivanova

3. “Vāverēni”

Skolotājas: Līga Circene un Ramona Kuzmina

Skolotāja palīgs: Dace Briede

4. “Lapsēni”

Skolotājas: Līga Zīraka un Jeļena Vaščenkova

Skolotāja palīgs: Dita Ozola

5. “Lācēni”

Skolotājas: Sanita Tošena un Jeļena Verhuškina

Skolotāja palīgs: Vineta Kupriša

6. Speciālā grupa “Pūcēni”

Skolotājas : Ilona Maļinovska un Oļona Sergejeva 

Skolotāja palīgs: Ļubova Sondore

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums