Projekts "Latvijas SKOLAS SOMA"

 • 10.11.2022
  LATVIJAS SKOLAS SOMA – Ikšķiles saldējums

  Salda un garda nodarbība! "Latvijas skolas soma" ietvaros ar izzinošu nodarbību “Saldējums vesture un mākslā” mūsu skolā viesojās "Ikšķiles saldējums".

  Lasīt vairāk
 • 10.03.2022
  "Latvijas skolas soma” nodarbība “No stāsta līdz grāmatai”

  “Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4. klases izglītojamie piedalījās latviešu rakstnieces Ineses Valteres izzinošajā nodarbībā “No stāsta līdz grāmatai”.

  Lasīt vairāk
 • 22.10.2021
  Stunda “REDZĒT SKAŅU”

  Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 7.oktobrī pie mums skolā viesojās savienība ”Violin Diivas”” ar programmu “Redzēt skaņu”.

  Lasīt vairāk
 • 10.06.2021
  Raksts par cirku

  Kaut arī ir pandēmijas laiks, iespējas baudīt kultūru nav pazudušas.

  Lasīt vairāk
 • 19.10.2020
  Tautas mūzikas instrumentu pasaulē

  2020. gada 6.oktobrī Upesleju sākumskolā, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros 1.-3.klašu skolēniem notika izglītojoša mūzikas nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”.

  Lasīt vairāk
 • 26.02.2020
  Kino ,,Pilsēta pie upes’’ programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros

  27.februārī 7.,8. un 9.kl. skolēni devās uz Rīgas kinoteātri ,,Splendid Palace’’, lai noskatītos Latvijas mākslas filmu ,,Pilsēta pie upes’’, kura bija plānota programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros.

  Lasīt vairāk
 • Ekskursija uz salmu mezeju Tukumā
  06.11.2019
  Ekskursija uz salmu mezeju Tukumā

  Programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros, 6. novembrī, mēs, 8. un 9. klases 26 skolēni skolēni braucām uz salmu muzeju Tukumā , lai apskatītu dažādus izstrādājumus no salmiem un siena.

  Lasīt vairāk
 • Skolēni iepazīstas ar ekspozīciju „Grāmata Latvijā”
  06.03.2019
  Skolēni iepazīstas ar ekspozīciju "Grāmata Latvijā"

  6. martā 7. un 8.klases skolēni devās uz Latvijas nacionālo bibliotēku programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros. Bijām pirmo reizi tik lielā ēkā, kur gide stāstīja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatuzdevumu, nacionālās literatūras krājuma veidošanu un glabāšanu.

  Lasīt vairāk
 • Dzelzceļa vēstures stunda
  26.02.2019
  Dzelzceļa vēstures stunda

  Programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros 26. februārī 1. un 2. klases skolēni devās uz Latvijas Dzelzceļa muzeju, kur gidu pavadībā notika nodarbība "Dzelzceļa vēstures stunda"

  Lasīt vairāk
 • Par zīmēm, simboliem un zīmoliem
  26.02.2019
  Par zīmēm, simboliem un zīmoliem

  9. klasei bija dota iespēja doties uz Latvijas nacionālo bibliotēku programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros. Bijām pirmo reizi tik lielā ēkā, kur gide stāstīja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatuzdevumu, nacionālās literatūras krājuma veidošanu un glabāšanu.

  Lasīt vairāk
 • Mana zīme manā logā
  19.02.2019
  “Mana zīme manā logā”

  1. – 8. klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku: liela ēka, stikla sienas un logi, lifts, lieli gaiteņi, daudz grāmatas....brīnumu pasaule...

  Lasīt vairāk
 • 13.02.2019
  "Skaņu pavēlnieks"

  13.februārī skolā ieradās Rīgas rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros ar nodarbību ,,Skaņu pavēlnieks’’ 3.un 4.klasēm.

  Lasīt vairāk
 • Latvijas skolas soma
  06.02.2019
  LATVIJAS SKOLAS SOMA

  6. februārī 5.un 6.klases skolēni ar audzinātājiem devāmies programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros uz Valmieras Drāmas teātri.

  Lasīt vairāk
 • 07.09.2018
  “Latvijas skolas soma” atklāšanā

  Sagaidot Latvijas simtgadi, skolēniem tiek dāvināta lieliska iespēja piedalīties programmā “Latvijas skolas soma”, kas ir Kultūras ministrijas iniciēts un koordinēts projekts, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas skolēniem iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un klātienē izpētīt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

  Lasīt vairāk

 ERASMUS  projekti

Erasmus+

Erasmus + KA2 projekts
“Scientists at Work’’/
‘’Zinātnieki darbībā’’.

Nr. 2017-UK01-KA219-036696_4

Erasmus+

Erasmus + KA1 projekts
‘’ Neformālas metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā, kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām’’.

No. 2017-1-LV01-KA101-035350

2017. gada projekti

Projekta nosaukums:
Neformālās metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01-KA101-035350
Programmas pamatdarbība: KA1- Mācību mobilitāte skolu sektorā
Pieteikšanās gads: 2017
Projekta sākums: 01/07/2017
Projekta beigas: 30/06/2019
Projekta ilgums (mēn.): 24
Sadarbībā ar Valsts izglītības aģentūru
Projekta summa: EUR 15460.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv

Projekta nosaukums:
"Scientists at Work" ("Zinātnieki darbā")

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01--KA101-035350
Programmas pamatdarbība: Erasmus+2. pamatdarbība (Key Action 2) "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa"
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strateic Partnerships)
Pieteikšanas gads: 2017
Projekta sākums: 01/09/2017
Projekta beigas: 31/08/2019
Projekta ilgums (mēn): 24
Sadarbībā ar Valsts izgītības aģentūru
Projekta summa: EUR 23720.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv
Projekta mērķis: Attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas matemātikā, angļu valodā, tehnoloģijās bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs
Metodoloģija: Veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskas zināšanas, lietojot reālās situācijās, tā nodrošinot vienotu mācību procesu

Projekta nosaukums:
"Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) "Dienasgrāmata 2017"

2017. gada 27. martā Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs ir apstiprinājis savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.
Projekta koordinatore: Dace Lielmane

 ERAF

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 ERASMUS programma ES

2010. gada 19. janvārī parakstīta vienošanās Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.–2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā. 

Projekta finansējuma kopsumma – 97 884 LVL.

 ESF projekti

2017. gads

Mācību kursi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1
(KA1) 

Projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”

Par projektu
ES līdzfinansējums

Projekta nosaukums: Kompetenču pieeja mācību saturā

Projekta numurs: Nr.8.3.1.1./16/I/002

Projekta mērķis: atbilstoši noslēgtajam trīspusējam sadarbības līgumam ar Valsts izglītības satura centru nodrošināt skolā kompetenču pieejā balstītu vispārējas izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu kā pilotskolai pamatizglītības pakāpē

Projekta kontaktpersona: Stauža Nelija, vietnieks1@upeslejuskola.lv

Skolas un citi projekti