Aktuāli

 2019. gada svarīgākie notikumi Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā

 • Latvijas skolas soma
  14.02.2019
  LATVIJAS SKOLAS SOMA

  6. februārī 5.un 6.klases skolēni ar audzinātājiem devāmies programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros uz Valmieras Drāmas teātri.

  Lasīt vairāk
 • Pasākums ,,Jaungada karnevāls’’
  31.01.2019
  Pasākums ,,Jaungada karnevāls’’

  Pasākuma mērķis:


  1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, fantāziju, krāsu izjūtu.
  2. Attīstīt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem.
  3. Rosināt skolēnu interesi par karnevāla kultūru, tā izcelsmi, tradīcijām.

  Lasīt vairāk
 • Barikāžu atceres pasākums
  28.01.2019
  Barikāžu atceres pasākums skolā 2019.gada 24.janvārī

  Skolas centrā deg kamīns, skan karavīru dziesmas un pie mums viesojas Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljona Veterānu vienības priekšnieks Uldis Rumba, kurš piedalījies Barikādēs, jau daudzus gadus brauc pa skolām un stāsta skolēniem par to laiku.

  Lasīt vairāk
 • Robotikas nodarbība
  16.01.2019 - PII metodiķe S. Tošena
  Robotikas nodarbība

  16. janvāris bija laimīga diena Upesleju pirmsskolas iestādes sagatavošanas grupas

  bērniem. Viņiem bija iespēja pašiem no lego klucīšiem uzbūvēt Robotu, dod tam vārdu, planšetdatorā programmēt robota darbības un tad izmēģināt
  kā viņš darbojas, kustas un klausa pavēlēm.

  Lasīt vairāk
 • Izrāde “Citroni un medus”
  03.01.2019
  Izrāde “Citroni un medus”

  Izrāde “Citroni un medus” ir aizkustinošs un brīžiem jautrs stāsts par draudzību, priekiem, skumjām un ikdienišķām dzīves situācijām, kas parāda, ka katrā dzīves nopietnībā var saskatīt prieku un spēli.

  Lasīt vairāk

18.02. 2019

18.februārī- Eiropas solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba jauniete no Ukrainas, projekta “Vienots atbalstam” Viesojās Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā un tikās ar skolēnu pašpārvaldi, lai iepazīstinātu skolēnus ar Ukrainas kultūru un pārrunātu kopīgi interesējošu aktivitāšu īstenošanu un iepazītos viens ar otru.

Projekts “Vienots atbalstam” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācijas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbilstību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Eiropas solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darbs

Today a dreamer, Tomorrow a leader

30.01.2019

Steidzīgajā ikdienā ar straujo dzīves ritmu, mēs aizmirstam par savas kultūras tradīcijām un kultūru. Laikā, kad ikdienā dominē tehnoloģiju straujā attīstība, mēs, projekta dalībnieki, vēlamies atgādināt gan Sev, gan bērniem interesantās rotaļas, kuras spēlējuši mūsu priekšteči. 

Lai stiprinātu piederības sajūtu un raisītu bērnos radošumu Upesleju Internātpamatskola – rehabilitācijas centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalās Erasmus+ projektā “Today a dreamer, Tomorrow a leader”, kurš ilgs divus gadus.Mūsu jaunais projekts fokusējas uz tradicionālām senam rotaļlietām, spēlēm, tradīcijām. Mūsu projekta ietvaros būs iespējas iepazīties ar latviešu un citu tautu senajām un tradicionālajām rotaļlietām, spēlēm un tradīcijām, vairāk izzināt savu kultūru, salīdzināt senās rotaļlietas un spēles ar mūsdienu rotaļlietām un spēlēm gan telpās, gan svaigā gaisā.

Projekts veicinās vecāku-bērnu un skolas sadarbību, kopā izzināsim vecāku un vecvecāku bērnības rotaļlietas un spēles, organizēsim rotaļlietu izstādi skolā, sagatavosim prezentācijas un projektus par šo tēmu.

Kā pretstatu tehnoloģiju pārmērīgai izmantošanai bērni izgatavos rotaļlietas pašu rokām, bet tehnoloģijas izmantos informācijas iegūšanai. Tas veicinās bērnu interesi par savu kultūru un tradīcijām. Rotaļlietu gatavošanas procesu veidos paši bērni, sākot ar informācijas meklēšanu, apkopošanu. Tad viņi zīmes skices, griezis, līmes, taisīs modeļus un veidos rotaļlietas no dažādiem materiāliem . Piemēram, lellēm zīmes un veidos kostīmus, iestudēs kādu pasaku un radis teātra izrādi no pašu gatavotam lellēm. Tas viss veicinās bērna valodas sistēmas pilnveidošanu, sīko motoriku, iztēli, radošumu, prasmi strādāt komandā, atbalstīt vienam otru.
Bet skolotājs būs tikai palīgs un atbalstītājs, kas atbilst izglītības sistēmas jaunajai vīzijai par kompetenču pieeju.

Tā kā šis ir starptautiskais projekts, bērni iepazīsies ar citu valstu kultūru un tradīcijām, salīdzinās un atradīs līdzīgo un atšķirīgo spēļu un tradīciju pasaulē. Kā arī uzlabos savas komunikācijas iemaņas un valodas prasmes.

Projekta dalībvalstu pārstāvji no Bulgārijas, Vācijas, Rumānijas, Portugāles, Turcijas un Latvijas pirmās sanāksmes laikā decembrī 2018.gadā Turcijā, Stambulā, vienojās par kopējo turpmāko darba plānu. Projekta pārstāvji no Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra
š.g. decembrī veiksmīgi prezentēja valsti, skolu un Latvijas izglītības sistēmu, iepazina Turcijas un citu valstu izglītības sistēmu, Turcijas kultūru, tradīcijas, skolas vidi. Pēc katras valsts iesniegtajiem bērnu zīmējumiem tika izvēlēts projekta logo.

Uz nākamo starptautiskajā skolēnu grupas īstermiņa apmaiņas pasākumu skolēni gatavos rotaļlietu skices, izgatavos rotaļlietas no dažādiem materiāliem pašu rokām, sagatavos un iemācīs citu valstu bērniem savu tradicionālo spēli ar pašdarinātām rotaļlietām.