Pašpārvalde

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra Skolēnu pašpārvaldē darbojas aktīvākie 6.–9. klases skolēni, kuri vēlas skolas ikdienu veidot interesantāku un saistošāku, iesaistīties skolas iekšējo noteikumu izstrādē, organizēt dažādus pasākumus, sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un citu skolu pašpārvaldes dalībniekiem, lai veidotu skolas dzīvi atbilstošu mūsdienu mainīgās dzīves prasībām. 5. klašu skolēni var iesaistīties pasākumu organizēšanā kā Skolēnu pašpārvaldes kandidāti.

Par drošu atpūtu uz ūdens

Statistika liecina, ka pasaulē katru dienu noslīkt 10 cilvēku, no kuriem 2 ir bērni jaunāki par 14 gadiem. Bērniem vecumā no 1- 14 gadu vecumam noslīkšana ir otrs biežākais nāves cēlonis starp nelaimes gadījumiem. Arī Latvijā nelaimes gadījumi uz ūdens ir ļoti izplatīti, tomēr, preventīvi darbojoties, lielākā daļa šādu nelaimes gadījumu ir novēršama.

Zinām. Peldam. Droši | 1 sērija

Zinām. Peldam. Droši | 2 sērija

Kā pasargāt sevi digitālajā laikmetā

25. novembrī Upesleju skolā Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas Cert.lv attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis vadīja nodarbības par drošāku un atbildīgāku interneta lietošanu. Nodarbības apmeklēja 1.–4. klašu skolēni; 5.–6. klašu skolēni; 7.–8. klašu skolēni un skolotāji. Viņiem bija lieliska iespēja noklausīties lekciju par drošu internetu, drošu interneta lietošanu, tika sniegti dažādi piemēri par prātīgāku privātās dzīves publiskošanu

Jaunākajām klasēm

Vidējām klasēm

Vecākajām klasēm

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums