Pirmsskola

Par mums

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā grupa bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.
  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darbdienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19.00.

Brīvas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības
grupās Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā.

Vēlamies informēt vecākus, ka Stopiņu novada pašvaldība ir veikusi rekonstrukciju Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrā un
ir izbūvējusi telpas divām pirmsskolas izglītības grupām. Aicinām vecākus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldības administratīvā teritorija, pieteikt bērnus uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās Upeslejās.

Stopiņu novadaUpesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, pašvaldības pirmsskolas vecuma bērnu grupās ir pieejamas brīvas vietas -2013.gadā, 2014.gadā, 2015.gadā, 2016.gadā un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Upesleju internātskola- rehabilitācijas centrs pirmsskolas vecuma bērnus uz brīvajām vietām pirmsskolas izglītības grupās uzņems nošī gada 25.marta.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Stopiņu novada domes saistošo noteikumu 8/18“PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU UZŅEMŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS
KĀRTĪBA STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS” 27.punktā noteikts, ka bērnam ir iespējams piedāvāto izglītības iestādi apmeklēt uz noteiktu laiku, saglabājot vietu rindā un gaidot uzaicinājumu uz vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi (šādā gadījumā bērnam vietu rindā saglabā un tiek norādīts “Mācās uz laiku”).

Aicinām vecākus, kuri vēl šajā mācību gadā vēlas, lai bērns apmeklētu pašvaldības pirmsskolas izglītības grupas Upeslejās (saglabājot vietu rindā uz vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi), līdz 20.martam izdarīt izmaiņas pašvaldības bērnu reģistrā :

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē www.e-pakalpojumi.lv vai
  • klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts unpašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Sistēmā, sadaļā “izvēlētās iestādes”, nepieciešams pievienot Upesleju internātpamatskolu – rehabilitācijas centru kā otro izvēlēto izglītības iestādi un izmainīt vēlamo izglītības uzsākšanas mācību gadu- datumu- nomainot to uz 25.03.2019.

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Pakalpojuma apraksts Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

3. grupa "Vāverēni" (vecākā/sagatavošanas grupa)

Skolotājas: Jeļena Verhuškina, Edīte Vīksna
Skolotāju palīgs: Anna Fogele

2. grupa "Ezīši" (vidējā grupa)

Skolotājas: Jeļena Vaščenkova, Līga Zīraka
Skolotāju palīgs: Vineta Kupriša

1. grupa "Zaķēni" (jaunākā grupa)

Skolotājas: Svetlana Bangere, Irēna Tihanova
Skolotāju palīgi: Dita Ozola, Sabīna Stepanova

Speciālā grupa "Pūcēni"

Skolotājas: Tatjana Krakope, Oļona Sergejeva
Skolotāja palīgs: Olga  Bertašiene

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums